Aktualności - Architektura Krajobrazu, Gospodarka Przestrzenna

 

Zrealizowane 2018-2020

___________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Program staży dla studentów Kierunków
Architektura Krajobrazu i Gospodarka Przestrzenna
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
”.


08.05.2019

 

W załączonym pliku zamieszczam WYKAZ INSTYTUCJI, w których Nasi studenci realizowali staże w ubiegłorocznej I edycji Projektu „Program staży dla studentów Kierunków Architektura Krajobrazu i Gospodarka Przestrzenna Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie”. 

Do wykorzystania przez osoby ubiegające się o staż w ramach II edycji w/w Projektu. 

Z poważaniem,

Jakub Wojkowski

 

18.04.2019r

WYNIKI REKRUTACJI

Szanowni Studenci, w wyniku przeprowadzonej procedury rekrutacyjnej do odbycia stażu w ramach Projektu „Program staży dla studentów Kierunków Architektura Krajobrazu i Gospodarka Przestrzenna Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie” sporządzone zostały listy rankingowe. Kandydaci do odbycia stażu zostali wyłonieni na podstawie: średniej z ocen wg USOS, informacji zawartych w Formularzu zgłoszeniowym do Projektu, oraz limitów miejsc stażowych.

Osoby, które pozytywnie przeszły procedurę rekrutacyjną a nie zostały zakwalifikowane do odbycia stażu ze względu na limity miejsc stażowych, umieszczone zostały na liście rezerwowej w kolejności uzyskanej przez nich liczby punktów. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w najbliższym czasie uzyskamy od NCBiR zgodę zwiększenie limitu miejsc o dodatkowo 7 stażystów, tak więc osoby z listy rezerwowej mogą mieć szanse stać się uczestnikami Projektu stażowego.

 

Lista rankingowa AK INŻ

Lista rankingowa AK MGR

Lista rankingowa GP INŻ

Lista rankingowa GP MGR

 

Z poważaniem, Jakub Wojkowski

 

 

02.04.2019 r

REKRUTACJA

Szanowni Studenci, rozpoczynamy nabór kandydatów do odbycia stażu w ramach Projektu „Program staży dla studentów Kierunków Architektura Krajobrazu i Gospodarka Przestrzenna Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie”.

Osoby kandydujące do udziału w/w Projekcie stażowym proszone są o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO DO PROJEKTU oraz jednoczesne wypełnienie FORMULARZA ELEKTRONICZNEGO, który jest dostępny pod poniższym adresem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGxGWfQEpGDeFscWlC3vkfrIUvrhuFU75jX1UjhHob-snBgw/viewform

Procedura wyłaniania Stażystów, a także warunki finansowe stażu, prawa i obowiązki Stażysty, prawa i obowiązki Instytucji Przyjmującej na Staż, oraz obowiązki Opiekunów stażu opisane są szczegółowo w REGULAMINIE ORGANIZACJI STAŻY STUDENCKICH AK i GP.

Sugerowany termin rozpoczęcia stażu to 01.07.2019, 08.07.2019 lub 15.07.2019. Profil działalności Instytucji przyjmującej na staż powinien być zbieżny z efektami kształcenia na danym kierunku studiów. Instytucją przyjmującą na staż może być przykładowo branżowe przedsiębiorstwo, biuro projektowe, architektoniczne, firma wykonawcza, biuro pośrednictwa, obrotu, zarządzania nieruchomościami, firmy doradcze, konsultingowe, IT, urzędy i instytucje rządowe, samorządowe, jednostka naukowo-badawcza.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU oraz wpis do FORMULARZA ELEKTRONICZNEGO należy przekazać/wykonać najpóźniej do dnia 12 kwietnia 2019 r. Po tym terminie rekrutacja zostanie zamknięta.

Na podstawie listy rankingowej oraz limitów miejsc stażowych określonych w warunkach Projektu wyłonieni zostaną kandydaci do odbycia stażu.

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości proszę o kontakt mailowy wisig.ak.gp@urk.edu.pl lub telefoniczny pod nr 608 446 418.

Z poważaniem,

Jakub Wojkowski

 

2019

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR