KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
architektura krajobrazu inżynieria środowiska inżynieria i gospodarka wodna gospodarka przestrzenna geodezja i kartografia
koła naukowe

Opiekunowie Kół Naukowy na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji:


dr inż. Andrzej Gruchot — Koordynator Wydziałowy Kół Naukowych
dr inż. Tomasz Stachura — Koło Naukowe Inżynierii Środowiska
dr inż. Zbigniew Siejka — Koło Naukowe Geodetów
dr inż. Tomasz Salata — Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej
dr inż. Jacek Florek — Koło Naukowe Inżynierii i Gospodarki Wodnej
dr inż. arch. Michał Uruszczak — Koło Naukowe Architektury Krajobrazu

Koła Naukowe

Koło Naukowe Inżynierii Środowiska

Integralnym elementem systemu nauczania i kształcenia, proponowanym studentom zainteresowanym pogłębianiem wiedzy są studenckie Koła Naukowe. W ramach naszego Wydziału działa szereg sekcji Kół Naukowych, których działalność buduje obraz życia akademickiego Wydziału.

Koła naukowe stwarzają możliwość poszerzania wiedzy i umiejętności pod kierunkiem aktywnych zawodowo naukowców naszego Wydziału. Koła naukowe to równocześnie wyzwanie dla wszystkich tych, którzy są zainteresowani sprawdzeniem swojej wiedzy w praktyce, chcących zrealizować często swój pierwszy autorski projekt. To właśnie od aktywności takich Studentów zależy obraz życia naukowego i akademickiego Naszego Wydziału!

Koło Naukowe Geodetów

Koło Naukowe Geodetów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie składa się z dwóch współgrających ze sobą sekcji: Geodezyjnych Pomiarów Specjalnych i Fotogrametrii.

  • Sekcja fotogrametryczna powstała w lutym 2012 i daje studentom możliwość korzystania z nowoczesnych technologii pomiarowych, w tym skaningu laserowego. Spotkania prowadzone w formie wykładów, a także na sali komputerowej, pozwalają przekazać wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną. Dostępne oprogramowanie: Leica Cyclone, Terrasolid firmy Terrascan oraz Dephos stwarza możliwość dostosowania swoich umiejętności do potrzeb rynku pracy i czyni z nas wartościowych pracowników.
  • Sekcja Pomiarów Specjalnych jest to połączenie tradycyjnych metod pomiarowych z nowoczesna techniką wykorzystującą odbiorniki GNSS/GPS. Wykonane pomiary są przetwarzane i analizowane przez studentów.

ażnym elementem działalności Koła Naukowego jest organizacja obozów naukowych. Nasi studenci planują i realizują prace terenowe, które następnie są opracowywane. Organizacja obozów daje możliwość nabycia i udoskonalenia praktycznych umiejętności niezbędnych w wykonywanym zawodzie. Stworzone opracowania studenci często prezentują na różnych konferencjach naukowych.

Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej

Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej LOCUS.

 

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, tel. 12 662 41 65, fax. 12 633 11 70 , 2009-2018    Redaktor    Polityka cookies