Prodziekani

Aktualizacja: 4 listopada 2019 r.

Prodziekan ds. Kierunków: Inżynieria Środowiska,
Inżynieria i Gospodarka Wodna oraz Architektura Krajobrazu


dr hab. inż. Andrzej Bogdał

dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. UR

Adres: Al. Mickiewicza 24-28, 30-059 Kraków
Telefon: (12) 662 40 15 wew. 12
E-mail: a.bogdal@urk.edu.pl
Dyżury: Piątek, godz. 13:00-15:00 (al. Mickiewicza 24/28, p. 105)
Prodziekan ds. Kierunków:
Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna


dr hab. inż. Jacek Pijanowski

dr hab. inż. Andrzej Kwinta, prof. UR

Adres: ul. Balicka 253c, 30-198 Kraków
Telefon: (12) 662 45 54 lub (12) 662 45 13
E-mail: a.kwinta@urk.edu.pl
Dyżury: Poniedziałek, godz. 12:00-14:00 (ul. Balicka 253c)
piątek, godz. 10:00-11:00 (ul. Balicka 253c)Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR