Prace dyplomowe

Akty prawne i procedury

Zarządzenia Rektora Nr 15/2019 - [WYSZUKIWARKA AKTÓW PRAWNYCH URK]

Procedura składania, sprawdzania i archiwizowania prac dyplomowych – [ZOBACZ]

Zarządzenie Nr 98/2022 Rektora UR z dnia 29 września 2022 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów i studiów podyplomowych, zasad wydawania absolwentom dokumentów związanych z ukończeniem studiów i studiów podyplomowych oraz sposobu wydawania legitymacji studenckiej i potwierdzania jej ważności. - [ZOBACZ]

Procedura zgłaszania i zatwierdzania tytułów prac dyplomowych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - [ZOBACZ]

 

 

Numery kont bankowych na które należy dokonywać opłat za wydanie dodatkowych, odpłatnych egzemplarzy dyplomu i suplementu w języku obcym oraz wniosków o wydanie dyplomu w języku obcym złożonych po terminie egzaminu dyplomowego.


71 1060 0135 1100 0009 9990 0302 – studia stacjonarne

33 1060 0135 1100 0009 9990 0307 – studia niestacjonarne

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK