Projekty staży zawodowych

Projekty staży zawodowych to forma wsparcia studentów a szczególnie ostatnich semestrów, ułatwiająca w wielu przypadkach wkroczenie w życie zawodowe po studiach.

Staż zawodowy – forma praktycznej nauki zawodu, polegająca na zdobywaniu wiedzy, umiejętności i doświadczenia w instytucji branżowej (biurze projektowym/ przedsiębiorstwie wykonawczym/ jednostce samorządu). Stażysta ma przydzielonego Opiekuna zakładowego, który pełni rolę nauczyciela zawodu.

Programy stażowe mogą być realizowane przez Urzędy Pracy lub też Uczelnie. Programy współfinansowane są ze środków UE i pozyskiwane przez instytucje na zasadach konkursu. Programy stażowe realizują także duże przedsiębiorstwa branżowe, finansowane ze środków własnych (np. Scanska).

Staż realizowany przez Uniwersytet Rolniczy trwa 3 miesiące a stażysta wypłacane ma stypendium stażowe.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK