Lipiec 2023
Udostępnij:

Konkurs o doroczne nagrody TUP


 Towarzystwo Urbanistów Polskich serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w

KONKURSIE O DOROCZNE NAGRODY TUP

za prace dyplomowe z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej

obronione w 2022 roku

Zgodnie z Regulaminem Nagrody TUP ( w załączeniu ) każdy promotor, po uzyskaniu od władz uczelni potwierdzenia, że praca spełnia formalne warunki zgłoszenia do konkursu określone w Regulaminie,
może wytypować do konkursu jedną pracę dyplomową, spośród prac prowadzonych w ubiegłym roku.

Prace należy przesłać do 1 października 2023 r. na adres: konkurs@tup.org.pl

 

W przypadku przekazywania pracy w wersji analogowej, po wcześniejszym uzgodnieniu z Przewodniczącym Sądu konkursowego( §10 pkt 1. Regulaminu Nagrody TUP), należy złożyć ją w
Biurze TUP w Warszawie przy ul. Lwowskiej 5 lok. 100 także przed tym terminem w dni powszednie, w godz. 10.00-12.30; można je również przesyłać pocztą lub kurierem, a o ich terminowym nadaniu
decydować będzie data stempla pocztowego, jednak nie późniejsza niż 24.09.2023.

W załączeniu:
Karta zgłoszenia  [ doc ][ pdf ]| Oświadczenie uczelni [ doc ][ pdf ]| Zasady organizacyjne ( wyciąg z regulaminu Konkursu ),  Regulamin konkursu.
W sprawach organizacyjnych i regulaminowych informacji udziela sekretarz konkursu - e-mail: konkurs@tup.org.pl .

 

 

Partnerem i sponsorem konkursu jest firma:

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK