Październik 2020
Udostępnij:

Zajęcia w formie kształcenia na odległość od 17 października 2020r


Szanowni Państwo,

W imieniu Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji, dr hab inż Leszka Książka, prof. UR informuję, iż od jutra (sobota), tj. 17 października 2020 r. WSZYSTKIE ZAJĘCIA odbywać będą się w formie kształcenia na odległość przy wykorzystaniu platform Microsoft TEAMS lub alternatywnie Moodle-URK (platformę wybierze prowadzący zajęcia).

Równocześnie proszę o monitorowanie aktualności na stronie internetowej Wydziału w tym w szczególności Rozkładów Zajęć.

Szczegóły przeprowadzania zajęć, zarówno wykładów jak i ćwiczeń ustala prowadzący.

Stosowne Zarządzenie Rektora zostanie opublikowane na stronie internetowej Wydziału.

Z poważaniem

Wydziałowy Koordynator ds. USOS

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR