KontaktWydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
tel.: 12 662 41 65, fax: 12 633 11 70
e-mail: wisig@urk.edu.pl 


Studia stacjonarne:
kierunek:
  Inżynieria środowiska — 12 662 40 57
  Inżynieria i gospodarka wodna — 12 662 41 28
  Geodezja i kartografia — 12 662 45 78
  Gospodarka przestrzenna — 12 662 41 86
  Architektura Krajobrazu — 12 662 40 50

Studia niestacjonarne:
kierunek:
  Inżynieria środowiska — 12 662 41 28
  Geodezja i kartografia — 12 662 41 66
  Gospodarka przestrzenna — 12 662 41 66


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig
helpdesk tel.: 4444
helpdesk e-mail: helpdesk[a]urk.edu.pl
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR