Pełnomocnicy

aktualizacja 05.02.2020r.

kadencja 2019-2021


prof. dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski - Pełnomocnik Dziekana ds. iwdrożeń oraz współpracy z instytucjami  zewnętrznymi

dr hab. inż. Agnieszka Policht-Latawiec, prof. UR - Pełnomocnik Dziekana ds. informacji i promocji

dr hab. inż. Andrzej Kwinta, prof. UR - Pełnomocnik Dziekana ds. prac remontowych

dr hab. inż. Andrzej Strużyński - Pełnomocnik Dziekana ds. Programu ERASMUS+ oraz wymiany międzynarodowej studentów i pracowników (kierunki: Inżynieria Środowiska, Architektura Krajobrazu)

dr inż. Barbara Czesak - Pełnomocnik Dziekana ds. programu ERASMUS+ oraz wymiany międzynarodowej studentów i pracowników (kierunek Gospodarka Przestrzenna) 

dr inż. Jacek Florek - Pełnomocnik Dziekana ds. programu ERASMUS+ oraz wymiany międzynarodowej studentów i pracowników (kierunek Inżynieria i Gospodarka Wodna)

dr inż. Agnieszka Wnęk - Pełnomocnik Dziekana ds. programu ERASMUS+ oraz wymiany międzynarodowej studentów i pracowników (kierunek Geodezja i Kartografia) dr inż. Agnieszka Wnęk

dr hab. inż. Marek Tarnawski, prof. UR - Pełnomocnik Dziekana ds. zarządzania projektami dydaktycznymi

dr hab. inż. Andrzej Gruchot - Pełnomocnik Dziekana ds. Kół Naukowych WISiG

dr inż. Paweł Sokołowski - Pełnomocnik Dziekana ds. Studentów i Pracowników Niepełnosprawnych

dr hab. inż. Marek Tarnawski, prof. UR - Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk na Kierunkach: Inżynieria Środowiska oraz Inżynieria i Gospodarka Wodna

dr hab. inż. Stanisław Bacior, prof. UR - Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk na Kierunku Geodezja i Kartografia

dr hab. inż. Tomasz Salata, prof. UR - Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk na Kierunkach: Gospodarka Przestrzenna oraz Architektura Krajobrazu

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR