Prodziekani

Aktualizacja: 21 marca 2022 r.

Prodziekan ds. Kierunków: Inżynieria Środowiska, Inżynieria i Gospodarka Wodna oraz Architektura Krajobrazu

dr hab. inż.
Tomasz Bergel, prof. URK


Adres do korespondencji: Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
Adres siedziby
: Al. Mickiewicza 24-28, 30-059 Kraków
Telefon: (12) 662 41 88
E-mail: tomasz.bergel@urk.edu.pl

Dyżury:
Piątek, godz. 12:00-13:00 (al. Mickiewicza 24/28, p. 105)
Piątek, godz. 13:00-14:00 (dyżur telefoniczny +48 12 662 41 88)
Prodziekan ds. Kierunków:
Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna


dr hab. inż. Tomasz Salata, prof. URK

Adres do korespondencji: Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
Adres siedziby
: ul. Balicka 253c, 30-198 Kraków
Telefon: (12) 662 41 15
E-mail: tomasz.salata@urk.edu.pl 
Dyżury: Poniedziałek, godz. 9:00-10:30
               Piątek, godz.  godz. 9:00-10:30
               (ul. Balicka 253c, p. 130a)Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK