Pełnomocnicy

aktualizacja 05.02.2020r.

Kadencja 2022-2024Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
dr hab. inż. Andrzej Wałęga, prof. URK

Pełnomocnik Dziekana ds. Wdrożeń oraz Współpracy z Instytucjami Zewnętrznymi
dr hab.inż. Agnieszka Operacz, prof. URK

Pełnomocnik Dziekana ds. Informacji i Promocji
dr hab. inż. Agnieszka Policht-Latawiec, prof. URK

Pełnomocnik Dziekana ds. Prac Remontowych,
dr hab. inż. Tomasz Salata, prof. URK

Pełnomocnik Dziekana ds. Programu ERASMUS+ oraz Wymiany Międzynarodowej Studentów i Pracowników
dr inż. Agnieszka Wnęk

Pełnomocnik Dziekana ds. Kontaktów Międzynarodowych
dr hab. inż. Andrzej Strużyński

Pełnomocnik Dziekana ds. Zarządzania Projektami Dydaktycznymi
dr hab. inż. Marek Tarnawski, prof. URK

Pełnomocnik Dziekana ds. Kół Naukowych WISiG
dr hab. inż. Andrzej Gruchot  

Pełnomocnik Dziekana ds. Osób z Niepełnosprawnościami
dr inż. Paweł Sokołowski

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk na Kierunkach: inżynieria środowiska oraz inżynieria i gospodarka wodna
dr hab. inż. Marek Tarnawski, prof. URK

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk na Kierunku geodezja i kartografia
dr hab. inż. Stanisław Bacior, prof. URK

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk na Kierunku gospodarka przestrzenna
dr inż. Katarzyna Cegielska

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk na Kierunku architektura krajobrazu
dr inż. arch. kraj. Magdalena Wilkosz-MamcarczykUniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK