KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
architektura krajobrazu inżynieria środowiska inżynieria i gospodarka wodna gospodarka przestrzenna geodezja i kartografia

Geodezja i Kartografia — studia stacjonarne

Harmonogram sesji egzaminacyjnej
aktualizacja: 14.06.2018
------------------------------------

Harmonogram sesji egzaminacyjnej po semestrze letnim w roku akademickim 2017/2018, studia stacjonarne I i II stopnia, kierunek: Geodezja i Kartografia... [więcej]

Terminy egzaminów po semestrze letnim w roku akademickim 2017/2018... [więcej]


Techniczne aspekty pisania pracy dyplomowej
aktualizacja: 20.05.2016
------------------------------------

UWAGA! Pierwsze strony pracy (tytułowa oraz załączniki) występujące przed podziękowaniami i spisem treści muszą być zgodne z aktualnym Rozporządzeniem Rektora. Niniejsza instrukcja na Wydziale Inżynierii środowiska i Geodezji obowiązuje od maja 2016.

Techniczne aspekty pisania pracy dyplomowej... [więcej]


Numer konta bankowego
dodano: 15.04.2016
------------------------------------

Dotyczy studiów stacjonarnych.
Numer konta do wpłat za: legitymacje, dyplomy i ich duplikaty
71 1060 0135 1100 0009 9990 0302


Praca dyplomowa magisterska
aktualizacja: 19.06.2018
------------------------------------

Studenci II roku studiów stacjonarnych kierunku Geodezji i Kartografii zobowiązani są do złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej magisterskiej wraz z niżej wymienionym kompletem dokumentów do 25 czerwca 2018 roku... [więcej]

Zarządzenie Rektora Nr 71/2015, w sprawie procedur składania i archiwizowania prac dyplomowych studentów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie — [pobierz]

 Wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej — [pobierz]

Badanie losów absolwenta (ankieta) — [pobierz]
Karta obiegowa — [pobierz-pdf] lub [pobierz-docx] 
Wniosek o wydanie dyplomu w języku angielskim — [pobierz]

Załączniki (1-5) w formacie docx[pobierz]

Wybór specjalizacji i Opiekuna pracy magisterskiej
Studenci 1-go semestru studiów stacjonarnych II stopnia, zobowiązani są:
- do wyboru specjalności — [pobierz]
- do wyboru Opiekuna pacy magisterskiej do dnia 25 maja 2018r poprzez złożenie w dziekanacie deklaracji wyboru specjalności oraz w wybranej Katedrze wypełnionej deklaracji wyboru Promotora — [pobierz]


Praca dyplomowa inżynierska
aktualizacja: 19.06.2018
------------------------------------

Studenci IV roku studiów stacjonarnych Geodezji i Kartografii zobowiązani są do złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej inżynierskiej wraz z niżej wymienionym kompletem dokumentów do 10 stycznia 2018 roku... [więcej]

Zarządzenie Rektora Nr 71/2015, w sprawie procedur składania i archiwizowania prac dyplomowych studentów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie — [pobierz]

Wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej — [pobierz]


Karta obiegowa — [pobierz-pdf] lub [pobierz-docx] 
Wniosek o wydanie dyplomu w języku angielskim — [pobierz] 
Badanie losów absolwenta (ankieta) — [pobierz]

Załącznik 1. Wzór pracy dyplomowej (strona tytułowa) — [pobierz]
Załącznik 2. Oświadczenie autora pracy — [pobierz]
Załącznik 3. Umowa licencyjna niewyłączna — [pobierz]
Załącznik 4. Umowa licencyjna wyłączna — [pobierz]
Załącznik 5. Wniosek o zmianę tematu pracy dyplomowej — [pobierz]

Załączniki (1-5) w formacie docx[pobierz]

Wybór Opiekuna pracy inżynierskiej
Studenci 6-go semestru studiów stacjonarnych I stopnia, zobowiązani są:
- do wyboru Opiekuna pacy inżynierskiej poprzez złożenie do dnia 25 maja 2018r. w wybranej Katedrze wypełnionych Deklaracji. [pobierz]


Archiwum Prac Dyplomowych
dodano: 14.10.2015
------------------------------------

Zmiany w systemie Archiwum Prac Dyplomowych

W związku z wprowadzeniem nowej wersji systemu APD prosimy o zapoznanie się z nowymi zaleceniami. Najważniejsze zmiany w procedurze dyplomowania dotyczą obowiązkowej kontroli plagiatowej wszystkich prac dyplomowych oraz drukowania pracy dopiero po wprowadzeniu jej do systemu APD i ponownym jej pobraniu. Numery kontrolne w pliku PDF muszą być zgodne z numerami w USOS. Poprawność numerów kontrolnych można sprawdzić w dziekanacie.

Więcej infortamcji w dokumentacji systemu APD oraz w instrukcjach dla:


Zagadnienia do egzaminu dyplomowego inżynierskiego
aktualizacja: 06.11.2013
------------------------------------
Zagadnienia na egzamin dyplomowy
Obowiązują od roku akademickiego 13/14
studiów stacjonarnych inżynierskich I stopnia kierunku Geodezja i Kartografia
Problematyka z zakresu fotogrametrii i teledetekcji [pobierz]
Problematyka z zakresu geodezyjnego urządzania terenów rolnych [pobierz]
Problematyka z zakresu planowania przestrzennego [pobierz]
Zestaw pytań na egzamin dyplomowy z zakresu geodezji i kartografii [pobierz]
Zestaw pytań na egzamin dyplomowy z zakresu wyceny nieruchomości [pobierz]
Informacje o odwołanych i przełożonych zajęciach
Infomacje dostępne są [Tutaj]

Harmonogram semestrów studiów
aktualizacja: 26.02.2018
------------------------------------

Organizacja 7-go semestru studiów I stopnia
Semestr zimowy w roku akademickim 2017/2018 [pobierz]

Organizacja 3-go semestru studiów II stopnia
Semestr letni w roku akademickim 2017/2018 [pobierz]


Dziennik i plan praktyk
dodano: 8.12.2011
------------------------------------

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Biuro Karier i Kształcenia Praktycznego

Dziennik Praktyk [pobierz]
Plan praktyki zawodowej [pobierz]


Program studiów stacjonarnych
aktualizacja: 18.07.2017
------------------------------------
Obowiązuje od roku akademickiego 17/18

Kierunek Geodezja i Kartografia, STUDIA I STOPNIA
specjalność: Geodezja rolna i wycena nieruchomości [pobierz]

Kierunek Geodezja i Kartografia, STUDIA II STOPNIA
specjalność: Geodezja rolna i wycena nieruchomości, Geoinformatyka [pobierz]

 

Obowiązuje od roku akademickiego 15/16

Kierunek Geodezja i Kartografia, STUDIA I STOPNIA
specjalność: Geodezja rolna i wycena nieruchomości [pobierz]

Kierunek Geodezja i Kartografia, STUDIA II STOPNIA
specjalność: Geodezja rolna i wycena nieruchomości, Geoinformatyka [pobierz]Obowiązuje od roku akademickiego 14/15

Kierunek Geodezja i Kartografia, STUDIA I STOPNIA
specjalność: Geodezja rolna i wycena nieruchomości [pobierz]

Kierunek Geodezja i Kartografia, STUDIA II STOPNIA
specjalność: Geodezja rolna i wycena nieruchomości, Geoinformatyka [pobierz]Obowiązuje od roku akademickiego 13/14

Kierunek Geodezja i Kartografia, STUDIA I STOPNIA
specjalność: Geodezja rolna i wycena nieruchomości [pobierz]

Kierunek Geodezja i Kartografia, STUDIA II STOPNIA
specjalność: Geodezja rolna i wycena nieruchomości [pobierz]


Badania profilaktyczne
dodano: 30.04.2010
------------------------------------

Badania profilaktyczne dla studentów II i IV roku można dokonywać bezpłatnie
na podstawie skierowania wystawionego przez dziekanat w:

Centrum Medycyny FALCK MEDYCYNA Kraków
ul. Mazowiecka 4 - 6
rejestracja (22) 535 91 91 lub 510 202 102

Rejestracji można dokonywać: telefonicznie, osobiście lub przez osoby trzecie.

 

 

 

 

 

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, tel. 12 662 41 65, fax. 12 633 11 70 , 2009-2018    Redaktor    Polityka cookies