KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
architektura krajobrazu inżynieria środowiska inżynieria i gospodarka wodna gospodarka przestrzenna geodezja i kartografia

Stacja Referencyjna

Stacja referencyjna — KRUR (GNSS)

Stacja referencyjna KRUR została uruchomiona testowo 1 listopada 2009 roku w Katedrze Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Stacja zlokalizowana jest w budynku Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji przy ul. Balickiej 253C. Antena do odbioru sygnałów satelitarnych GNSS w celu uzyskania maksymalnej stabilności zainstalowana została na specjalnie wybudowanym w tym celu filarze obserwacyjnym. Obecnie stacja zrealizowana jest jako stacja samodzielna ale docelowo przewidziana jest w systemie sieci stacji bazowych.

Elementy stacji:
  • Antena — Zephyr Geodetic
  • Odbiornik GNSS — NETR5 Trimble
  • Radiomodem — ADL Vantage Pacyfic Crest
  • Lokalny serwer — stacja robocza PC

Współrzędne stacji wyznaczone zostały
w dowiązaniu do stacji EPN — obecnie są to współrzędne testowe, które zapewne zostaną skorygowane.

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, tel. 12 662 41 65, fax. 12 633 11 70 , 2009-2018    Redaktor    Polityka cookies