KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
architektura krajobrazu inżynieria środowiska inżynieria i gospodarka wodna gospodarka przestrzenna geodezja i kartografia

 

Wydziałowy System Jakości Kształcenia

 

Formularze

- Formularz hospitacj [tutaj]

- Formularz oceny bazy dydaktycznej [tutaj]

- Formularz weryfikacji pracy dyplomowej inżynierskiej [tutaj]

- Formularz weryfikacji pracy dyplomowej magisterskiej [tutaj]

- Ankieta oceny dziekanatu, systemu USOS, stron www [tutaj]

 

Podstawy prawne i cel WSJK Struktura WSJK Regulamin WSJK Procedury Efekty kształcenia Weryfikacja osiąganych efektów i poprawy jakości kształcenia

 

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, tel. 12 662 41 65, fax. 12 633 11 70 , 2009-2018    Redaktor    Polityka cookies