DziekanatDziekanat
Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji
Kierunki: Inżynieria Środowiska, Inżynieria i Gospodarka Wodna, Architektura Krajobrazu
Adres do korespondencji: Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
Adres siedziby: al. Mickiewicza 24/28, 30-059 KrakówDziekanat
Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji
Kierunki: Geodezja i Kartografia, Gospodarka Przestrzenna
Adres do korespondencji: Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
Adres siedziby: ul. Balicka 253c, 30-198 Kraków

 


Kierownik Dziekanatu

mgr inż. Alicja Wesołowska
Siedziba: al. Mickiewicza 24/28, p. 104
Adres do korespondencji: Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. 12 662 41 65
e-mail: wisig@urk.edu.pl
Kierownik Dziekanatu przyjmuje w godzinach:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - od 9:30 do 12:30
środa nieczynne
 
 
 
 

Studia stacjonarne

Inżynieria Środowiska
Studia I i II stopnia
mgr inż. Aleksandra Kukuła
Siedziba: al. Mickiewicza 24/28 p. 103a
Adres do korespondencji: Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. 12 662 40 57
e-mail: aleksandra.kukula@urk.edu.pl

Inżynieria i Gospodarka Wodna
Studia I i II stopnia
mgr Aneta Ślusarczyk
e-mail: aneta.slusarczyk@urk.edu.pl
Siedziba: al. Mickiewicza 24/28 p. 103
Adres do korespondencji: Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. 12 662 41 28

Geodezja i Kartografia
Studia I stopnia
mgr Katarzyna Bugajska
Siedziba: ul. Balicka 253c, pok.130a
Adres do korespondencji: Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. 12 662 41 86
e-mail: katarzyna.bugajska@urk.edu.pl

Geodezja i Kartografia
Studia II stopnia
mgr inż. Monika Pytlowska
Siedziba: ul. Balicka 253c, pok.130a
Adres do korespondencji: Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. 12 662 41 66
e-mail: monika.pytlowska@urk.edu.pl

Gospodarka Przestrzenna
Studia I i II stopnia
mgr Katarzyna Bugajska
Siedziba: ul. Balicka 253c, pok.130a
Adres do korespondencji: Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. 12 662 41 86
e-mail: katarzyna.bugajska@urk.edu.pl

Architektura Krajobrazu
Studia I i II stopnia
mgr inż. Iwona Stachowicz-Zembura
Siedziba: al. Mickiewicza 24/28 p. 103a
Adres do korespondencji: Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. 12 662 41 34
e-mail: iwona.stachowicz-zembura@urk.edu.pl

Studia niestacjonarne

Inżynieria Środowiska
Studia I i II stopnia
mgr Aneta Ślusarczyk
Siedziba: al. Mickiewicza 24/28 p. 103
Adres do korespondencji: Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. 12 662 41 28
e-mail: aneta.slusarczyk@urk.edu.pl

Geodezja i Kartografia
Studia I i II stopnia
mgr inż. Monika Pytlowska
Siedziba: ul. Balicka 253c, pok.130a
Adres do korespondencji: Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. 12 662 41 66
e-mail: monika.pytlowska@urk.edu.pl

Gospodarka Przestrzenna
Studia I i II stopnia
mgr inż. Monika Pytlowska
Siedziba: ul. Balicka 253c, pok. 130a
Adres do korespondencji: Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. 12 662 41 66
e-mail: monika.pytlowska@urk.edu.pl

 

 

Sprawy socjalne studentów prowadzi

Biuro Pomocy Materialnej i Osób Niepełnosprawnych

al. Mickiewicza 21; 31-120 Kraków

Kierownik biura:

pokój 21:

  • mgr Piotr Gibas - tel. 12 662 4276;  e-mail: piotr.gibas@urk.edu.pl

 

sprawy dotyczące pomocy materialnej:

pokój 42:

  • mgr inż. Anna Konik - tel. 12 662 4859; e-mail: anna.konik@urk.edu.pl
  • mgr Sylwia Potocka - tel. 12 662 4858; e-mail: sylwia.potocka@urk.edu.pl
  • mgr Dominika Sekuła - tel. 12 662 4857; e-mail: dominika.sekula@urk.edu.pl 

sprawy dotyczące osób niepełnosprawnych:

pokój 31:

  • mgr Sławomir Szarek - tel. 12 662 4395; e-mail: slawomir.szarek@urk.edu.pl

 

 

Studenci zagraniczni

Biuro Współpracy i Wymiany Międzynarodowej
adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

mgr Natalia Kopczyńska 

pokój nr: 116

telefon: 12 662 42 91

fax: 12 633 62 45

e-mail: natalia.kopczynska@urk.edu.pl

Dziekanat WIŚiG
mgr Katarzyna Bugajska
Siedziba: ul. Balicka 253c, pok. 130a
Adres do korespondencji: Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. 12 662 41 86
e-mail: katarzyna.bugajska@urk.edu.pl

Koordynatorzy ds. wdrażania systemów USOS
Kierunki: Inżynieria Środowiska, Inżynieria i Gospodarka Wodna
Dawid Guzicki 
Siedziba: al. Mickiewicza 24/28 p. 244
Adres do korespondencji: Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel: (12) 662 41 32 
e-mail: d.guzicki@urk.edu.pl

Kierunki: Architektura Krajobrazu, Geodezja i Kartografia, Gospodarka Przestrzenna
mgr Aleksandra Sałęga
Siedziba: ul. Balicka 253c, pok. 237
Adres do korespondencji: Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel: (12) 662 45 16 
e-mail: aleksandra.salega@urk.edu.pl


Godziny przyjęć

Studia stacjonarne  
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
niedziela
10:00-13:00
10:00-13:00
nieczynny
10:00-13:00
10:00-13:00
nieczynny
nieczynny
Studia niestacjonarne  
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota zjazdowa
niedziela
10:00-13:00
10:00-13:00
nieczynny
10:00-13:00
9:00-13:00
9:30-13:00
nieczynny
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK