KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
architektura krajobrazu inżynieria środowiska inżynieria i gospodarka wodna gospodarka przestrzenna geodezja i kartografia

 

Komisja ds. Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji na kadencję 2016-2020

Dr hab. inż. Jacek M. PIJANOWSKI — Przewodniczący
Dr hab. inż. Agnieszka POLICHT-LATAWIEC — Z-ca Przewodniczącego

Dr inż. Krystyna MICHAŁOWSKA — Sekretarz Komisji
Dr inż. Tomasz STACHURA — Koordynator Komisji ds. Informatycznych

Stali przedstawiciele Katedr WIŚiG
Dr hab. inż. Leszek KSIĄŻEK, prof. UR (KIWIG) — Prodziekan Wydziału ds. Nauki i kierunku Architektura Krajobrazu
Dr hab. Agnieszka BITNER-FIAŁKOWSKA (KGRKiF)
Dr hab. inż. arch. Piotr HERBUT (KBW)
Dr hab. inż. Grzegorz KACZOR (KISiGW)
Dr hab. inż. Jan ZARZYCKI, prof. UR (KEKiOP)
Dr Piotr DYMEK (KZM)
Dr inż. Barbara PRUS (KGPiAK)
Dr inż. Ewelina ZAJĄC (KMiKŚ)

Koordynatorzy wymiany międzynarodowej Studentów ERASMUS
Dr hab. inż. Andrzej STRUŻYŃSKI — Inżynieria Środowiska, Architektura Krajobrazu, email: andrzej.struzynski@urk.edu.pl
Dr inż. Barbara CZESAK — Gospodarka Przestrzenna, email: b.czesak@ur.krakow.pl
Dr inż. Jacek FLOREK — Inżynieria i Gospodarka Wodna, email: jacek.florek@urk.edu.pl
Dr inż. Agnieszka WNĘK — Geodezja i Kartografia, email: agnieszka.wnek@urk.edu.pl

Szczegółowe informacje i dokumenty dotyczące wyjazdów w ramach ERASMUS+ są dostępne na stronie: https://erasmus.urk.edu.pl https://erasmus.urk.edu.pl/index/site/4355

Koordynatorzy Visiting Professors
Dr hab. inż. Barbara SKOWERA
Dr inż. Tymoteusz ZYDROŃAktualizacja: 19/07/2018

 

Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji na kadencję 2012-2016

Dr hab. inż. Jacek M. PIJANOWSKI — Przewodniczący


Dr inż. Agnieszka POLICHT-LATAWIEC — Z-ca Przewodniczącego Dr inż. Krystyna MICHAŁOWSKA — Sekretarz Komisji
Dr inż. Tomasz STACHURA — Koordynator Komisji ds. Informatycznych

Stali przedstawiciele Katedr WIŚiG
Dr hab. inż. Leszek KSIĄŻEK (KIWIG) — Prodziekan Wydziału ds. Studiów Stacjonarnych na kierunku Architektura Krajobrazu i Studiów Niestacjonarnych oraz Spraw Ogólnych
Dr hab. inż. Jan ZARZYCKI, prof. UR (KEKiOP)
Dr hab. inż. arch. Piotr HERBUT (KBW)
Dr hab. inż. Andrzej WAŁĘGA (KISiGW)
Dr Agnieszka BITNER-FIAŁKOWSKA (KGRKiF)
Dr Wojciech MŁOCEK (KZM)
Dr inż. Barbara PRUS (KGPiAK)
Dr inż. Ewelina ZAJĄC (KMiKŚ)

Koordynatorzy wymiany międzynarodowej Studentów ERASMUS


Dr hab. inż. Andrzej STRUŻYŃSKI (Inżynieria Środowiska, Architektura Krajobrazu)
Dr inż. Jacek FLOREK (Inżynieria i Gospodarka Wodna)
Dr inż. Tomasz SALATA (Geodezja i Kartografia)

Koordynatorzy Visiting Professors


Dr inż. Barbara SKOWERA
Dr inż. Tymoteusz ZYDROŃ

Dr hab. inż. Józef HERNIK — Koordynator wymiany międzynarodowej Studentów ERASMUS dla Kierunku Studiów Gospodarka Przestrzenna (nie jest Członkiem Komisji)

 

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, tel. 12 662 41 65, fax. 12 633 11 70 , 2009-2018    Redaktor    Polityka cookies