DziekanatDziekanat
Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

al. Mickiewicza 24/28, 30-059 KrakówDziekanat
Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

ul. Balicka 253c, 30-198 Kraków


Kierownik Dziekanatu

mgr inż. Alicja Wesołowska
al. Mickiewicza 24/28, p. 103a
tel. 12 662 41 65
e-mail: wisig[@]urk.edu.pl
Kierownik Dziekanatu przyjmuje w godzinach:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - od 9:30 do 12:30
środa nieczynne

Studia stacjonarne

Inżynieria Środowiska
Studia I i II stopnia
Małgorzata Nawrocka
al. Mickiewicza 24/28 p. 103a
tel. 12 662 40 57
e-mail: malgorzata.nawrocka[@]urk.edu.pl

Inżynieria i Gospodarka Wodna
Studia I i II stopnia
mgr Aneta Ślusarczyk
e-mail: aneta.slusarczyk[@]urk.edu.pl
al. Mickiewicza 24/28 p. 103
tel. 12 662 41 28

Geodezja i Kartografia
Studia I stopnia
mgr Katarzyna Bugajska
ul. Balicka 253c, pok.130a
tel. 12 662 41 86
e-mail: katarzyna.bugajska[@]urk.edu.pl

Geodezja i Kartografia
Studia II stopnia
mgr inż. Monika Pytlowska
ul. Balicka 253c, pok.130a
tel. 12 662 41 66
e-mail: monika.pytlowska[@]urk.edu.pl

Gospodarka Przestrzenna
Studia I i II stopnia
mgr Katarzyna Bugajska
ul. Balicka 253c, pok.130a
tel. 12 662 41 86
e-mail: katarzyna.bugajska[@]urk.edu.pl

Architektura Krajobrazu
Studia I i II stopnia
mgr inż. Iwona Stachowicz-Zembura
al. Mickiewicza 24/28 p. 103a
tel. 12 662 41 34
e-mail: iwona.stachowicz-zembura[@]urk.edu.pl

Studia niestacjonarne

Inżynieria Środowiska
Studia I i II stopnia
mgr Aneta Ślusarczyk
al. Mickiewicza 24/28 p. 103
tel. 12 662 41 28
e-mail: aneta.slusarczyk[@]urk.edu.pl

Geodezja i Kartografia
Studia I i II stopnia
mgr inż. Monika Pytlowska
ul. Balicka 253c, pok.130a
tel. 12 662 41 66
e-mail: monika.pytlowska[@]urk.edu.pl

Gospodarka Przestrzenna
Studia I i II stopnia
mgr inż. Monika Pytlowska
ul. Balicka 253c, pok. 130a
tel. 12 662 41 66
e-mail: monika.pytlowska[@]urk.edu.pl

Sprawy socjalne
studentów kierunków Inżynieria Środowiska
oraz Inżynieria i Gospodarka Wodna (studia stacjonarne), a także studentów studiów niestacjonarnych
mgr inż. Iwona Stachowicz-Zembura
al. Mickiewicza 24/28 p. 103a
tel. 12 662 41 34
e-mail: iwona.stachowicz-zembura[@]urk.edu.pl

Sprawy socjalne studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna oraz Geodezja i Kartografia (studia stacjonarne)
mgr Katarzyna Bugajska
ul. Balicka 253c, pok. 130a
tel. 12 662 41 86
e-mail: katarzyna.bugajska[@]urk.edu.pl

Sprawy socjalne studentów kierunku
Architektura Krajobrazu
mgr inż. Iwona Stachowicz-Zembura
al. Mickiewicza 24/28 p. 103a
tel. 12 662 41 34
e-mail: iwona.stachowicz-zembura[@]urk.edu.pl

Studenci zagraniczni

Dział Nauczania
mgr Natalia Kopczyńska
I piętro (Rektorat), pok. 121a
tel. 12 662 4291
fax 12 633 6245
e-mail: n.kopczynska@ur.krakow.pl

Dziekanat WIŚiG
mgr Katarzyna Bugajska
ul. Balicka 253c, pok. 130a
tel. 12 662 41 86
e-mail: katarzyna.bugajska[@]urk.edu.pl

 


Godziny przyjęć

Studia stacjonarne  
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
niedziela
10:00-13:00
10:00-13:00
nieczynny
10:00-13:00
10:00-13:00
nieczynny
nieczynny
Studia niestacjonarne  
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota zjazdowa
niedziela
10:00-13:00
10:00-13:00
nieczynny
10:00-13:00
9:00-13:00
9:30-13:00
nieczynny
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR