KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
architektura krajobrazu inżynieria środowiska inżynieria i gospodarka wodna gospodarka przestrzenna geodezja i kartografia

Hospitacje zajęć

Ankieta — hospitacje zajęć
[Tutaj]
Pełnomocnicy

aktualizacja: 29.11.2017
------------------------------------

Pełnomocnik Dziekana d/s finansowo-administracyjnych

mgr inż. Marek Możdżeń
Al. Mickiewicza 24/28
30-059 Kraków
tel. 12 662 41 20


Pełnomocnicy Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

– ds. Jakości Kształcenia - prof. dr hab. Marek Ptak
– ds. Wymiany Międzynarodowej - dr hab. inż. Jacek Pijanowski
– ds. Informacji i Promocji - dr hab. inż. Andrzej Bogdał
– ds. Studentów Niepełnosprawnych - mgr inż. Paweł Sokołowski
– ds. Kół Naukowych - dr inż. Andrzej Gruchot
– ds. przygotowania programu i koordynowania prezentacji Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji podczas Festiwalu Nauki w Krakowie (kierunki: Inżynieria Środowiska, Inżynieria i Gospodarka Wodna, Architektura Krajobrazu) - dr inż. Jakub Wojkowski
– ds. przygotowania programu i koordynowania prezentacji Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji podczas Festiwalu Nauki w Krakowie (kierunki: Geodezja i Kartografia, Gospodarka Przestrzenna) - dr inż. Bogdan Jankowicz
– ds. przygotowania programu i koordynowania prezentacji Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji podczas Nocy Naukowców - dr inż. Bartosz Mitka, dr iż. Bogusława Kwoczyńska
– ds. Nawiązywania Współpracy z Instytucjami Zewnętrznymi oraz Wdrożeń - dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski
– ds. Zarządzania projektami dydaktycznymi - dr hab. inż. Marek Tarnawski


Pełnomocnik Dziekana ds. Studentów Niepełnosprawnych

mgr inż. Paweł Sokołowski
Katedra Budownictwa Wiejskiego
e-mail: p.sokolowski@ur.krakow.pl
tel: 12/ 662-40-09


Przedstawiciele Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

– Rada Biblioteczna - dr hab. inż. Wojciech Przegon, prof. UR
– Redaktor Naukowy Wydziału - prof. dr hab. inż. Jozef Hernik
– Rada Programowa Studium Doktoranckiego UR - prof. dr hab. inż. Bogusław Michalec
– Rada Programowa Studium Doktoranckiego UR (dyscyplina ochrona i kształtowanie środowiska) - prof. dr hab. inż. Bogusław Michalec
– Rada Programowa Studium Doktoranckiego UR (dyscyplina geodezja i kartografia) - dr hab. inż. Tadeusz Gargula


Przedstawiciele WIŚiG w Komisjach Senackich

– Komisja ds. Organizacyjno-Statutowych - dr hab. inż. Tomasz Kowalik
– Komisja ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą - dr hab. inż. Leszek Książek (Prodziekan ds. Nauki i kierunku Architektura Krajobrazu), prof. dr hab. Marek Ptak
– Komisja ds. Nauczania - dr hab. inż. Leszek Książek (Prodziekan ds. Nauki i kierunku Architektura Krajobrazu), dr hab. inż. Andrzej Bogdał (Prodziekan ds. ogólnych i kierunków: Inżynieria Środowiska oraz Inżynieria i Gospodarka Wodna), dr hab. inż. Jacek Pijanowski (Prodziekan ds. Rozwoju i kierunków: Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna)
– Komisja ds. Budżetu i Gospodarki Majątkowej - prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński (Dziekan Wydziału)
– Komisja ds. Inwestycji i Remontów - prof. dr hab. inż. Jan Pawełek (przewodniczący), dr inż. Zbigniew Siejka
– Komisja ds. Oceny Kadr - dr hab. inż. Andrzej Kwinta
– Komisja ds. Analiz i Odwołań - dr hab. inż. Grzegorz Kaczor
– Komisja ds. Socjalnych - dr inż. Jan Kołodziej, mgr inż. Ewa Zagrodzka,


Przedstawiciele WIŚiG w Komisjach Rektorskich

– Komisja ds. Wymiany Międzynarodowej - dr hab. inż. Jacek Pijanowski
– Komisja ds. Nagród - Dr hab. inż. Włodzimierz Kanownik
– Komisja ds. Własnego Funduszu Stypendialnego - dr hab. inż. arch. Piotr Herbut

Przedstawiciele WIŚiG w Komisjach Dyscyplinarnych

– Komisja Dyscyplinarna dla Pracowników - prof. dr hab. Mirosław Baran; dr hab. inż. Włodzimierz Kanownik
– Komisja Dyscyplinarna dla Studentów i Doktorantów - dr hab. inż. Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek
– Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów i Doktorantów - dr hab. inż. Jarosław Janus
– Rzecznik dyscyplinarny dla doktorantów - dr inż. Grażyna Gawrońska
– Rzecznik dyscyplinarny dla studentów - dr inż. Monika Mika


Koordynatorzy WIŚiG

– ds. USOS - mgr inż. Iwona Chrobak, Dawid Guzicki
– ds. Systemu Antyplagiatowego - mgr inż. Piotr Dul,
– ds. Programu ERASMUS+ (kierunki: Inżynieria Środowiska, Architektura Krajobrazu) - dr hab. inż. Andrzej Strużyński
– ds. Programu ERASMUS+ (kierunek Geodezja i Kartografia) - dr inż. Agnieszka Wnęk
– ds. Programu ERASMUS+ (kierunek Gospodarka Przestrzenna) ) - prof. dr hab. inż. Józef Hernik)
– ds. Programu ERASMUS+ (kierunek Inżynieria i Gospodarka Wodna) ) - dr inż. Jacek Florek


Koordynatorzy KRK

– Katedra Budownictwa Wiejskiego - dr inż. Aleksandra Gryc
– Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza - dr inż. Dawid Bedla
– Katedra Geodezji - dr inż. Mariusz Zygmunt
– Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii - dr inż. Renata Ostrowska
– Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu - dr Julia Gorzelany
– Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej - dr inż. Agnieszka Cupak
– Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki - dr inż. Katarzyna Kamińska
– Katedrę Melioracji i Kształtowania Środowiska - dr hab. Grażyna Gawrońska
– Katedra Zastosowań Matematyki - dr Zuzanna Szancer


Opiekunowie praktyk na roku akad.

Inżynieria Środowiska
– opiekun dr inż. Włodzimierz Miernik

Inżynieria i Gospodarka Wodna
– opiekun dr inż. Włodzimierz Miernik

Geodezja i Kartografia
– opiekun dr inż. Stanisław Bacior

Gospodarka Przestrzenna
– opiekun dr inż. Tomasz Salata

Architektura Krajobrazu
– opiekun dr hab. inż. Wojciech Przegon, prof. UR

    

 

 

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, tel. 12 662 41 65, fax. 12 633 11 70 , 2009-2018    Redaktor    Polityka cookies