KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
architektura krajobrazu inżynieria środowiska inżynieria i gospodarka wodna gospodarka przestrzenna geodezja i kartografia

Wybory 2018

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziałowa Komisja Wyborcza

 

 

Komunikat 3

Wybory uzupełniające (dotyczy nauczycieli akademickich bez stopnia dr hab.)
Wyniki wyborów [komunikat]

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Jan Zarzycki

Kraków, 26 czerwca 2018

 

 

Komunikat 2

Wybory uzupełniające (dotyczy nauczycieli akademickich bez stopnia dr hab.)
Wyniki wyborów [komunikat]

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Jan Zarzycki

Kraków, 22 czerwca 2018

 

Komunikat 1

Wybory uzupełniające (dotyczy nauczycieli akademickich bez stopnia dr hab.)
Wyniki wyborów [komunikat]

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Jan Zarzycki

Kraków, 20 czerwca 2018


Wybory 2017

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat 3

Wybory uzupełniające (dotyczy nauczycieli akademickich bez stopnia dr hab.)
Wyniki wyborów [komunikat]

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Jan Zarzycki

Kraków, 16 października 2017

 

Komunikat 2

Wybory uzupełniające (dotyczy nauczycieli akademickich bez stopnia dr hab.)
Lista kandydatów [komunikat]

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Jan Zarzycki

Kraków, 10 października 2017

 

Komunikat 1

Wybory uzupełniające (dotyczy nauczycieli akademickich bez stopnia dr hab.)
Zgłoszenia kandydatów [komunikat]

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Jan Zarzycki

Kraków, 4 października 2017
Wybory 2016

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat 3

Wybory uzupełniające (dotyczy nauczycieli akademickich bez stopnia dr hab.)
Wyniki wyborów [komunikat]

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. UR

Kraków, 3 listopada 2016


Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat 2

Wybory uzupełniające (dotyczy nauczycieli akademickich bez stopnia dr hab.)
Lista kandydatów [komunikat]

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. UR

Kraków, 27 październik 2016


Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat 1

Wybory uzupełniające (dotyczy nauczycieli akademickich bez stopnia dr hab.)
Zgłaszanie kandydatów odbędzie się w czwartek 27.10.2016 w pokoju 105A przy al. Mickiewicza 24/28 w godzinach 9 -10 oraz w pokoju 131A, przy ul. Balickiej 253C w godzinach 11-12... [komunikat]

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. UR

Kraków, 24 październik 2016
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat 22

Przedstawicielami nauczycieli akademickich ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub tytułem profesora do senatu wybrani zostali...[komunikat]

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. UR

Kraków, dnia 29.04.2016 r.


Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat 21

W sprawie: ogłoszenia wyników wyborów na prodziekanów...[komunikat]

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. UR

Kraków, dnia 29.04.2016 r.


Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat 20

W sprawie: wyboru przedstawicieli do Senatu z grupy pracowników samodzielnych...[komunikat]

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. UR

Kraków, dnia 25.04.2016 r.


Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat 19

W sprawie: ogłoszenia wyników wyborów na dziekana...[komunikat]

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. UR

Kraków, dnia 25.04.2016 r.


Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat 18

W sprawie: ogłoszenia listy wyborczej kandydatów na dziekana...[komunikat]

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. UR

Kraków, dnia 20.04.2016 r.


Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat 17

W sprawie: terminarza wyborów dziekana i prodziekanów na kadencję 2016-2020...[komunikat]

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. UR

Kraków, dnia 15.04.2016 r.


Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat 16

W sprawie: ogłoszenia listy kandydatów w wyborach dziekana na kadencję 2016-2020...[komunikat]

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. UR

Kraków, dnia 14.04.2016 r.


Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat 15

Zgłaszanie kandydatów do wyboru DZIEKANA Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji odbędzie się w dniu 14-04-2016 (czwartek) od godziny 10.00-11.00 w pokoju 105A, przy al. Mickiewicza 24/28 oraz od godziny 10.00-11.00 w pokoju 131A, przy ul. Balickiej 253C...[komunikat]

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. UR

Kraków, dnia 10.04.2016 r.


Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat 14

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że zgodnie z § 3 Ordynacji Wyborczej, na zebraniu wyborczym w dniu 07.04.2016 przedstawicielem nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego, do SENATU wybrany został... [komunikat]

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. UR

Kraków, dnia 07.04.2016 r.


Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat 13

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że zgodnie z § 3 Ordynacji Wyborczej na zebraniu wyborczym w dniu 07.04.2016, przedstawicielami do RADY WYDZIAŁU nauczycieli akademickich nie posiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego wybrani zostali... [komunikat]

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. UR

Kraków, dnia 07.04.2016 r.


Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat 12

Wydziałowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości, że dnia 07.04.2016 o godzinie 13.00 w sali 127 przy al. Mickiewicza 24/28 odbędzie się zebranie wyborcze pracowników z grupy nauczycieli akademickich nie posiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego w celu wyboru przedstawicieli do: Senatu, Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji... [komunikat]

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. UR

Kraków, 30 marca 2016


Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat 11

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że zgodnie z § 3 Ordynacji Wyborczej przedstawicielami pracowników technicznych administracyjnych do RADY WYDZIAŁU wybrani zostali... [komunikat]

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. UR

Kraków, 17 marca 2016


Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat 10

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że zgodnie z § 3 Ordynacji Wyborczej przedstawicielami pracowników technicznych do SENATU na zebraniu I stopnia wybrani zostali... [komunikat]

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. UR

Kraków, 17 marca 2016


Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat 9

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że zgodnie z § 3 Ordynacji Wyborczej przedstawicielami pracowników technicznych do Uczelnianego Kolegium Elektorów na zebraniu I stopnia WYBRANI zostali... [komunikat]

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. UR

Kraków, 17 marca 2016


Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat 8

Wydziałowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości listy pracowników Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji wybranych na przedstawicieli do Uczelnianego Kolegium Elektorów... [komunikat]

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. UR

Kraków, 15 marca 2016


Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat 7

Wydziałowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości, że dnia 17.03.2016 o godzinie 11.30 w sali 245 przy al. Mickiewicza 24/28 odbędzie się zebranie wyborcze pracowników administracji w celu wyboru przedstawicieli do Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji... [komunikat]

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. UR

Kraków, 11 marca 2016


Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat 6

Wydziałowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości, że dnia 17.03.2016 o godzinie 11.30 w sali 245 przy al. Mickiewicza 24/28 odbędzie się zebranie wyborcze pracowników technicznych w celu wyboru przedstawicieli do... [komunikat]

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. UR

Kraków, 11 marca 2016


Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat 5

Wydziałowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości, że dnia 15.03.2016 od godziny 10.00 12.00 w pokoju 131A przy ul. Balickiej 253C oraz od godziny 9.30-11.30 w pokoju 105A przy al. Mickiewicza 24/28 odbędzie się druga tura wyborów przedstawicieli do Uczelnianego Kolegium Elektorów z grupy nauczycieli akademickich nie posiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego... [komunikat]

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. UR

Kraków, 11 marca 2016


Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat 4

Wydziałowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości listy pracowników Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji wybranych na przedstawicieli do Uczelnianego Kolegium Elektorów... [komunikat]

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. UR

Kraków, 11 marca 2016


Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat 3

Wydziałowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości, że dnia 09.03.2016 od godziny 10.00 12.00 w pokoju 131A przy ul. Balickiej 253C oraz w dniu 11.03.2016 od godziny 9.00-11.00 w pokoju 105A przy al. Mickiewicza 24/28 odbędą się wybory przedstawicieli do Uczelnianego Kolegium Elektorów z grupy nauczycieli akademickich... [komunikat]

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. UR

Kraków, 4 marca 2016


Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat 2

Wydziałowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości listy pracowników Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji zgłoszonych na kandydatów do wyboru na przedstawicieli w Uczelnianym Kolegium Elektorów. ... [komunikat]

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. UR

Kraków, 4 marca 2016


Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat 1

Zgłaszanie kandydatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów z grupy nauczycieli akademickich i pracowników technicznych odbędzie się w dniu 04-03-2016 (piątek) od godziny 900 - 1100 w pokoju 105A, przy al. Mickiewicza 24/28 oraz od godziny 900 - 1100 w pokoju 131A, przy ul. Balickiej 253C... [komunikat]

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. UR

Kraków, 29 lutego 2016Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat 3

Zgodnie z §2 ORDYNACJI WYBORCZEJ przedstawicielem nauczycieli akade-mickich nie posiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego, w wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu 21.01.2016 został: dr inż. Dawid Bedla... [komunikat]

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. UR

Kraków, 21 stycznia 2016


Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat 2

Zgodnie z $ 2 Regulaminu Wyborczego kandydatami do wyboru na przedstawicieli w Radzie Wydziału pracowników z grupy nauczycieli akademickich nie posiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego zostali... [komunikat]

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. UR

Kraków, 19 stycznia 2016


Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat 1

W związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Wydziału z grupy nauczycieli akademickich nie posiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego odbędą się wybory uzupełniające w tej grupie pracowników. Zgłaszanie kandydatów odbędzie się we wtorek 19.01.2016 w pokoju 105A przy al. Mickiewicza 24/28 w godzinach 10-11 oraz w pokoju 131A, przy ul. Balickiej 253C w godzinach 13-14... [komunikat]

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. UR

Kraków, 14 stycznia 2016

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat 1

W związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Wydziału z grupy nauczycieli akademickich nie posiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego odbędą się wybory uzupełniające... [komunikat]

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. UR

Kraków, 1 grudnia 2015

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat 3

Zgodnie z §2 ORDYNACJI WYBORCZEJ przedstawicielem nauczycieli akademickich nie posiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego, w wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu 11.03.2015 została... [komunikat]

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. UR

Kraków, 11 marca 2015Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat 2

Zgodnie z $ 2 Regulaminu Wyborczego kandydatami do wyboru na przedstawicieli w Radzie Wydziału pracowników z grupy nauczycieli akademickich nie posiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego zostali... [komunikat]

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. UR

Kraków, 9 marca 2015Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat 1

W związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Wydziału z grupy nauczycieli akademickich nie posiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego odbędą się wybory uzupełniające... [komunikat]

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. UR

Kraków, 4 marca 2015

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat 4

Wybory uzupełniające (dotyczy nauczycieli akademickich bez stopnia dr hab.) Zgodnie z §2 ORDYNACJI WYBORCZEJ przedstawicielami nauczycieli aka-demickich nie posiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego, w wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu 16.10.2014 zostali: dr inż. Bogusława Kwoczyńska, dr inż. Agnieszka Policht-Latawiec. [komunikat]

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. UR

Kraków, 17 października 2014Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat 3

Wybory uzupełniające (dotyczy nauczycieli akademickich bez stopnia dr hab.) Wybory odbędą się w czwartek dniu 16.10.2014 r. w godzinach od 9.00-10.00 w lokalu wyborczym: pokój nr 105 Budynku Jubileuszowego (obok Dziekanatu WIŚiG), przy Al. Mickiewicza 24/28 w Krakowie oraz w pokoju 131A, przy ul. Balickiej 253C w godzinach 11.00-12.00... [komunikat]

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. UR

Kraków, 10 października 2014Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat 2

Wybory uzupełniające (dotyczy nauczycieli akademickich bez stopnia dr hab.) Zgodnie z $ 2 Regulaminu Wyborczego kandydatami do wyboru na przedstawicieli w Radzie Wydziału pracowników z grupy nauczycieli akademickich nie posiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego zostali... [komunikat]

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. UR

Kraków, 10 października 2014Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat 1

Wybory uzupełniające (dotyczy nauczycieli akademickich bez stopnia dr hab.) W związku z wygaśnięciem mandatu dwóch członków Rady Wydziału z grupy nauczycieli akademickich nie posiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego odbędą się wybory uzupełniające. [komunikat]

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. UR

Kraków, 8 października 2014
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat nr 3

Zgodnie z §2 ORDYNACJI WYBORCZEJ przedstawicielami nauczycieli akademickich nie posiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego, w wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu 05.12.2013, zostali... [komunikat]

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. UR

Kraków, 5 grudnia 2013Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat nr 2

Zgodnie z $ 2 Regulaminu Wyborczego kandydatami do wyboru na przedstawicieli w Radzie Wydziału pracowników z grupy nauczycieli akademickich nie posiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego zostali... [komunikat]

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. UR

Kraków, 3 grudnia 2013Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat nr 1

W związku z wygaśnięciem mandatu dwóch członków Rady Wydziału z grupy nauczycieli akademickich nie posiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego... [komunikat]

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. UR

Kraków, 29 listopada 2013
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat nr 31

Zgodnie z §2 ORDYNACJI WYBORCZEJ przedstawicielem nauczycieli akademickich nie posiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego, w wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu 18.04.2013, został: dr inż. Andrzej Bogdał. [komunikat]

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. UR

Kraków, 18 kiwetnia 2013Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat nr 30

Zgodnie z $ 2 Regulaminu Wyborczego kandydatami do wyboru na przedstawicieli w Radzie Wydziału pracowników z grupy nauczycieli akademickich nie posiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego zostali... [komunikat]

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. UR

Kraków, 16 kiwetnia 2013Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat nr 29

W związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Wydziału z grupy nauczycieli akademickich nie posia dających stopnia naukowego doktora habilitowanego Wydziałowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości, że... [komunikat]

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. UR

Kraków, 12 kiwetnia 2013
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat nr 28

z przeprowadzonych wyborów przedstawicieli Rady Wydziału do Senatu na kadencję 2012-2016, przez nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego oraz adiunktów posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego... [komunikat]

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. UR

Kraków, 15 maja 2012Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat nr 27

Prodziekanem Wydziału ds. Studiów Stacjonarnych na kierunkach Inżynieria Środowiska i Gospodarka Wodna, na kadencję 2012-2016 został: dr hab. inż. BOGUSŁAW MICHALEC prof. UR. Prodziekanem Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji ds. Studiów Stacjonarnych na kierunkach Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna na kadencję 2012-2016 został: dr inż. ANDRZEJ KWINTA. Prodziekanem Wydziału Inżynierii Środowiska i ds. Ogólnych i Studiów Niestacjonarnych na kierunkach Inżynieria Środowiska, Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna, na kadencję 2012-2016 został: dr hab. inż. LESZEK KSIĄŻEK... [komunikat]

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. UR

Kraków, 15 maja 2012Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat nr 26

Wydziałowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości, że 15 maja 2012 r. (wtorek) o godzinie 9:30 w sali 120 odbędzie się zebranie wyborcze w celu wybrania Prodziekanów Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji oraz przedstawicieli do Senatu z grupy pracowników zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego oraz adiunktów posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego... [komunikat]

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. UR

Kraków, 8 maja 2012Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat nr 25

W wyniku przeprowadzonych wyborów Dziekanem Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji
na kadencję 2012-2016 został prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski... [komunikat]

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. UR

Kraków, 8 maja 2012Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat nr 24

Wydziałowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości, że 8 maja 2012 (wtorek) o godzinie 9.30 w sali 120 odbędzie się zebranie wyborcze w celu wybrania Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji. Do głosowania uprawnieni są wyłącznie członkowie Rady Wydziału na kadencję 2012-2016... [komunikat]

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. UR

Kraków, 23 kwietnia 2012Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat nr 23

Wydziałowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości, że otwarte spotkanie kandydatów na Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska
i Geodezji ze społecznością akademicką Wydziału, odbędzie się 27 kwietnia 2012 (piątek) o godzinie 12.00 w sali 127 Budynku Jubileuszowego, al. Mickiewicza 24/28... [komunikat]

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. UR

Kraków, 23 kwietnia 2012Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat nr 22

Zgodnie z § 2 pkt. 10 REGULAMINU WYBORCZEGO w wyniku przeprowadzonego zgłaszania,
kandydatami na Dziekana Wydziału zostali: [więcej]

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. UR

Kraków, 19 kwietnia 2012Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat nr 21

Wydziałowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości listę członków rady Wydziału WIŚiG na kadencję 2012-2016 uprawnionych
do zgłaszania kandydatów na Dziekana Wydziału: [więcej]

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. UR

Kraków, 16 kwietnia 2012Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat nr 20

Wydziałowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości, że 19 kwietnia 2012r. od godziny 09:00 do 12:00 w lokalach wyborczych: pokój
nr 105 A Budynku Jubileuszowego (obok Dziekanatu WIŚiG), przy Al. Mickiewicza 24/28 w Krakowie i pokój nr 131A, (obok Dziekanatu WIŚiG) przy ul. Balickiej 253C., odbędzie się zgłaszanie kandydatów na Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji na kadencję 2012-2016... [więcej]

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. UR

Kraków, 16 kwietnia 2012Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat nr 19

Wydziałowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości listę pracowników zatrudnionych na stanowisku adiunkta nie posiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz asystentów wybranych na przedstawicieli do Rady Wydziału.

Zgodnie z § 2 ORDYNACJI WYBORCZEJ przedstawicielami pracowników zatrudnionych na stanowisku adiunkta nie posiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz asystentów do Rady Wydziału zostali: [więcej]

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. UR

Kraków, 29 marca 2012Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat nr 18

Wydziałowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości listę pracowników technicznych Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji wybranych na przedstawicieli do Rady Wydziału.

Zgodnie z § 2 p.10. ORDYNACJI WYBORCZEJ przedstawicielami pracowników technicznych do Rady Wydziału zostali: [więcej]

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. UR

Kraków, 29 marca 2012Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat nr 17

Wydziałowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości listę pracowników technicznych Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji wybranych w wyborach uzupełniających na przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Zgodnie z § 2 pkt. 10 ORDYNACJI WYBORCZEJ przedstawicielami do Senatu z grupy pracowników technicznych, w wyborach I stopnia, zostali: [więcej]

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. UR

Kraków, 27 marca 2012Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat nr 16

Wydziałowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości, że 29 marca 2012r. od godziny 09:00 do 12:00 w lokalach wyborczych:
pokój nr 105 A Budynku Jubileuszowego (obok Dziekanatu WIŚiG), przy Al. Mickiewicza 24/28 w Krakowie i pokój nr 131A
(obok Dziekanatu WIŚiG) przy ul. Balickiej 253C., odbędą się:

1. Uzupełniające wybory przedstawicieli do Rady Wydziału z grupy pracowników zatrudnionych na stanowisku adiunkta
nie posiadającego stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz asystentów (grupa B).
2. Uzupełniające wybory przedstawicieli do Senatu i Rady Wydziału z grupy pracowników technicznych (grupa C).

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. UR

Kraków, 23 marca 2012Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat nr 15

Wydziałowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości listę pracowników zatrudnionych na stanowisku adiunkta nie posiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz asystentów wybranych na przedstawicieli do Rady Wydziału.

Zgodnie z § 2 ORDYNACJI WYBORCZEJ przedstawicielami pracowników zatrudnionych na stanowisku adiunkta nie posiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz asystentów do Rady Wydziału zostali... [więcej]Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat nr 14

Wydziałowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości listę pracowników zatrudnio-nych na stanowisku adiunkta nie posiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz asystentów wybranych do Senatu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Zgodnie z § 2 ORDYNACJI WYBORCZEJ przedstawicielem do Senatu Akademii Rolniczej im H. Kołłątaja w Krakowie został... [więcej]Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat nr 13

Wydziałowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości listę pracowników technicznych Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji wybranych na przedstawicieli do Uczelnianego Kolegium Elektorów.

Zgodnie z § 2 p.10. ORDYNACJI WYBORCZEJ przedstawicielami pracowników technicznych do Uczelnianego Kolegium Elektorów zostali... [więcej]Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat nr 12

Wydziałowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości listę pracowników technicznych Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji wybranych na przedstawicieli do Rady Wydziału.

Zgodnie z § 2 p.10. ORDYNACJI WYBORCZEJ przedstawicielami pracowników technicznych do Rady Wydziału zostali... [więcej]Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat nr 11

Wydziałowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości listę pracowników technicznych Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji wybranych w wyborach I stopnia na przedstawi-cieli do Senatu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Zgodnie z § 2 pkt. 10 ORDYNACJI WYBORCZEJ przedstawicielami do Senatu z grupy pracowników technicznych, w wyborach I stopnia, zostali... [więcej]Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat nr 10

Wydziałowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości listę pracowników Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji wybranych (II tura)
na przedstawicieli do Uczelnianego Kolegium z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego
lub profesora nadzwyczajnego oraz adiunktów posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego (grupa A)... [więcej]Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat nr 9

Wydziałowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości, że dnia 22.03.2012r. od godziny 09.00-13.00 w lokalach wyborczych: pokój nr 105 A Budynku Jubileuszowego (obok Dziekanatu WIŚiG), przy Al. Mickiewicza 24/28 w Krakowie i pokój nr 131A (obok Dziekanatu WIŚiG) przy ul. Balickiej 253C., odbędą się:

1. Uzupełniające wybory przedstawicieli do Uczelnianego Kolegium Elektorów z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych
na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego oraz adiunktów posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego (grupa A) (głosują wszyscy nauczyciele posiadający czynne prawo wyborcze — grupa A + B).

2. Wybory przedstawicieli do Senatu i Rady Wydziału z grupy pracowników zatrudnionych na stanowisku adiunkta nie posiadającego stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz asystentów (grupa B).

3. Wybory przedstawicieli do Senatu i Rady Wydziału z grupy pracowników technicznych i uzupełniające wybory przedstawicieli
do Uczelnianego Kolegium Elektorów (grupa C).

Pełny tekst REGULAMINU WYBORCZEGO znajduje się na stronie internetowej Uniwersytetu Rolniczego.

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. UR

Kraków, 16 marca 2012Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat nr 8

Wydziałowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości listę pracowników Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji, nie będących nauczycielami akademickimi, zgłoszonych na kandydatów do wyboru na przedstawicieli w Radzie Wydziału.

Zgodnie z § 2 p. 10. REGULAMINU WYBORCZEGO kandydatami do wyboru na przedstawicieli w Radzie Wydziału pracowników
nie będących nauczycielami akademickimi zostali    [więcej]Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat nr 7

Wydziałowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości listę kandydatów pracowników zatrudnionych na stanowisku adiunkta nie posiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz asystentów do wyboru na przedstawicieli w Radzie Wydziału.

Zgodnie z § 2 REGULAMINU WYBORCZEGO kandydatami do wyboru na przedstawicieli w Radzie Wydziału pracowników zatrudnionych na stanowisku adiunkta nie posiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz asystentów zostali    [więcej]

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat nr 6

Wydziałowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości listę pracowników Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji, nie będących nauczycielami akademickimi, zgłoszonych na kandydatów do wyboru (w wyborach I stopnia) na przedstawicieli w Senacie.

Zgodnie z § 2 p. 10. REGULAMINU WYBORCZEGO kandydatami do wyboru na przedstawicieli w Senacie z grupy pracowników
nie będących nauczycielami akademickimi w wyniku zgłaszania w dniu 15.03.2012r. zostali    [więcej]Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat nr 5

Wydziałowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości listę kandydatów pracowników zatrudnionych na stanowisku adiunkta nie posiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz asystentów do Senatu Uniwersytetu Rolniczego.

Zgodnie z § 2 p.10. REGULAMINU WYBORCZEGO kandydatami do wyboru przedstawiciela w Senacie Uniwersytetu Rolniczego
im H. Kołłątaja w Krakowie zostali    [więcej]Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat nr 4

Wydziałowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości listy pracowników Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji wybranych
na przedstawicieli w Uczelnianym Kolegium Elektorów.

Zgodnie z § 2 pkt. 10 REGULAMINU WYBORCZEGO wybranymi na przedstawicieli w Uczelnianym Kolegium Elektorów zostali    [więcej]

 

 

 

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, tel. 12 662 41 65, fax. 12 633 11 70 , 2009-2018    Redaktor    Polityka cookies