Marzec 2020
Udostępnij:

NAJBLIŻSZE ZAJĘCIA ZOSTAJĄ ODWOŁANE Z POWODU ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO...


W Uczelni zawiesza się wszystkie zajęcia dydaktyczne od 12 marca 2020 r. do dnia 27 marca 2020 r. (włącznie). Zawieszenie obejmuje zajęcia na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, dla doktorantów, na studiach podyplomowych i kursach.

Zarządzenie Rektora można pobrać - tutaj

Szczegółowe informacje - tutaj

 

 

UWAGA, STUDENCI zainteresowani stypendiami!!!

Z uwagi na zawieszenie zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Rolniczym od dnia 12 marca, wstrzymuje się przyjmowanie wniosków o świadczenia stypendialne przez poszczególne Dziekanaty.

Student zainteresowany złożeniem wniosku o świadczenia stypendialne na semestr letni roku akademickiego 2019/2020, zobowiązany jest wysłać wniosek drogą pocztową na adres właściwego Dziekanatu w nieprzekraczalnym terminie do 16 marca 2020 r. Liczy się data stempla pocztowego.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR