KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
architektura krajobrazu inżynieria środowiska inżynieria i gospodarka wodna gospodarka przestrzenna geodezja i kartografia
DoktoratHabilitacjaTytuł profesora

Postępowanie awansowe

Procedury


Procedura przebiegu przewodu doktorskiego — [pobierz]
Procedura przebiegu postępowania habilitacyjnego — [pobierz]
Procedura powoływania i odwoływania promotora pomocniczego w przewodach doktorskich — [pobierz]

Doktoraty

mgr inż. Piotr Piotrowski
Katedra Geodezji Rolnej. Katastru i Fotogrametrii
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 04.07.2018
Dziedzina: nauki techniczne
Dyscyplina: geodezja i kartografia
Promotor: dr hab. Agnieszka Bitner-Fiałkowska
Promotor pomocniczy: dr inż. Jakub Wojkowski
Temat pracy: Wykorzystanie danych teledetekcyjnych w modelowaniu relacji geoprzestrzennych

 

mgr inż. Przemysław Klapa
Katedra Geodezji
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 04.07.2018
Dziedzina: nauki techniczne
Dyscyplina: geodezja i kartografia
Promotor: prof. dr hab. inż. Wiesław Kosek
Temat pracy: Integracja i optymalizacja danych geoprzestrzennych w procesie generowania trójwymiarowych opracowań kartograficznych

  

mgr inż. Anita Kukulska
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 20.06.2018
Dziedzina: nauki techniczne
Dyscyplina: geodezja i kartografia
Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński
Promotor pomocniczy: dr inż. Renata Różycka-Czas
Temat pracy:
Metoda wyznaczania rezerwy budowlanej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego z zastosowaniem GIS

 

mgr inż. Justyna Wróbel
Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 20.06.2018
Dziedzina: nauki techniczne
Dyscyplina: geodezja i kartografia
Promotor: prof. dr hab. inż. Urszula Litwin
Promotor pomocniczy: dr inż. Stanisław Bacior
Temat pracy:
Systemy geoinformacyjne jako narzędzie do identyfikacji i eliminacji błędów w ewidencji gruntów i budynków

 

mgr inż. Barbara Posiak
Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 20.06.2018
Dziedzina: nauki techniczne
Dyscyplina: geodezja i kartografia
Promotor: dr hab. inż. Jacek Pijanowski
Promotor pomocniczy: dr inż. Izabela Piech
Temat pracy:
Delimitacja obszarów podatnych na powodzie dla potrzeb urządzania obszarów wiejskich

  

mgr inż. Ewa John
Katedra Geodezji Rolnej. Katastru i Fotogrametrii
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 23.05.2018
Dziedzina: nauki techniczne
Dyscyplina: geodezja i kartografia
Promotor: dr hab. inż. Jarosław Janus
Promotor pomocniczy: dr inż. Stanisław Bacior
Temat pracy: Koncepcja zmian procesu regulacji stanu prawnego nieruchomości w aspekcie wykonawstwa geodezyjnego

 

mgr inż. Mariusz Górak
Katedra Geodezji

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 23.05.2018
Dziedzina: nauki techniczne
Dyscyplina: geodezja i kartografia
Promotor: dr hab. inż. Monika Siejka
Promotor pomocniczy: dr inż. Zbigniew Siejka
Temat pracy:
Aspekty geodezyjno-prawne analiz decyzyjnych w gospodarce nieruchomościami

 

mgr inż. Joanna Krużel
Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 25.04.2018r.
Dziedzina nauki rolnicze
Dyscyplina: ochrona i kształtowanie środowiska
Promotor: dr hab. inż. Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek
Temat pracy: Zmienność i zmiany termicznych cech klimatu Polski w latach 1981-2015.

mgr inż. Aleksandra Nowobilska-Luberda
Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 25.04.2018r.
Dziedzina nauki rolnicze
Dyscyplina: ochrona i kształtowanie środowiska
Promotor: dr hab. inż. Tomasz Bergel
Promotor pomocniczy: dr inż. Tomasz Kotowski
Temat pracy: Analiza zmian jakości wód podziemnych i powierzchniowych w aspekcie zaopatrzenia w wodę mieszkańców Nowego Targu

mgr inż. Adam Adamek
Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 21.02.2018r.
Dziedzina nauki rolnicze
Dyscyplina: ochrona i kształtowanie środowiska
Promotor: dr hab. inż. Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek
Temat pracy: Wpływ warunków pogodowych i emisji z elektrowni Łagisza na stężenie pyłu PM10 w Katowicach i Dąbrowie Górniczej.

mgr inż. Katarzyna Cegielska
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 24.01.2018r.
Dyscyplina: geodezja i kartografia
Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński
Promotor pomocniczy: dr inż. Tomasz Salata
Temat pracy: Koncepcja multimetrycznego indeksu antropopresji opracowanego w środowisku GIS.

mgr inż. Dawid Kudas (SD)
Katedra Geodezji
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 13.12.2017
Dziedzina: nauki techniczne
Dyscyplina: geodezja i kartografia
Promotor: prof. dr hab. inż. Wiesław Kosek
Temat pracy: Opracowanie konstelacji satelitów reflektometrycznych GNSS

mgr inż. Magdalena Jurkiewicz (SD)
Katedra Geodezji
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 12.07.2017
Dziedzina: nauki techniczne
Dyscyplina: geodezja i kartografia
Promotor: dr hab. inż. Monika Mika
Promotor pomocniczy: dr inż. Marek Ślusarski
Temat pracy: Aspekty wdrożenia wielozadaniowego katastru 3D w Polsce

mgr inż. Elwira Nowobilska-Majewska (NSD)
Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 22.11.2017
Dziedzina: nauki rolnicze
Dyscyplina: ochrona i kształtowanie środowiska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Bugajski
Promotor pomocniczy: dr inż. Tomasz Kotowski
Temat pracy: Optymalizacja funkcjonowania reaktorów SBR w aspekcie zmienności ładunków zanieczyszczeń dopływających do oczyszczalni w Nowym Targu

mgr inż. Piotr Bożek (SD)
Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 21.06.2017
Dziedzina: nauki techniczne
Dyscyplina: geodezja i kartografia
Promotor: dr hab. inż. Jarosław Janus
Promotor pomocniczy: dr inż. Bartosz Mitka
Temat pracy: Wykorzystanie danych teledetekcyjnych oraz narzędzi GIS w procesie kształtowania obszarów wiejskich

mgr inż. Piotr Petryk (NSD)
Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 26.04.2017
Dziedzina: nauki rolnicze
Dyscyplina: ochrona i kształtowanie środowiska
Promotor: dr hab. inż. Marek Ryczek
Temat pracy: Wpływ osadów ściekowych na wybrane właściwości gleb zdegradowanych

mgr Wiktor Halecki (SD)
Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 26.04.2017
Dziedzina: nauki rolnicze
Dyscyplina: ochrona i kształtowanie środowiska
Promotor: dr hab. inż. Marek Ryczek
Temat pracy: Wpływ użytkowania wybranych zlewni Beskidu Wyspowego na erozję wodną gleb i jakość wód powierzchniowych

mgr inż. Olga Woyciechowska
Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 22.03.2017
Dziedzina: nauki rolnicze
Dyscyplina: ochrona i kształtowanie środowiska
Promotor: dr hab. inż. Tomasz Bergel
Promotor pomocniczy: dr inż. Bartosz Szeląg
Temat pracy: Analiza wielkości i nierównomierności zapotrzebowania na wodę w aspekcie obliczania pojemności sieciowych zbiorników wyrównawczych

mgr inż. Marta Szylar
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 22.02.2017
Dziedzina: nauki techniczne
Dyscyplina: geodezja i kartografia
Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński
Promotor pomocniczy: dr inż. Barbara Prus
Temat pracy: Metodyka wyznaczania stref funkcjonalno-przestrzennych miasta z wykorzystaniem GIS i taksonomii numerycznej

mgr Joanna Sobczyk
Katedra Budownictwa Wiejskiego
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 18.01.2017 r.
Dziedzina: nauki rolnicze
Dyscyplina: ochrona i kształtowanie środowiska
Promotor: dr hab. inż. Jan Radoń, prof. UR
Temat pracy: Weryfikacja metod analizy mikroklimatu historycznych budynków muzealnych

 

mgr inż. Roman Rybicki
Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 18.01.2017 r.
Dziedzina: nauki techniczne
Dyscyplina: geodezja i kartografia
Promotor: dr hab. inż. Wojciech Przegon, prof. UR
Promotor pomocniczy: dr inż. Przemysław Leń
Temat pracy: Ocena efektów scalenia gruntów w aspekcie ochrony gruntów przed erozją
Recenzja I — [pobierz]
Recenzja II — [pobierz]

mgr inż. Paweł Sokołowski
Katedra Budownictwa Wiejskiego
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 15.06.2016 r.
Dziedzina: nauki rolnicze
Dyscyplina: ochrona i kształtowanie środowiska
Promotor: dr hab. inż. Grzegorz Nawalany
Promotor pomocniczy: dr inż. Agnieszka Sadłowska-Sałęga
Temat pracy: Kształtowanie się wymiany ciepła pomiędzy chłodnią warzyw a gruntem
Recenzja I — [pobierz]
Recenzja II — [pobierz]

mgr inż. Joanna Wilde
Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 18.05.2016 r.
Dziedzina: nauki rolnicze
Dyscyplina: ochrona i kształtowanie środowiska
Promotor: dr hab. inż. Adam Rak, prof. Politechniki Opolskiej
Promotor pomocniczy: dr inż. Agnieszka Cupak
Temat pracy: Efektywność biologicznego oczyszczania ścieków w zmodyfikowanym reaktorze ze złożem tarczowym napędzanym powietrzem

mgr inż. Tomasz Noszczyk
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 20.04.2016
Dziedzina: nauki techniczne
Dyscyplina: geodezja i kartografia
Promotor: dr hab. inż. Józef Hernik
Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Rutkowska
Temat pracy: Modelowanie zmian użytkowania gruntów

mgr inż. Jacek Nowak
Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 16.03.2016
Dziedzina: nauki rolnicze
Dyscyplina: ochrona i kształtowanie środowiska
Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski
Promotor pomocniczy:
Temat pracy: Skuteczność oczyszczania ścieków w przydomowej oczyszczalni z wykorzystaniem reaktora wypełnionego płatkami PET

mgr inż. Kamila Dedio
Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 24.02.2016
Dziedzina: nauki rolnicze
Dyscyplina: ochrona i kształtowanie środowiska
Promotor: dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. UR
Promotor pomocniczy: dr inż. Barbara Prus
Temat pracy: Analiza wyboru i oceny lokalizacji składowisk odpadów komunalnych na terenie województwa małopolskiego

mgr inż. Tomasz Koniarz
Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 08.07.2015
Dziedzina: nauki rolnicze
Dyscyplina: ochrona i kształtowanie środowiska
Promotor: dr hab. inż. Marek Tarnawski
Promotor pomocniczy: dr inż. Agnieszka Baran
Temat pracy: Określenie właściwości fizyko-chemicznych osadów dennych i ich ocena ekotoksykologiczna

mgr Jakub Żygawski
Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 22.09.2015
Dziedzina: nauki techniczne
Dyscyplina: geodezja i kartografia
Promotor: dr hab. inż. Wojciech Przegon, prof. UR
Promotor pomocniczy: dr inż. Bogusława Kwoczyńska
Temat pracy: Zmiany struktury przestrzenno-funkcjonalnej centrum Zamościa na podstawie opracowań kartograficznych

mgr inż. Paweł Kotlarz
Katedra Geodezji
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 22.04.2015
Dziedzina: nauki techniczne
Dyscyplina: geodezja i kartografia
Promotor: dr hab. inż. Tadeusz Gargula
Promotor pomocniczy: dr inż. Monika Mika
Temat pracy: Badania nad metodyką prac geodezyjnych w zastosowaniu do modelowania stref zalewowych
Streszczenie pracy — [pobierz]
Streszczenie pracy ENG — [pobierz]
Recenzja I — [pobierz]
Recenzja II — [pobierz]

mgr inż. Pelagia Gawronek
Katedra Geodezji
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 17.06.2015
Dziedzina: nauki techniczne
Dyscyplina: geodezja i kartografia
Promotor: dr hab. inż. Tadeusz Gargula
Promotor pomocniczy: dr inż. Bartosz Mitka
Temat pracy: Metodyka badania stabilności obiektów mostowych z zastosowaniem naziemnego skaningu laserowego
Streszczenie pracy — [pobierz]
Streszczenie pracy ENG — [pobierz]
Recenzja I — [pobierz]
Recenzja II — [pobierz]

mgr inż. Magda Pluta
Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 17.06.2015
Dziedzina: nauki techniczne
Dyscyplina: geodezja i kartografia
Promotor: prof. dr hab. inż. Urszula Litwin
Promotor pomocniczy: dr inż. Bartosz Mitka
Temat pracy: Synergia danych trójwymiarowych w planowaniu przestrzennym
Streszczenie pracy — [pobierz]
Recenzja I — [pobierz]
Recenzja II — [pobierz]

mgr inż. Maria Makuch
Katedra Geodezji
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 17.06.2015
Dziedzina: nauki techniczne
Dyscyplina: geodezja i kartografia
Promotor: dr hab. inż. Andrzej Kwinta
Promotor pomocniczy: dr inż. Bartosz Mitka
Temat pracy: Zastosowanie naziemnego skaningu laserowego w procesie modernizacji hiperboloidalnych chłodni kominowych
Streszczenie pracy — [pobierz]
Streszczenie pracy ENG — [pobierz]
Recenzja I: [pobierz]
Recenzja II: [pobierz]

mgr inż. Robert Gradka
Katedra Geodezji
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 22.04.2015
Dziedzina: nauki techniczne
Dyscyplina: geodezja i kartografia
Promotor: dr hab. inż. Andrzej Kwinta
Promotor pomocniczy: dr inż. Marek Ślusarski
Temat pracy: Analiza geodezyjnych technik pomiarowych dla potrzeb modelowania powierzchni terenu
Streszczenie pracy — [pobierz]
Streszczenie pracy ENG — [pobierz]
Recenzja I — [pobierz]
Recenzja II — [pobierz]

mgr inż. Wiktoria Czech
Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 18.03.2015
Dziedzina: nauki rolnicze
Dyscyplina: ochrona i kształtowanie środowiska
Promotor: prof. dr hab. inż. Artur Radecki-Pawlik
Promotor pomocniczy: dr inż. Karol Plesiński
Temat pracy: Wyznaczanie przepływu brzegowego na odcinkach rzek górskich o korytach roztokowych i wciętych

mgr inż. Edyta Kruk
Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 16.10.2013
Dziedzina: nauki rolnicze
Dyscyplina: ochrona i kształtowanie środowiska
Promotor: dr hab. inż. Marek Ryczek
Temat pracy: Analiza wykorzystania technik GIS w ocenie zagrożenia erozją wodną na przykładzie rolniczej zlewni potoku Mątny w Beskidzie Wyspowym
Streszczenie pracy — [pobierz]
Streszczenie pracy ENG — [pobierz]
Recenzja I — [pobierz]
Recenzja II — [pobierz]

mgr inż. Magdalena Wiśnioś
Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 11.04.2014
Dziedzina: nauki rolnicze
Dyscyplina: ochrona i kształtowanie środowiska
Promotor: dr hab. inż. Włodzimierz Kanownik
Promotor pomocniczy: dr inż. Tomasz Kowalik
Temat pracy: Wpływ stawów karpiowych Rybackiej Stacji Doświadczalnej w Mydlnikach na jakość wód powierzchniowych

mgr inż. Łukasz Borek
Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 22.01.2014
Dziedzina: nauki rolnicze
Dyscyplina: ochrona i kształtowanie środowiska
Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski
Promotor pomocniczy: dr inż. Andrzej Bogdał
Temat pracy: Wpływ głęboszowania na niektóre właściwiści fizyko-wodne wybranych gleb uprawnych
Streszczenie pracy — [pobierz]
Streszczenie pracy ENG — [pobierz]
Recenzja I — [pobierz]
Recenzja II — [pobierz]

mgr inż. Karolina Kurek
Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 23.04.2014
Dziedzina: nauki rolnicze
Dyscyplina: ochrona i kształtowanie środowiska
Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski
Promotor pomocniczy: dr inż. Ewa Wąsik
Temat pracy: Skuteczność oczyszczania ścieków w filtrach o przepływie pionowym z wypełnieniem zeolitowym, keramzytowym i piaskowym
Streszczenie pracy — [pobierz]
Recenzja I — [pobierz]
Recenzja II — [pobierz]

mgr inż. Paulina Śliz
Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 04.06.2014
Dziedzina: nauki rolnicze
Dyscyplina: ochrona i kształtowanie środowiska
Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski
Promotor pomocniczy: dr inż. Ewa Wąsik
Temat pracy: Skuteczność oczyszczania ścieków w modelu reaktora przepływowego ze złożem ruchomym
Streszczenie w języku polskim: [pobierz]
Recenzja I — [pobierz]
Recenzja II — [pobierz]

mgr inż. Katarzyna Wachulec
Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 23.04.2014
Dziedzina: nauki rolnicze
Dyscyplina: ochrona i kształtowanie środowiska
Promotor: dr hab. inż. Andrzej Wałęga
Promotor pomocniczy: dr inż. Agnieszka Cupak
Temat pracy: Wpływ warunków fizjograficznych i charakterystyk opadu w zlewni na kształtowanie się odpływu bezpośredniego w metodzie Natural Resources Conservation Service

mgr inż. Maria Pazdan
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 04.06.2014
Dziedzina: nauki techniczne
Dyscyplina: geodezja i kartografia
Promotor: dr hab. inż. Józef Hernik
Promotor pomocniczy: dr inż. Jarosław Taszakowski
Temat pracy: Prognozowanie kierunków zmian użytkowania gruntów na obszarach cennych przyrodniczo i krajobrazowo

mgr inż. Agnieszka Szeptalin
Katedra Geodezji
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 19.06.2013
Dziedzina: nauki techniczne
Dyscyplina: geodezja i kartografia
Promotor: dr hab. inż. Andrzej Kwinta
Temat pracy: Wpływ stopnia zagęszczenia aktywnej osnowy geodezyjnej na dokładność wyznaczenia przemieszczeń na obszarach osuwiskowych

mgr inż. Magdalena Badura
Katedra Geodezji
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 04.06.2014
Dziedzina: nauki techniczne
Dyscyplina: geodezja i kartografia
Promotor: dr hab. inż. Wojciech Przegon, prof. UR
Promotor pomocniczy: dr inż. Jarosław Taszakowski
Temat pracy: Ocena efektywności scaleń na wybranym odcinku autostrady A4

mgr inż. Maria Nawieśniak
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 24.09.2014
Dziedzina: nauki rolnicze
Dyscyplina: ochrona i kształtowanie środowiska
Promotor: dr hab. inż. Józef Hernik
Promotor pomocniczy: dr inż. Mateusz Strutyński
Temat pracy: Diachroniczne zagospodarowanie przestrzenne dolin rzecznych w ujęciu hydromorfologiczno-krajobrazowym

mgr inż. Bogumiła Wańczyk
Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 24.09.2014
Dziedzina: nauki techniczne
Dyscyplina: geodezja i kartografia
Promotor: dr hab. inż. Jarosław Janus
Promotor pomocniczy: dr inż. Stanisław Bacior
Temat pracy: Metodyka identyfikacji obszarów proponowanych do prac scaleniowych na terenach podgórskich
Streszczenie pracy — [pobierz]
Streszczenie pracy ENG — [pobierz]
Recenzja I: [pobierz]
Recenzja II: [pobierz]

mgr inż. Marek Szafarczyk
Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 24.09.2014
Dziedzina: nauki techniczne
Dyscyplina: geodezja i kartografia
Promotor: dr hab. inż. Jarosław Janus
Promotor pomocniczy: dr inż. Mariusz Zygmunt
Temat pracy: Cyfrowa mapa glebowo-rolnicza jako źródło danych w procesie realizacji prac urządzeniowo-rolnych 
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, tel. 12 662 41 65, fax. 12 633 11 70 , 2009-2018    Redaktor    Polityka cookies