Konferencje aktualne

 

Plan konferencji i sympozjów organizowanych przez
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie
w 2019 roku

 

 

Temat konferencji

Zasięg

Termin zgłoszenia

Udziału

Data

i

Miejsce

Konferencji

Nazwisko

Organizatora

Lub sekretarza

Adres organizatora

Nr tel.

Adres e-mail

Konferencja naukowo – techniczna

Jak ratować polskie rolnictwo przed skutkami suszy?

Międzynarodowy

8.02.2019r.

zgłoszenia na adres: agromax@pro.onet.pl

20-21 lutego 2019 r., Zakrzów, ul. Parkowa 20, 47-260 Zakrzów, woj. Opolskie

Dr inż. Edyta Kruk

Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe „Agromax” spółka z o.o. - ul. Gdańska 75,

47-400 Racibórz, agromax@pro.onet.pl, tel.:32 415 45 41

 

 

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
al. Mickiewicza 24/28,
30-059 Kraków
+ 48 12 662 40 01
kmiks@urk.edu.pl

THE 9TH  INTERNATIONAL 

SCIENTIFIC-TECHNICAL CONFERENCE

ENVIRONMENTAL ENGINEERING, PHOTOGRAMMETRY, GEOINFORMATICS

 

międzynarodowa

31.09.2019

17 - 20 September 2019

Mgr Inż.  Patrycja Pochwatka

ul. Leszczyńskiego 7

20-069 Lublin
eepgtech@up.lublin.pl

 

Wspólny numer telefonu konferencji +48 691 706 095

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
ul. Balicka 253a, 30-198 Kraków
kgrkif@ur.krakow.pl

 

XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Województwa Małopolskiego i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie dotycząca urządzania obszarów wiejskich

międzynarodowy

27.09.2019 r.

10-11.10.2019 r., Kraków

Dr hab. inż. Jacek Pijanowski

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

30-198 Kraków

ul. Balicka 253a

+48-12-662 45 54

jacek.pijanowski@urk.edu.pl

 

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR