DziekanatDziekanat
Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji
Kierunki: Inżynieria Środowiska, Inżynieria i Gospodarka Wodna, Architektura Krajobrazu
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 KrakówDziekanat
Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji
Kierunki: Geodezja i Kartografia, Gospodarka Przestrzenna
ul. Balicka 253c, 30-198 Kraków

 


Kierownik Dziekanatu

mgr inż. Alicja Wesołowska
al. Mickiewicza 24/28, p. 103a
tel. 12 662 41 65
e-mail: wisig@urk.edu.pl
Kierownik Dziekanatu przyjmuje w godzinach:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - od 9:30 do 12:30
środa nieczynne
 
 
UWAGA 1.

Zarządzenie Nr 30/2021 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowiez dnia 26 marca 2021 roku w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w   Krakowie w okresie od 29 marca do 11 kwietnia 2021 roku w  związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19.

Zarządzenie Nr 38/2021 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowiez dnia 8 kwietnia 2021 roku w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w   Krakowie w okresie od 12 do 18 kwietnia 2021 roku w  związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19.
 
Zarządzenie Nr 39/2021 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowiez dnia 16 kwietnia 2021 roku w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w   Krakowie w okresie od 19 kwietnia do 3 maja 2021 roku w  związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19.
 
UWAGA 2.

Dziekanat WIŚiG - obsługa studentów od 29 marca do 3 maja 2021 roku

W związku z wyżej przywołantymi zarządzeniami Rektora informujemy, że od dnia 29 marca br. do 3 maja br. podstawową formą kontaktu z Dziekanatem we wszystkich sprawach, jest kontakt mailowy lub telefoniczny.

W sprawach wymagających osobistego stawienia się, Studenci przyjmowani są wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu z osobami prowadzącymi obsługę studentów i pracowników.  Dane kontaktowe podane są poniżej.
 

Studia stacjonarne

Inżynieria Środowiska
Studia I i II stopnia
Małgorzata Nawrocka
al. Mickiewicza 24/28 p. 103a
tel. 12 662 40 57
e-mail: malgorzata.nawrocka@urk.edu.pl

Inżynieria i Gospodarka Wodna
Studia I i II stopnia
mgr Aneta Ślusarczyk
e-mail: aneta.slusarczyk@urk.edu.pl
al. Mickiewicza 24/28 p. 103
tel. 12 662 41 28

Geodezja i Kartografia
Studia I stopnia
mgr Katarzyna Bugajska
ul. Balicka 253c, pok.130a
tel. 12 662 41 86
e-mail: katarzyna.bugajska@urk.edu.pl

Geodezja i Kartografia
Studia II stopnia
mgr inż. Monika Pytlowska
ul. Balicka 253c, pok.130a
tel. 12 662 41 66
e-mail: monika.pytlowska@urk.edu.pl

Gospodarka Przestrzenna
Studia I i II stopnia
mgr Katarzyna Bugajska
ul. Balicka 253c, pok.130a
tel. 12 662 41 86
e-mail: katarzyna.bugajska@urk.edu.pl

Architektura Krajobrazu
Studia I i II stopnia
mgr inż. Iwona Stachowicz-Zembura
al. Mickiewicza 24/28 p. 103a
tel. 12 662 41 34
e-mail: iwona.stachowicz-zembura@urk.edu.pl

Studia niestacjonarne

Inżynieria Środowiska
Studia I i II stopnia
mgr Aneta Ślusarczyk
al. Mickiewicza 24/28 p. 103
tel. 12 662 41 28
e-mail: aneta.slusarczyk@urk.edu.pl

Geodezja i Kartografia
Studia I i II stopnia
mgr inż. Monika Pytlowska
ul. Balicka 253c, pok.130a
tel. 12 662 41 66
e-mail: monika.pytlowska@urk.edu.pl

Gospodarka Przestrzenna
Studia I i II stopnia
mgr inż. Monika Pytlowska
ul. Balicka 253c, pok. 130a
tel. 12 662 41 66
e-mail: monika.pytlowska@urk.edu.pl

 

 

Sprawy socjalne studentów prowadzi

Biuro Pomocy Materialnej i Osób Niepełnosprawnych

al. Mickiewicza 21; 31-120 Kraków

Kierownik biura:

pokój 21:

  • mgr Piotr Gibas - tel. 12 662 4276;  e-mail: piotr.gibas@urk.edu.pl

 

sprawy dotyczące pomocy materialnej:

pokój 42:

  • mgr inż. Anna Konik - tel. 12 662 4859; e-mail: anna.konik@urk.edu.pl
  • mgr Sylwia Potocka - tel. 12 662 4858; e-mail: sylwia.potocka@urk.edu.pl
  • mgr Dominika Sekuła - tel. 12 662 4857; e-mail: dominika.sekula@urk.edu.pl 

sprawy dotyczące osób niepełnosprawnych:

pokój 121A:

  • mgr inż. Daria Okła - tel. 12 662 4274; e-mail: daria.okla@urk.edu.pl

 

 

Studenci zagraniczni

Biuro Współpracy i Wymiany Międzynarodowej
adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

mgr Natalia Kopczyńska 

pokój nr: 116

telefon: 12 662 42 91

fax: 12 633 62 45

e-mail: natalia.kopczynska@urk.edu.pl

Dziekanat WIŚiG
mgr Katarzyna Bugajska
ul. Balicka 253c, pok. 130a
tel. 12 662 41 86
e-mail: katarzyna.bugajska@urk.edu.pl

 


Godziny przyjęć

Studia stacjonarne  
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
niedziela
10:00-13:00
10:00-13:00
nieczynny
10:00-13:00
10:00-13:00
nieczynny
nieczynny
Studia niestacjonarne  
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota zjazdowa
niedziela
10:00-13:00
10:00-13:00
nieczynny
10:00-13:00
9:00-13:00
9:30-13:00
nieczynny
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR