Marzec 2020
Udostępnij:

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w formie zdalnej - Microsoft Teams


Szanowni studenci.

Aplikacja do prowadzenia zajęć zdalnych pod nazwą "TEAMS" dostępna jest z poziomu Office365 w chmurze (https://login.microsoftonline.com/).

W celu dostępu do aplikacji należy podać:

  • login (imię.nazwisko@student.urk.edu.pl)
  • hasło do poczty w domenie student.urk.edu.pl / urk.edu.pl

W celu odzyskania hasła do usługi TEAMS prosimy o kontakt pod e-mail helpdeskURK@urk.edu.pl z konta e-mail studenta podanego w systemie USOS. W celu uwierzytelnienie uprasza się o podanie w treści wiadomości numeru indeksu.

Za zarządzanie i dołączanie do grup zajęciowych na platformie Microsoft Teams odpowiadają prowadzący zajęcia dydaktyczne i to do nich należy zgłaszać się o uzyskanie odpowiedniego zaproszenia do grupy.

 

Szanowni wykładowcy.

Po Państwa stronie leży w szczególności utworzenie stosownych grup zajęciowych (zespołów), wysyłanie na serwer materiałów,  zaproszenie studentów od wybranych grup (np. wpisując nazwisko w oknie zaproszenia do zespołu pojawi się lista odpowiednich użytkowników URK w bazie danych), przygotowanie testów, zadań, arkuszy ocen w systemie MS Teams.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR