Koła naukowe

 

koła naukowe 

Pełnomocnik Dziekana WISiG ds. Kół Naukowych:

 

dr hab. inż. Andrzej Gruchot

Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki

andrzej.gruchot@urk.edu.pl, tel. 12 662 4136

 

Opiekunowie Kół Naukowych:

Koło Naukowe Inżynierii Środowiska

dr hab. inż. Karol Plesiński, prof. URK

Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki

karol.plesinski@urk.edu.pl, tel. 12 662 4089

Koło Naukowe Geodetów

dr inż. Przemysław Klapa, prof. URK

Katedra Geodezji

przemyslaw.klapa@urk.edu.pl, tel. 12 662 4518

Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej „LOCUS”

dr inż. Barbara Czesak

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu

barbara.czesak@urk.edu.pl, tel. 12 662 4155

Koło Naukowe Inżynierii i Gospodarki Wodnej „MEANDER”

dr inż. Agnieszka Woś

Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki

agnieszka.wos@urk.edu.pl, tel. 12 662 4023

Koło Naukowe Architektury Krajobrazu

dr inż. arch. Michał Uruszczak

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu

michal.uruszczak@urk.edu.pl, tel. 12 662 4534

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK