KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
architektura krajobrazu inżynieria środowiska inżynieria i gospodarka wodna gospodarka przestrzenna geodezja i kartografia

Komisje Wydziałowe

Skład Komisji na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji w kadencji 2016-2020

(aktualizacja — marzec 2018)
1. Dr hab. inż. Eugeniusz Zawisza, prof. UR (KIWiG) - przewodniczący Komisji
2. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński (KGPiAK)
3. Prof. dr hab. inż. Wiesław Kosek (KG)
4. Prof. dr hab. inż. Urszula Litwin (KGRKiF)
5. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski (KMiKŚ)
6. Prof. dr hab. inż. Jan Pawełek (KISiGW)
7. Dr hab. inż. Andrzej Bogdał (KMiKŚ)
8. Dr hab. inż. Leszek Książek (KIWiG)
9. Dr hab. inż. Jacek Pijanowski (KGRKiF)
10. Dr inż. Stanisław Bacior (KGRKiF)

 

1. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński (Dziekan) - przewodniczący Komisji
2. Prof. dr hab. inż. Wiesław Kosek (KG)
3. Prof. dr hab. inż. Urszula Litwin (KGRKiF)
4. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski (KMiKŚ)
5. Prof. dr hab. inż. Jan Pawełek (KISiGW)
6. Prof. dr hab. Marek Ptak (KZM)
7. Dr hab. inż. Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek (KEKiOP)
8. Dr hab. inż. Leszek Książek (KIWiG)
9. Dr hab. inż. Grzegorz Nawalany (KBW)
10. Mgr inż. Marek Możdżeń - pełnomocnik Dziekana ds. finansowo-administracyjnych

 

1. Prof. dr hab. inż. Jan Pawełek (KISiGW) - przewodniczący Komisji
2. Prof. dr hab. inż. Bogusław Michalec (KIWiG)
3. Prof. dr hab. Marek Ptak (KZM)
4. Dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. UR (KEKiOP)
5. Dr hab. inż. Eugeniusz Zawisza, prof. UR (KIWiG)
6. Dr hab. inż. Andrzej Bogdał (KMiKŚ)
7. Dr hab. inż. Tomasz Kowalik (KMiKŚ)
8. Dr hab. inż. Leszek Książek (KIWiG)
9. Dr hab. inż. Grzegorz Nawalany (KBW)
10. Dr hab. inż. Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek (KEKiOP)
11. Dr inż. Tomasz Kotowski (KISiGW) - sekretarz Komisji

 

1. Prof. dr hab. inż. Urszula Litwin (KGRKiF) - przewodnicząca Komisji
2. Prof. dr hab. Mirosław Baran (KZM)
3. Prof. dr hab. inż. Wiesław Kosek (KG)
4. Dr hab. inż. Wojciech Przegon, prof. UR (KGRKiF)
5. Dr hab. inż. Tadeusz Gargula (KG)
6. Prof. dr hab. inż. Józef Hernik (KGPiAK)
7. Dr hab. inż. Jarosław Janus (KGRKiF)
8. Dr hab. inż. Andrzej Kwinta (KG)
9. Dr hab. inż. Jacek Pijanowski (KGRKiF)
10. Inż. Halina Stachura (KGRKiF) - sekretarz Komisji

 

1. Dr hab. inż. Tomasz Bergel (KISiGW) - przewodniczący Komisji
2. Dr hab. inż. Andrzej Bogdał (KMiKŚ)
3. Dr hab. inż. arch. Piotr Herbut (KBW)
4. Dr hab. inż. Włodzimierz Kanownik (KMiKŚ)
5. Dr hab. inż. Marek Tarnawski (KIWiG)
6. Dr hab. inż. Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek (KEKiOP)
7. Dr inż. Mariusz Cholewa (KIWiG)
8. Dr inż. Agnieszka Cupak (KISiGW)
9. Dr Joanna Kopcińska (KZM)
10. Dr inż. Agnieszka Operacz (KISiGW) - sekretarz Komisji
11. Paweł Galant - przedstawicielka studentów (IŚ)

 

1. Dr hab. inż. Tomasz Kowalik (KMiKŚ) - przewodniczący Komisji
2. Prof. dr hab. inż. Bogusław Michalec (KIWiG)
3. Dr hab. inż. Jan Radoń, prof. UR (KBW)
4. Dr hab. inż. Eugeniusz Zawisza, prof. UR (KIWiG)
5. Dr hab. inż. Andrzej Bogdał (KMiKŚ)
6. Dr hab. inż. Piotr Bugajski (KISiGW)
7. Dr hab. inż. Agnieszka Policht-Latawiec (KMiKŚ)
8. Dr hab. Agnieszka Rutkowska (KZM)
9. Dr hab. inż. Andrzej Wałęga (KISiGW)
10. Dr hab. inż. Jan Zarzycki (KEKiOP)
11. Dr inż. Karol Plesiński (KIWiG) - sekretarz Komisji
12. Inż. Aleksandra Szabucka - przedstawicielka studentów (IGW)

 

1. Dr hab. inż. Tadeusz Gargula (KG) - przewodniczący Komisji
2. Prof. dr hab. inż. Urszula Litwin (KGRKiF)
3. Dr hab. inż. Jarosław Janus (KGRKiF)
4. Dr hab. inż. Andrzej Kwinta (KG)
5. Dr hab. inż. Jacek Pijanowski (KGRKiF)
6. Prof. dr hab. inż. Józef Hernik (KGPiAK)
7. Dr Kamilia Kliś-Garlicka (KZM)
8. Dr inż. Paweł Kotlarz (KG) - sekretarz Komisji
9. Dr inż. Izabella Piech (KGRKiF)
10. Dr inż. Barbara Prus (KGPiAK)
11. Dr inż. Zbigniew Siejka (KG)
12. Dr inż. Marek Ślusarski (KG)
13. Inż. Aleksandra Tyrpa - przedstawicielka studentów (GiK)

 

1. Prof. dr hab. inż. Józef Hernik (KGPiAK) - przewodniczący Komisji
2. Prof. dr hab. inż. Urszula Litwin (KGRKiF)
3. Dr hab. inż. Tadeusz Gargula (KG)
4. Dr hab. inż. Andrzej Kwinta (KG)
5. Dr hab. inż. Jacek Pijanowski (KGRKiF)
6. Dr hab. Yarema Prykarpatskyy (KZM)
7. Dr inż. Barbara Czesak (KGPiAK)
8. Dr Julia Gorzelany (KGPiAK)
9. Dr inż. Renata Różycka-Czas (KGPiAK) - sekretarz Komisji
10. Dr inż. Monika Siejka (KG)
11. Dr inż. Tomasz Salata (KGPiAK)
12. Dr inż. Mariusz Zygmunt (KG)
13. Inż. Maria Halaba - przedstawicielka studentów (GP)

 

1. 1. Dr hab. inż. Piotr Wężyk - Wydział Leśny
2. Dr inż. arch. Tatiana Tokarczuk - Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
3. Dr hab. inż. Ewa Hanus-Fajerska - Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
4. Dr hab. inż. Piotr Muras, Prof. UR - Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
5. Prof. Dr hab. inż. Dariusz Ropek - Wydział Rolniczo Ekonomiczny
6. Dr hab. inż. Wojciech Przegon, Prof. UR - Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
7. Dr inż. arch. Piotr Herbut - Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
8. Dr inż. arch. Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk - Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
9. Ignacy Jachym - Przedstawiciel Studentów
10. Inż. Bartłomiej Urbaś - Przedstawiciel Studentów
11. Beata Paluch - Przedstawiciel Studentów

 

1. Prof. dr hab. Marek Ptak (KZM) - przewodniczący Komisji
2. Dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski (KISiGW) - sekretarz Komisji

 

1. Dr hab. inż. Piotr Bugajski (KISiGW) - przewodniczący ZZJK
2. Prof. dr hab. inż. Józef Hernik (KGPiAK)
3. Dr hab. inż. Jarosław Janus (KGRKiF)
4. Dr hab. inż. Marek Ryczek (KMiKŚ)
5. Dr hab. Stanisław Sorys - przedstawiciel Rady Interesariuszy Zewnętrznych
6. Dr inż. Łukasz Borek (KMiKŚ) - sekretarz ZZJK
7. Dr Zbigniew Burdak (KZM)
8. Dr inż. arch. Leszek Bylina (WBiO)
9. Dr Julia Gorzelany (KGRKiF)
10. Dr inż. Zbigniew Siejka (KG)
11. Dr inż. Marek Ślusarski (KG)
12. Inż. Arkadiusz Doroż - przedstawiciel studentów (GiK)
13. Paulina Wincenciak - przedstawicielka studentów (GIW)
14. Maciej Fryźlewicz

 

1. Dr hab. inż. Andrzej Wałęga (KISiGW) - przewodniczący ZOJK
2. Prof. dr hab. Mirosław Baran (KZM)
3. Prof. dr hab. inż. Urszula Litwin (KGRKiF)
4. Dr hab. inż. Tadeusz Gargula (KG)
5. Dr hab. inż. Ewa Hanus-Fajerska (WBiO - ZBiFR)
6. Dr hab. inż. Grzegorz Nawalany (KBW)
7. Dr hab. Yarema Prykarpatskyy (KZM)
8. Dr inż. Krystyna Michałowska
9. Dr inż. Wioletta Żarnowiec (KMiKŚ)
10. Mgr inż. Zbigniew Kot - przedstawiciel Rady Interesariuszy Zewnętrznych
11. Mgr Marta Majcherczyk (KZM)
12. Mgr inż. Dariusz Młyński - przedstawiciel doktorantów
13. Inż. Żaneta Zielińska - przedstawicielka studentów (GiW)
14. Przemysław Zając

 

1. Dr Wojciech Młocek (KZM) - przewodniczący ZGiPD
2. Dr inż. Karol Król (KGPiAK) - sekretarz ZGiPD
3. Dr inż. Tomasz Salata (KGPiAK)
4. Dr inż. Mariusz Zygmunt (KG)
5. Mgr inż. Piotr Dul
6. Mgr inż. Iwona Chrobak (koordynator ds. USOS)
7. Mgr inż. Iwona Stachowicz-Zembura (dziekanat)
8. Inż. Arkadiusz Doroż - przedstawiciel studentów (GiK)
9. Agnieszka Zielonka

 

1. Dr hab. inż. Jacek Pijanowski (KGRKiF) - przewodniczący Komisji
2. Dr hab. inż. Agnieszka Policht-Latawiec (KMiKŚ) - z-ca przewodniczącego Komisji
3. Dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. UR (KEKiOP)
4. Dr hab. inż. arch. Piotr Herbut (KBW)
5. Dr hab. inż. Grzegorz Kaczor (KISiGW)
6. Dr hab. inż. Leszek Książek (KIWiG)
7. Dr hab. Agnieszka Bitner-Fiałkowska (KGRKiF)
8. Dr Piotr Dymek (KZM)
9. Dr inż. Krystyna Michałowska (KG) - sekretarz Komisji
10. Dr inż. Barbara Prus (KGPiAK)
11. Dr inż. Tomasz Stachura (KMiKŚ) - koordynator ds. informatycznych
12. Dr inż. Ewelina Zając (KMiKŚ)

 

1. Dr inż. Barbara Czesak (KGPiAK) - kierunek Gospodarka Przestrzenna
2. Dr hab. inż. Andrzej Strużyński (KIWiG) - kierunek Inżynieria Środowiska oraz Architektura Krajobrazu
3. Dr inż. Jacek Florek (KIWiG) - kierunek Inżynieria i Gospodarka Wodna
4. Dr inż. Agnieszka Wnęk (KG) - kierunek Geodezja i Kartografia

 

1. Dr inż. Barbara Skowera (KEKiOP)
2. Dr inż. Tymoteusz Zydroń (KIWiG)

 

1. Dr hab. inż. Andrzej Gruchot (KIWiG) - przewodniczący Komisji
2. Dr inż. Jacek Florek (KIWiG) - Koło Naukowe Inżynierii i Gospodarki Wodnej
3. Dr inż. Zbigniew Siejka (KG) - Koło Naukowe Geodetów
4. Dr inż. Tomasz Salata (KGPiAK) - Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej
5. Dr inż. Tomasz Stachura (KMiKŚ) - Koło Naukowe Inżynierii Środowiska
6. Dr inż. arch. Michał Uruszczak (KGPiAK) - Koło Naukowe Architektów Krajobrazu
7. Inż. Rafał Woźniak - przedstawiciel studentów (GiK)
8. Krzysztof Kozdęba

 

1. Prof. dr hab. inż. Andrzej Misztal (KEKiOP) - przewodniczący Komisji
2. Dr hab. inż. Grzegorz Kaczor (KISiGW)
3. Dr hab. inż. Tomasz Kowalik (KMiKŚ)
4. Dr inż. Joanna Stabryła - przedstawiciel związków zawodowych (Solidarność)

 

1. Dr hab. inż. Andrzej Kwinta (KG) - przewodniczący Komisji
2. Dr hab. inż. Jarosław Janus (KGRKiF)
3. Dr inż. Barbara Czesak (KGPiAK)
4. Dr inż. Bogusława Kwoczyńska - przedstawiciel związków zawodowych (Solidarność)

 

1. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński (Dziekan) - przewodniczący Komisji
2. Dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. UR (KEKiOP)
3. Mgr inż. Piotr Dul (Informatyk Wydziałowy)
4. Mgr inż. Małgorzata Starowicz (KMiKŚ)
5. Inż. Halina Stachura - przedstawiciel związków zawodowych (ZNP)
6. Inż. Fryderyk Skalicz - przedstawiciel związków zawodowych (Solidarność)
7. Małgorzata Nawrocka (Dziekanat)

 

1. Dr hab. inż. Włodzimierz Kanownik (KMiKŚ) - przewodniczący Komisji
2. Prof. dr hab. inż. Bogusław Michalec (KIWiG)
3. Dr hab. inż. Jan Radoń, prof. UR (KBW)
4. Dr hab. inż. Tomasz Bergel (KISiGW)
5. Dr hab. inż. Jarosław Janus (KGRKiF) 
6. Dr inż. Przemysław Baran (KIWiG) - sekretarz Komisji
7. Dr Piotr Budzyński (KZM)
8. Dr inż. Monika Siejka (KG)
9. Dr inż. Jakub Wojkowski (KEKiOP)

 

1. Dr hab. inż. Marek Ryczek (KMiKŚ) - przewodniczący Komisji
2. Dr inż. Grażyna Gawrońska (KMiKŚ)
3. Dr inż. Jacek Gniadek (KGRKiF)
4. Dr inż. Monika Mika (KG)

 

1. Dr hab. inż. Agnieszka Policht-Latawiec (KMiKŚ) – przewodnicząca Komisji
2. Dr hab. inż. Andrzej Bogdał (KMiKŚ) – pełnomocnik Dziekana ds. Informacji i Promocji
3. Dr hab. inż. Tomasz Bergel (KISiGW)
4. Dr hab. inż. Piotr Bugajski (KISiGW)
5. Dr hab. inż. Piotr Herbut (KBW)
6. Dr inż. Przemysław Baran (KIWiG)
7. Dr Piotr Budzyński (KZM)
8. Dr inż. Renata Różycka-Czas (KGPiAK)
9. Dr inż. Jacek Florek (KIWiG)
10. Dr hab. inż. Andrzej Gruchot (KIWiG)
11. Dr inż. Wiesław Kowalski (KBW)
12. Dr inż. Karol Król (KGPiAK) – strona internetowa
13. Dr inż. Bogusława Kwoczyńska (KGRKiF)
14. Dr inż. Włodzimierz Miernik (KISiGW)
15. Dr hab. Agnieszka Rutkowska (KZM)
16. Dr inż. Tomasz Stachura (KMiKŚ) – facebook
17. Dr inż. Marek Ślusarski (KG)
18. Dr inż. Jarosław Taszakowski (KGRKiF)
19. Dr inż. Jakub Wojkowski (KEKiOP)
20. Dr inż. Zbigniew Zuśka (KEKiOP)
21. Mgr inż. Ewa Bielecka (KIWiG)
22. Dr inż. Mariusz Zygmunt (KG)
23. Mgr inż. Piotr Dul – grafika komputerowa
24. Mgr inż. Dawid Kudas (KG) – materiały promocyjne (informatory, plakaty)
25. Dawid Guzicki – strona internetowa, grafika komputerowa

 

Prof. dr hab. inż. Józef Hernik (KGPiAK)

 

1. Dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski – przewodniczący Komisji
2. Mgr inż. Maria Klimek – sekretarz Komisji
Koordynatorzy zadań:
1. Dr hab. Agnieszka Rutkowska, Dr inż. Sabina Angrecka – publikacje i monografie naukowe
2. Dr inż. Dawid Bedla, Dr inż. Magdalena Malec – działalność innowacyjna (zgłoszenia i wdrożenia patentowe, rejestracja wzorów użytkowych)
3. Dr hab. inż. Wojciech Przegon, Dr inż. arch. Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk – dzieła z zakresu architektury krajobrazu
4. Dr hab. inż. Leszek Książek, Mgr inż. Alicja Wesołowska – potencjał naukowy (uprawnienia i awanse naukowe)
5. Dr hab. inż. Józef Hernik, Dr Piotr Budzyński – mobilność naukowców (staże w jednostkach naukowych lub w podmiotach wdrażających wyniki badań)
6. Mgr Marta Majcherczyk, Mgr inż. Paweł Sokołowski – udokumentowane członkostwo pracowników we władzach zagranicznych lub międzynarodowych instytucji naukowych oraz w zespołach eksperckich
7. Dr inż. Ewa Dacewicz, Dr inż. Maciej Wyrębek – baza laboratoryjna (inwentaryzacja i wykorzystanie sprzętu, akredytacja laboratoriów)
8. Dr hab. inż. Jacek Pijanowski, Dr hab. inż. Marek Tarnawski – międzynarodowe i krajowe projekty naukowe
9. Dr hab. inż. Grzegorz Kaczor, Dr inż. Bartosz Mitka – komercjalizacja wyników badań
10. Dr inż. Pelagia Gawronek, Dr inż. Karol Król – wdrożenia i aplikacje wyników badań naukowych
11. Dr hab. inż. Monika Mika, Dr Renata Kędzior – efekty badań naukowych o znaczeniu międzynarodowym oraz zastosowania wyników badań o dużym znaczeniu społecznym
12. Dr hab. inż. Agnieszka Policht-Latawiec – konferencje międzynarodowe i krajowe
13. Dr hab. inż. Andrzej Bogdał – działalność upowszechniająca wiedzę i popularnonaukowa

 

(aktualizacja — 25 maja 2016)
Komisja ds. Rozwoju WIŚiG
Komisja Nauki dla dyscypliny ochrona i kształtowanie środowiska
Komisja Nauki dla dyscypliny geodezja i kartografia
Komisja ds. Dydaktycznych i Studenckich (Inżynieria Środowiska)
Komisja ds. Dydaktycznych i Studenckich (Inżynieria i Gospodarka Wodna)
Komisja ds. Dydaktycznych i Studenckich (Geodezja i Kartografia)
Komisja ds. Dydaktycznych i Studenckich (Gospodarka Przestrzenna)
Rada Kierunku Architektura Krajobrazu
Komisja ds. Nagród i Odznaczeń
Komisja ds. Oceny Pracowników (Inżynieria Środowiska, Inżynieria i Gospodarka Wodna)
Komisja ds. Oceny Pracowników (Geodezja i Kartografia, Gospodarka Przestrzenna)
Komisja ds. Kół Naukowych
Komisja Likwidacyjna
Komisja ds. Budżetu

Komisja ds. Jakości Kształcenia
Komisja ds. Pracowników Naukowo-Technicznych
Komisja ds. Projektów i Współpracy Międzynarodowej

 

  
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, tel. 12 662 41 65, fax. 12 633 11 70 , 2009-2018    Redaktor    Polityka cookies