KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
architektura krajobrazu inżynieria środowiska inżynieria i gospodarka wodna gospodarka przestrzenna geodezja i kartografia

Zarządzenia Dziekana

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Zarządzenia Dziekana

 

Zarządzenie Nr 2/2018

W sprawie: Zarządzenie Dziekana Nr 2/2018 z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie nowelizacji Zarządzenia Nr 1/2018 z dnia 28 marca 2018r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji na rok akad. 2018/2019

pobierz zarządzenie: [komunikat]
 
Dziekan Wydziału
prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński
Kraków, 14 czerwca 2018

 

Zarządzenie Nr 1/2018

W sprawie: Zarządzenie Dziekana Nr 1/2018 z dnia 28 marca 2018r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji na rok akad. 2018/2019

pobierz zarządzenie: [komunikat]
 
Dziekan Wydziału
prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński
Kraków, 28 marca 2018

 

Zarządzenie Nr 4/2017

W sprawie: nowelizacji Zarządzenia Dziekana Nr 3/2017 z dnia 3 czerwca 2017r. dotyczącego powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji na rok akad. 2017/2018

pobierz zarządzenie: [komunikat]
 
Dziekan Wydziału
prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński
Kraków, 3 lipca 2017

 

Zarządzenie Nr 3/2017

W sprawie: powołanie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji na rok akad. 2017/2018

pobierz zarządzenie: [komunikat]
 
Dziekan Wydziału
prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński
Kraków, 29 marca 2017

 

Zarządzenie Nr 2/2017

W sprawie: Wprowadzenia procedury pozyskania danych z Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na cele edukacyjne oraz potrzeby prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji.

pobierz zarządzenie: [komunikat]
pobierz wniosek: [wniosek]
Dziekan Wydziału
prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński
Kraków, 29 marca 2017


Zarządzenie Nr 1/2017

W sprawie: Wprowadzenie procedur przygotowania, realizacji i rozliczania zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej profesora wizytującego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji.

pobierz: [komunikat]

Dziekan Wydziału
prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński
Kraków, 16 stycznia 2017

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, tel. 12 662 41 65, fax. 12 633 11 70 , 2009-2018    Redaktor    Polityka cookies