Prace dyplomowe
Instrukcje
  • dla Studentów/Autorów - [pobierz]
  • dla Opiekunów/Promotorów/Recenzentów - [pobierz]
  • do sprawdzania oryginalności pracy - [pobierz]

Więcej instrukcji znajduje się w zakładce Instrukcje w systemie APD.


Poniżej znajdują się przykładowo uzupełnione wzory, proszę pamiętać o prawidłowym ich uzupełnieniu.


Praca dyplomowa inżynierska
aktualizacja: 13.07.2018

Studenci IV roku studiów stacjonarnych na wszystkich kierunkach zobowiązani są do złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej inżynierskiej wraz z kompletem dokumentów do 17 stycznia 2018 roku... [pobierz]

Zarządzenie Rektora Nr 71/2015, w sprawie procedur składania i archiwizowania prac dyplomowych studentów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie — [pobierz]

Wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej — [pobierz]

Karta obiegowa — [pobierz-pdf] lub [pobierz-docx]  (wzór ogólnouczelniany)
Wniosek o wydanie dyplomu w języku angielskim — [pobierz]
Badanie losów absolwenta (ankieta) — [pobierz]

Załącznik 1. Wzór pracy dyplomowej (strona tytułowa) — [pobierz]
Załącznik 2. Oświadczenie autora pracy — [pobierz]
Załącznik 3. Umowa licencyjna niewyłączna — [pobierz]
Załącznik 4. Umowa licencyjna wyłączna — [pobierz]
Załącznik 5. Wniosek o zmianę tematu pracy dyplomowej — [pobierz]

Załączniki (1-5) w formacie docx — [pobierz docx]


Praca dyplomowa magisterska
aktualizacja: 13.07.2017

Studenci II roku studiów stacjonarnych na wszystkich kierunkach zobowiązani są do złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej magistrskiej wraz z kompletem dokumentów do 06.2018 roku... [pobierz]

Zarządzenie Rektora Nr 71/2015, w sprawie procedur składania i archiwizowania prac dyplomowych studentów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie — [pobierz]

Wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej — [pobierz]

Karta obiegowa — [pobierz-pdf] lub [pobierz-docx]  (wzór ogólnouczelniany)
Wniosek o wydanie dyplomu w języku angielskim — [pobierz]
Badanie losów absolwenta (ankieta) — [pobierz]

Załącznik 1. Wzór pracy dyplomowej (strona tytułowa) — [pobierz]
Załącznik 2. Oświadczenie autora pracy — [pobierz]
Załącznik 3. Umowa licencyjna niewyłączna — [pobierz]
Załącznik 4. Umowa licencyjna wyłączna — [pobierz]
Załącznik 5. Wniosek o zmianę tematu pracy dyplomowej — [pobierz]

Załączniki (1-5) w formacie docx — [pobierz docx]

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig
helpdesk tel.: 4444
helpdesk e-mail: helpdesk[a]urk.edu.pl
© 2018 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR