Komisje

Skład Komisji na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji w kadencji 2016-2020

Komisja ds. Rozwoju WISiG
Komisja Wydziałowa ds. Budżetu
Komisja Nauki dla dyscypliny ochrona i kształtowanie środowiska
Komisja Nauki dla dyscypliny Geodezja i Kartografia
Komisja ds. Dydaktycznych i Studenckich kierunku Inżynieria Środowiska
Komisja ds. Dydaktycznych i Studenckich kierunku Inżynieria i Gospodarka Wodna
Komisja ds. Dydaktycznych i Studenckich kierunku Geodezja i Kartografia
Komisja ds. Dydaktycznych i Studenckich kierunku Gospodarka Przestrzenna
Rada Kierunku Architektura Krajobrazu
Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia (WKJK)
Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia (ZZJK)
Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia (ZOJK)
Zespół ds. Gromadzenia i Przetwarzania Danych (ZGiPD)
Komisja ds. Projektów i Współpracy Międzynarodowej
Koordynatorzy wymiany międzynarodowej studentów
Koordynatorzy Visiting Professors
Komisja ds. Kół Naukowych WIŚiG
Komisja ds. Oceny Pracowników kierunków Inżynieria Środowiska oraz Inżynieria i Gospodarka Wodna
Komisja ds. Oceny Pracowników kierunków Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna
Komisja ds. Pracowników Naukowo-Technicznych, Inżynieryjno-Technicznych i Administracyjnych
Komisja ds. Nagród i Odznaczeń
Komisja Likwidacyjna
Komisja ds. Promocji WIŚiG
Redaktor Naukowy Wydawnictwa WIŚiG
Komisja ds. Parametryzacji WIŚiG
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig
helpdesk tel.: 4444
helpdesk e-mail: helpdesk[a]urk.edu.pl
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR