Sprawy socjalne

Pomocy materialnej
dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia
na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji UR

 

Sprawy socjalne - Kontakt

Sprawy socjalne studentów kierunków Inżynieria Środowiska, Architektura Krajobrazu oraz Inżynieria i Gospodarka Wodna (studia stacjonarne), a także studentów studiów niestacjonarnych wszystkich kierunków prowadzonych na Wydziale
mgr inż. Iwona Stachowicz-Zembura
al. Mickiewicza 24/28 p. 103a
tel. 12 662 41 34
e-mail: iwona.stachowicz-zembura[@]urk.edu.pl


Sprawy socjalne studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna oraz Geodezja i Kartografia (studia stacjonarne)   
mgr Katarzyna Bugajska
ul. Balicka 253c, pok. 130a
tel. 12 662 41 86
e-mail: katarzyna.bugajska[@]urk.edu.pl

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR