Kolegium Wydziału - skład osobowy

Skład Kolegium Wydziału

1. dr hab. inż. Leszek Książek, prof. URK - Dziekan
2. dr hab. inż. Tomasz Bergel, prof. URK - Prodziekan
3. dr hab. inż. Tomasz Salata, prof. URK - Prodziekan
4. dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. URK - Członek Senatu
5. prof. dr hab. inż. Piotr Herbut - Członek Senatu, Koordynator dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
6. dr hab. inż. Zbigniew Siejka - Członek Senatu
7. prof. dr hab. inż. Józef Hernik - Kierownik KGPiAK
8. prof. dr hab. Marek Ptak - Kierownik KZM, Koordynator dyscypliny matematyka
9. dr hab. inż. Jarosław Janus, prof. URK - Kierownik KGRKiF
10. dr hab. inż. Tomasz Kowalik, prof. URK - Kierownik KMiKS
11. dr hab. inż. Grzegorz Nawalany, prof. URK - Kierownik KBW
12. dr hab. inż. Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek, prof. URK - Kierownik KEKiOP
13. dr hab. inż. Andrzej Gruchot - Kierownik KIWiG
14. dr hab. inż. Marek Ślusarski - Kierownik KG
15. dr hab. inż. Stanisław Bacior, prof. URK - KGRKiF
16. dr hab. inż. Grzegorz Kaczor, prof. URK - KISiGW
17. dr hab. inż. Agnieszka Operacz, prof. URK - KISiGW
18. dr hab. inż. Agnieszka Policht-Latawiec, prof. URK - KMiKS
19. dr hab. inż. Marek Tarnawski, prof. URK - KIWiG
20. dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. URK - KEKiOP
21. dr hab. inż. Barbara Skowera - KEKiOP
22. dr hab. inż. Ewelina Zając - KMiKŚ
23. dr inż. arch. Przemysław Baster - KGRKiF
24. dr Zbigniew Burdak - KZM
25. dr inż. Agnieszka Cupak - KISiGW
26. dr Kamila Kliś-Garlicka - KZM
27. dr inż. Paweł Kotlarz - KG
28. dr inż. Paweł Sokołowski - KBW
29. dr inż. Jarosław Taszakowski - KGRKiF
30. dr inż. arch. kraj. Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk - KGPiAK
31. dr inż. Agnieszka Wnęk - KG
32. dr inż. Maciej Wyrębek - KIWiG
33. mgr inż. Alicja Wesołowska - Kierownik Dziekanatu
34. dr inż. Joanna Stabryła - Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, Przewodnicząca NSZZ "S"
35. mgr inż. Ewa Bielecka - Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
36. mgr inż. Natalia Justyniak - Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
37. mgr inż. Iwona Stachowicz-Zembura - Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
38. Anna Sieprawska - Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Dodatkowo członkami Kolegium Wydziału są przedstawiciele studentów Wydziału w liczbie 10 oddelegowanych przez właściwy organ samorządu studentów. 

1. Marcelina Augustynek
2. Wiktoria Bergel
3. Julia Brzana
4. Martyna Michniak
5. Agnieszka Partyka
6. Ewelina Piesiak
7. Barbara Pietrzak
8. Jakub Polak
9. Małgorzata Sanocka
10. Piotr Słowikowski


Zapraszany:
dr hab. inż. Jacek Pijanowski, prof. URK - Koordynator dyscypliny inżynieria lądowa i transport

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK