Wydziałowa Rada Samorządu Studentów

Samorząd Studentów Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie jest reprezentantem wszystkich studentów Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji. Działa ona na różnych płaszczyznach życia uczelnianego i studenckiego.

Przedstawiciele Samorządu Studentów wchodzą w skład różnego rodzaju organów Uczelnianych i Wydziałowych. Są między innymi członkami Wydziałowej Komisji Wyborczej, Komisji ds. zapewnienia jakości kształcenia oraz tworzą komisje stypendialne dla studentów Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji. Wydziałowa Rada Samorządu Studentów bierze czynny udział w działalności Uczelnianej Rady Samorządu Studentów gdzie reprezentuje nasz wydział na licznych wyjazdach krajowych są to między innymi: Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej, Porozumienie Studentów Uczelni Rolniczych, Porozumienie Studentów Uczelni Krakowskich.

Do Samorządu Studentów może należeć każdy student, który chce czynnie brać udział w organizowaniu i reprezentowaniu społeczeństwa akademickiego naszego Uniwersytetu. Działanie w takiej organizacji jest doskonałą okazją do rozwinięcia swoich pasji, zrealizowania pomysłów, wykazania się inwencją oraz co najważniejsze, zdobycia doświadczenia w zakresie organizacji i nie tylko.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK