KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydarzenia

Grudzień 2015
Udostępnij:

VII posiedzenie Konwentu Uniwersytetu Rolniczego


Witając zebranych JM Rektor UR profesor Włodzimierz Sady poinformował, że nowym przewodniczącym Konwentu UR został Jacek Krupa – obecny marszałek województwa małopolskiego. Powitał także dwie osoby, które po raz pierwszy uczestniczyły w posiedzeniu: profesora Tomasza Zawiłę-Niedźwieckiego – zastępcę dyrektora generalnego Lasów Państwowych ds. strategii, organizacji i rozwoju oraz dr. Zenona Pokojskiego – wiceprezesa Zarządu Azoty Puławy. Następnie JM Rektor przekazał prowadzenie w ręce Wojciecha Kozaka – wicemarszałka województwa małopolskiego.
Pierwszym punktem zebrania była prezentacja Wydziału Leśnego UR (WL), którą przedstawił profesor Stanisław Orzeł – dziekan WL. Skoncentrował się on nie tylko na historii, ale przedstawił również obecny profil Wydziału. Scharakteryzował ponadto nowatorskie kierunki badań prowadzone przez kadrę. Podkreślił także wagę harmonijnej współpracy w wieloma podmiotami gospodarczymi, w tym z Lasami Państwowymi (LP). W dyskusji głos zabrał profesor Tomasz Zawiła-Niedźwiecki, który zauważył, że dzięki współpracy z Wydziałem Leśnym UR w ciągu ostatnich 5 lat możliwa okazała się realizacja 33. tematów badawczych o wartości 8 mln. zł. Podkreślił także wysoki poziom wiedzy i kompetencji absolwentów Wydziału Leśnego UR.
Następnie głos zabrał dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR – Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich. Przedstawił on dwie prezentacje poświęcone tendencjom rozwoju kształcenia w UR oraz dokształcaniu i formom kariery. Zebrani zapoznali się z wynikami rekrutacji na poszczególne kierunki, zestawionymi na przestrzeni kilku lat. Prorektor wskazał, że zasadnym wydaje wzmocnienie potencjału Uczelni w kierunku rozwoju oferty biznesowej. Wiele, bowiem wskazuje, że w najbliższej przyszłości najsilniej rozwijać się będą: inżynieria materiałowa i chemiczna, logistyka i gospodarka żywnościowa oraz turystyka i rekreacja. Dostrzeżono również zagrożenie wynikające z niżu demograficznego, jednak co wspólnie zauważono, Uniwersytet jest przygotowany do tych zmian. Wiele miejsca poświecono znaczeniu współpracy Uczelni z gospodarką. W tej części głos zabrał dr Zenon Pokojski – który wskazał, że Azoty Puławy od kilku lat współpracują naukowo z SGGW, lecz, co również podkreślił, firma ta otwarta jest na zasinienie współpracy również z Uniwersytetem Rolniczym.
W wolnych wnioskach dyskusja została zdominowana przez temat suszy i działań podejmowanych przez ośrodki naukowe, które mają za zadanie nie tylko reagowanie na jej skutki, lecz działanie uprzedzające. Wiele uwagi poświecono programowi małej retencji, w którym uczestniczy także UR. Profesor Krzysztof Ostrowski – dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji zaznaczył, że prace koncepcyjne i badawcze zostały wykonane, jednak od kilku lat brakuje konkretnych działań, gdyż na 56 zaplanowanych do budowy zbiorników małej retencji zrealizowano tylko 1.
Na koniec spotkania JM Rektor UR profesor Włodzimierz Sady złożył członkom Konwentu najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne, prosząc o przekazanie tych słów najbliższym.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies