Studenci z niepełnosprawnością

STUDENCIE I, II i III stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością lub przewlekła choroba ogranicza Ci możliwości pełnego uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych Naszej Uczelni zgłoś się do odpowiedniej osoby, aby o tym porozmawiać.

Możesz złożyć stosowne dokumenty do 15 października 2015 i do 31 marca 2016 roku i otrzymać dodatkowe fundusze, które pozwolą Ci podnieść Twoje kompetencje i ułatwić zmaganie się z problemami zdrowotnymi.

Osoby do kontaktu:

mgr inż Paweł Sokołowski
Pełnomocnik Dziekana WIŚiG ds. Studentów Niepełnosprawnych
Katedra Budownictwa Wiejskiego
Telefon: (12) 662 40 09
E-mail: p.sokolowski@urk.edu.pl

dr hab. Joanna Puła
Pełnomocnik Rektora UR ds. Studentów Niepełnosprawnych
Telefon: (12) 662 43 67
E-mail j.pula@urk.edu.pl lub rrpula@urk.edu.pl

Katarzyna Warianek
Pełnomocnik URSS ds. Studentów Niepełnosprawnych
e-mail katarzyna.warianek@dzielo.pl

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK