Marzec 2019
Udostępnij:

NAWA - CULTURAL HERITAGE OF SMALL HOMELANDS


CULTURAL HERITAGE OF SMALL HOMELANDS

under the Polish National Agency for Academic Exchange International Academic Partnerships

 Na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji oraz Wydziale Technologii Żywności rozpoczęto realizację międzynarodowego projektu badawczego „Cultural Haritage of Small Homelands”. Projekt ten finansowany jest przez Polską Narodową Agencję Wymiany Akademickiej Międzynarodowe Partnerstwa Akademickie. Jej głównym celem jest wypracowanie długotrwałych rozwiązań w zakresie międzynarodowej współpracy badawczej, prowadzonej w ramach międzynarodowych partnerstw akademickich.

Partnerami Uniwersytetu Rolniczego w tym projekcie są:

·      Uniwersytet we Florencji (Włoch),

·      Uniwersytet Rolniczy w Nitrze (Słowacja)

·      Uniwersytet Nauk Weterynaryjnych i Farmaceutycznych w Brnie (Republika Czeska)

·      Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Farmacji w Koszycach (Słowacja)

Projekt ma na celu ochronę dziedzictwa kulturowego społeczności lokalnych w regionie małopolskim i innych, podobnych obszarach w Europie i na świecie. Promowanie oryginalnych elementów dziedzictwa kulturowego może bowiem przyczynić się do dynamicznego rozwoju produktów regionalnych, a co za tym idzie – obszarów wiejskich. Dziedzictwo, jakim są zarówno krajobrazy, jak i oryginalne gatunki roślin i zwierząt stanowiące źródło żywności i podstawę produktów, z których  wykonywane są tradycyjne potrawy, zachowane jest w wielu „małych ojczyznach”. Stanowi to o ich wyjątkowym bogactwie i wartości, o które należy dbać, i które warto promować.

W dniach 3-5 lutego 2019 r. odbyło się w Krakowie pierwsze spotkanie partnerów projektu. Podczas seminarium omówiono kierunki badań, ustalono terminy kolejnych spotkań oraz plan działania na najbliższe miesiące.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej projektu: https://foodheritage.urk.edu.pl/

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK