Szkoła partnerska

 

Lista proponowanych prelekcji uzupełniających program nauczania dla szkół partnerskich Wydziału Inżynierii  Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie:

Blok tematyczny A - inżynieria środowiska, inżynieria i gospodarka wodna:
1.    A po co nam te ryby w rzekach? – proekologiczne budowle wodne w polskich rzekach)
2.    Co tekstylia maja wspólnego z budownictwem ziemnym ? – rodzaje geosyntetyków, przykłady wykorzystania w budownictwie ziemnym.
3.    Składowisko odpadów – energia do wykorzystania – składowisko jako bioreaktor lub powierzchnia pod instalację farmy fotowoltaicznej jako sposobu jego rekultywacji.
4.    Czasem wody jest za dużo, a czasem za mało, co robić? – zarządzanie zasobami wodnymi, przeciwdziałanie powodziom i skutkom suszy.
5.    Regulacja i renaturyzacja - Temat Rzeka -– działania techniczne i prace rewitalizacyjne
w rzekach.
6.    Co inżynier środowiska może dać Damie z łasiczką? –  mikroklimat.
7.    Krowa też oddychać musi, czyli wentylacja w budynkach inwentarskich – nowoczesne budownictwo w gospodarstwach rolnych.
8.    Powodzie i susze – kto winien?
9.    Czy matematyka może być pomocna w zapobieganiu powodzi?
10.    Problemy erozji wodnej w kształtowaniu środowiska
11.    Ukryte oblicza wody podziemnej – woda zwykła, lecznicza i geotermalna – potencjalne możliwości wykorzystania wód podziemnych.
12.    Woda w gospodarstwie – jak ją racjonalnie użytkować?
13.    Oczyszczanie ścieków – historia w pigułce.
14.    Co rośliny i zwierzęta mówią nam o stanie środowiska
15.    Współczesne zmiany klimatu - mitygacja i adaptacja
16.    Działania zapobiegające zanieczyszczaniu żywności

Blok tematyczny B – geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna i architektura krajobrazu:
1.    Ziemia widziana w geodezyjnym odbiciu – możliwości monitorowania zmian powierzchni Ziemi z użyciem teledetekcji.
2.    Wiedźmin, pokemony i mapy... –  systemy informacji przestrzennej we współczesnym świecie.
3.    Czy leci z nami pilot? – możliwości użycia bezzałogowych statków powietrznych w geodezji.
4.    Praca we współczesnej geodezji – aktualne zadania geodety w Polsce.
5.    Fotogrametryczne technologie pomiarowe XXI wieku
6.    Analiza geometryczna szkiców perspektywicznych rejonu walk pod Monte Casino
7.    Wrażenia zmysłowe, detekcja sygnałów i perspektywiczne odwzorowanie a złudzenia optyczne
8.    Rola rysunku odręcznego w pracy architekta krajobrazu
9.    Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych w kształtowaniu przestrzeni rolniczej
10.    Goście z lasu czy goście w lesie - o trudnych relacjach ludzi i zwierząt w terenach zurbanizowanych
11.    Czy dzisiejsza wieś to wieś?
12.    Matematyka uczuć - opis relacji międzyludzkich z wykorzystaniem równań i algorytmów.

aktualizacja: 07.03.2023r

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK