KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
architektura krajobrazu inżynieria środowiska inżynieria i gospodarka wodna gospodarka przestrzenna geodezja i kartografia

Inżynieria i Gospodarka Wodna — studia stacjonarne

Harmonogram sesji egzaminacyjnej
aktualizacja: 14.06.2018
------------------------------------

Harmonogram sesji egzaminacyjnej po semestrze letnim w roku akademickim 2017/2018, studia stacjonarne I i II stopnia, kierunek: Inżynieria i Gospodarka Wodna... [więcej]

Terminy egzaminów po semestrze letnim w roku akademickim 2017/2018... [więcej]


Wymagania merytoryczne pisania pracy dyplomowej
aktualizacja: 06.11.2017
------------------------------------

Wymagania merytoryczne pisania pracy dyplomowej inżynierskiej... [więcej]

Wymagania merytoryczne pisania pracy dyplomowej magisterskiej... [więcej]


Techniczne aspekty pisania pracy dyplomowej
aktualizacja: 18.06.2016
------------------------------------

Deklaracja wyboru promotora pracy dyplomowej:
I stopień: [doc] lub [PDF]
II stopień: [doc] lub [PDF]

Termin oddania deklaracji upływa 15.05.2018r.


Techniczne aspekty pisania pracy dyplomowej
aktualizacja: 20.05.2016
------------------------------------

UWAGA! Pierwsze strony pracy (tytułowa oraz załączniki) występujące przed podziękowaniami i spisem treści muszą być zgodne z aktualnym Rozporządzeniem Rektora. Niniejsza instrukcja na Wydziale Inżynierii środowiska i Geodezji obowiązuje od maja 2016.

Techniczne aspekty pisania pracy dyplomowej... [więcej]


Numer konta bankowego
dodano: 15.04.2016
------------------------------------

Dotyczy studiów stacjonarnych.
Numer konta do wpłat za: legitymacje, dyplomy i ich duplikaty
71 1060 0135 1100 0009 9990 0302


Praca dyplomowa inżynierska
aktualizacja: 19.06.2018
------------------------------------

Studenci IV roku studiów stacjonarnych kierunku Inżynieria i Gospodarka Wodna zobowiązani są do złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej inżynierskiej wraz z kompletem dokumentów do 17 stycznia 2018 roku... [pobierz]

Zarządzenie Rektora Nr 71/2015, w sprawie procedur składania i archiwizowania prac dyplomowych studentów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie — [pobierz]

Wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej — [pobierz]

Karta obiegowa — [pobierz-pdf] lub [pobierz-docx]
Wniosek o wydanie dyplomu w języku angielskim — [pobierz]
Badanie losów absolwenta (ankieta) — [pobierz]

Załącznik 1. Wzór pracy dyplomowej (strona tytułowa) — [pobierz]
Załącznik 2. Oświadczenie autora pracy — [pobierz]
Załącznik 3. Umowa licencyjna niewyłączna — [pobierz]
Załącznik 4. Umowa licencyjna wyłączna — [pobierz]
Załącznik 5. Wniosek o zmianę tematu pracy dyplomowej — [pobierz]

Załączniki (1-5) w formacie docx[pobierz docx]


Archiwum Prac Dyplomowych
dodano: 14.10.2015
------------------------------------

Zmiany w systemie Archiwum Prac Dyplomowych

W związku z wprowadzeniem nowej wersji systemu APD prosimy o zapoznanie się z nowymi zaleceniami. Najważniejsze zmiany w procedurze dyplomowania dotyczą obowiązkowej kontroli plagiatowej wszystkich prac dyplomowych oraz drukowania pracy dopiero po wprowadzeniu jej do systemu APD i ponownym jej pobraniu. Numery kontrolne w pliku PDF muszą być zgodne z numerami w USOS. Poprawność numerów kontrolnych można sprawdzić w dziekanacie.

Więcej infortamcji w dokumentacji systemu APD oraz w instrukcjach dla:


Zagadnienia do egzaminu dyplomowego-inżynierskiego
dodano: 20.05.2015
------------------------------------

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego-inżynierskiego dla studentów kierunku Inżynieria i Gospodarka Wodna — [pobierz]

Informacje o odwołanych i przełożonych zajęciach
Infomacje dostępne są [Tutaj]

Harmonogram semestrów studiów
aktualizacja: 26.02.2018
------------------------------------

Organizacja 7-go semestru studiów I stopnia
Semestr zimowy w roku akademickim 2017/2018 [pobierz]

Organizacja 3-go semastru na studiach II stopnia
Semestr letni w roku akademickim 2017/2018 [pobierz]


Praca dyplomowa magisterska
aktualizacja: 19.06.2018
------------------------------------

Studenci II roku studiów stacjonarnych kierunku Inżynieria i Gospodarka Wodna zobowiązani są do złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej magistrskiej wraz z kompletem dokumentów do 06.2018 roku... [pobierz]

Zarządzenie Rektora Nr 71/2015, w sprawie procedur składania i archiwizowania prac dyplomowych studentów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie — [pobierz]

Wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej — [pobierz]


Karta obiegowa — [pobierz-pdf] lub [pobierz-docx] 
Wniosek o wydanie dyplomu w języku angielskim — [pobierz]
Badanie losów absolwenta (ankieta) — [pobierz]

Załącznik 1. Wzór pracy dyplomowej (strona tytułowa) — [pobierz]
Załącznik 2. Oświadczenie autora pracy — [pobierz]
Załącznik 3. Umowa licencyjna niewyłączna — [pobierz]
Załącznik 4. Umowa licencyjna wyłączna — [pobierz]
Załącznik 5. Wniosek o zmianę tematu pracy dyplomowej — [pobierz]

Załączniki (1-5) w formacie docx[pobierz docx]


Program studiów I i II stopnia
aktualizacja: 04.09.2018
------------------------------------

Obowiązuje od roku akademickiego 2018/2019
Program studiów
na kierunku Inżynieria i Gospodarka Wodna
— studia stacjonarne I stopnia...  [pobierz]
— studia stacjonarne II stopnia... [pobierz]

Obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018
Program studiów
na kierunku Inżynieria i Gospodarka Wodna
— studia stacjonarne I stopnia...  [pobierz]
— studia stacjonarne II stopnia... [pobierz]

Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017
Program studiów
na kierunku Inżynieria i Gospodarka Wodna — studia stacjonarne I i II stopnia... [pobierz]

Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016
Program studiów
na kierunku Inżynieria i Gospodarka Wodna — studia stacjonarne I i II stopnia... [pobierz]

Obowiązuje od roku akademickiego 2014/2015
Program studiów
na kierunku Inżynieria i Gospodarka Wodna — studia stacjonarne I i II stopnia... [pobierz]

Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013
Program studiów
na kierunku Inżynieria i Gospodarka Wodna — studia stacjonarne I i II stopnia... [pobierz]


Badania profilaktyczne
aktualizacja: 16.04.2018
------------------------------------

Badania profilaktyczne dla studentów II i IV roku można dokonywać bezpłatnie
na podstawie skierowania wystawionego przez dziekanat w:

Centrum Medycyny FALCK MEDYCYNA Kraków
ul. Mazowiecka 4 - 6
rejestracja (22) 535 91 91 lub 510 202 102

Rejestracji można dokonywać: telefonicznie, osobiście lub przez osoby trzecie.

 

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, tel. 12 662 41 65, fax. 12 633 11 70 , 2009-2018    Redaktor    Polityka cookies