KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
architektura krajobrazu inżynieria środowiska inżynieria i gospodarka wodna gospodarka przestrzenna geodezja i kartografia

Gospodarka Przestrzenna

Rok Akademicki 2017/2018
aktualizacja: 27.08.2018
------------------------------------

Organizacja roku akademickiego 18/19

Terminarz zjazdów, semestr ZIMOWY 18/19

 


Harmonogram sesji egzaminacyjnej
aktualizacja: 14.06.2018
------------------------------------

Harmonogram sesji egzaminacyjnej po semestrze letnim w roku akademickim 2017/2018, studia stacjonarne I i II stopnia, kierunek: Gospodarka Przestrzenna... [więcej]

Terminy egzaminów po semestrze letnim w roku akademickim 2017/2018... [więcej]


Harmonogram sesji egzaminacyjnej
aktualizacja: 14.06.2018
------------------------------------

Harmonogram sesji egzaminacyjnej po semestrze letnim w roku akademickim 2017/2018, studia niestacjonarne I i II stopnia, kierunek: Gospodarka Przestrzenna... [więcej]

Terminy egzaminów po semestrze letnim w roku akademickim 2017/2018... [więcej]


Techniczne aspekty pisania pracy dyplomowej
aktualizacja: 20.05.2016
------------------------------------

UWAGA! Pierwsze strony pracy (tytułowa oraz załączniki) występujące przed podziękowaniami i spisem treści muszą być zgodne z aktualnym Rozporządzeniem Rektora. Niniejsza instrukcja na Wydziale Inżynierii środowiska i Geodezji obowiązuje od maja 2016.

Techniczne aspekty pisania pracy dyplomowej... [więcej]


Praca dyplomowa magisterska
aktualizacja: 19.06.2018
------------------------------------

Studenci II roku studiów stacjonarnych kierunku Gospodarka Przestrzenna zobowiązani są do złożenia w dziekanacie... [więcej]

Studenci II roku studiów niestacjonarnych kierunku Gospodarka Przestrzenna zobowiązani są do złożenia w dziekanacie... [więcej]

Wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej — [pobierz]


Karta obiegowa — [pobierz-pdf] lub [pobierz-docx] 
Wniosek o wydanie dyplomu w języku angielskim — [pobierz]
Badanie losów absolwenta (ankieta) — [pobierz]

Załączniki (1-5) w formacie docx[pobierz]


Numer konta bankowego dla studentów studiów stacjonarnych
dodano: 15.04.2016
------------------------------------

Dotyczy studiów stacjonarnych.
Numer konta bankowego dla opłat:
71 1060 0135 1100 0009 9990 0302


Numer konta bankowego dla studentów studiów niestacjonarnych
dodano: 17.11.2015
------------------------------------

Dotyczy studiów niestacjonarnych.
Numer konta bankowego dla opłat:
33 1060 0135 1100 0009 9990 0307


Praca dyplomowa inżynierska
aktualizacja: 19.06.2018
------------------------------------

Studenci IV roku studiów stacjonarnych Gospodarka Przestrzenna zobowiązani są do złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej inżynierskiej wraz z niżej wymienionym kompletem dokumentów do 10 stycznia 2018 roku... [więcej]

Zarządzenie Rektora Nr 71/2015, w sprawie procedur składania i archiwizowania prac dyplomowych studentów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie — [pobierz]

Wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej — [pobierz]


Karta obiegowa — [pobierz-pdf] lub [pobierz-docx] 
Wniosek o wydanie dyplomu w języku angielskim — [pobierz]
Badanie losów absolwenta (ankieta) — [pobierz]

Załącznik 1. Wzór pracy dyplomowej (strona tytułowa) — [pobierz]
Załącznik 2. Oświadczenie autora pracy — [pobierz]
Załącznik 3. Umowa licencyjna niewyłączna — [pobierz]
Załącznik 4. Umowa licencyjna wyłączna — [pobierz]
Załącznik 5. Wniosek o zmianę tematu pracy dyplomowej — [pobierz]

Załączniki (1-5) w formacie docx[pobierz]


Archiwum Prac Dyplomowych
dodano: 14.10.2015
------------------------------------

Zmiany w systemie Archiwum Prac Dyplomowych

W związku z wprowadzeniem nowej wersji systemu APD prosimy o zapoznanie się z nowymi zaleceniami. Najważniejsze zmiany w procedurze dyplomowania dotyczą obowiązkowej kontroli plagiatowej wszystkich prac dyplomowych oraz drukowania pracy dopiero po wprowadzeniu jej do systemu APD i ponownym jej pobraniu. Numery kontrolne w pliku PDF muszą być zgodne z numerami w USOS. Poprawność numerów kontrolnych można sprawdzić w dziekanacie.

Więcej infortamcji w dokumentacji systemu APD oraz w instrukcjach dla:


Efekty kształcenia
aktualizacja: 26.07.2017
------------------------------------

Efekty kształcenia dla kierunku studiów "Gospodarka przestrzenna",
studia I stopnia — profil ogólnoakademicki [pobierz]

Efekty kształcenia dla kierunku studiów "Gospodarka przestrzenna",
studia II stopnia — profil ogólnoakademicki [pobierz]


Dziennik i plan praktyk
aktualizacja: 22.05.2013
------------------------------------

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Biuro Karier i Kształcenia Praktycznego

Dziennik Praktyk — [pobierz]
Plan praktyki zawodowej — [pobierz]
Regulamin praktyki zawodowej — [pobierz]


Zagadnienia na egzamin dyplomowy inżynierski
aktualizacja: 17.10.2014
------------------------------------

Kierunek Gospodarka Przestrzenna
ZAGADNIENIA na egzamin dyplomowy I stopnia:
kształtowanie środowiska[pobierz],
gospodarka przestrzenna[pobierz],
planowanie przestrzenne[pobierz].

Informacje o odwołanych i przełożonych zajęciach
Infomacje dostępne są [Tutaj]

Harmonogram semestrów studiów
aktualizacja: 26.02.2018
------------------------------------

Studia stacjonarne

Organizacja 7-go semestru studiów i stopnia
Semestr zimowy w roku akademickim 2017/2018 [pobierz]

Organizacja 3-go semestru studiów II stopnia
Semestr letni w roku akademickim 2017/2018 [pobierz]

Studia niestacjonarne

Organizacja 8-go semestru studiów I stopnia
Semestr letni w roku akademickim 2017/2018 [pobierz]

Organizacja 3-go semestru studiów II stopnia
Semestr letni w roku akademickim 2017/2018 [pobierz]


Gospodarka Przestrzenna — dziekanat
aktualizacja: 01.10.2016
------------------------------------

Studia stacjonarne
Dziekanat kierunku Gospodarka Przestrzenna — mgr Katarzyna Bugajska
tel. 12 662 41 86, ul. Balicka 253c.

Studia niestacjonarne
Dziekanat kierunku Gospodarka Przestrzenna — mgr inż. Monika Pytlowska
tel. 12 662 41 66, ul. Balicka 253c, pok.130a.


Badania profilaktyczne
dodano: 16.04.2018
------------------------------------

Badania profilaktyczne dla studentów II i IV roku można dokonywać bezpłatnie
na podstawie skierowania wystawionego przez dziekanat w:

Centrum Medycyny FALCK MEDYCYNA Kraków
ul. Mazowiecka 4 - 6
rejestracja (22) 535 91 91 lub 510 202 102

Rejestracji można dokonywać: telefonicznie, osobiście lub przez osoby trzecie.


Komisja ds. Dydaktycznych i Studenckich
aktualizacja: 16.05.2017
------------------------------------

Aktualny skład komisji dostępny [tutaj]


Programy studiów
aktualizacja: 17.07.2015
------------------------------------

Programy obowiązujące od roku akademickiego 2017/2018

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH
I stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna
specjalność: Rozwój regionalny [pobierz]

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH
II stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna
specjalność: Rozwój regionalny i wycena nieruchomości [pobierz]

PROGRAM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH
I stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna,
specjalność: Rozwój regionalny [pobierz]

PROGRAM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH
II stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna,
specjalność: Rozwój regionalny i wycena nieruchomości [pobierz]

 

Programy obowiązujące od roku akademickiego 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH
I stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna
specjalność: Rozwój regionalny [pobierz]

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH
II stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna
specjalność: Rozwój regionalny i wycena nieruchomości [pobierz]

PROGRAM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH
I stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna,
specjalność: Rozwój regionalny [pobierz]

PROGRAM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH
II stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna,
specjalność: Rozwój regionalny i wycena nieruchomości [pobierz]Programy obowiązujące od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH
I stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna
specjalność: Rozwój regionalny [pobierz]

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH
II stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna
specjalność: Rozwój regionalny i wycena nieruchomości [pobierz]

PROGRAM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH
I stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna,
specjalność: Rozwój regionalny [pobierz]

PROGRAM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH
II stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna,
specjalność: Rozwój regionalny i wycena nieruchomości [pobierz]Programy obowiązujące od roku akademickiego 2012/2013

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH
II stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna,
specjalność: Rozwój regionalny — wycena nieruchomości [pobierz]

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH
I stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna,
specjalność: Rozwój regionalny [pobierz]

PROGRAM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH
II stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna,
specjalność: Rozwój regionalny — wycena nieruchomości [pobierz]

PROGRAM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH
I stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna,
specjalność: Rozwój regionalny [pobierz]

 

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, tel. 12 662 41 65, fax. 12 633 11 70 , 2009-2018    Redaktor    Polityka cookies