Konferencje aktualne

 

Plan konferencji i sympozjów organizowanych przez
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie
w 2022 roku

 

 

Temat konferencji

Zasięg

Termin zgłoszenia

Udziału

Data

i

Miejsce

Konferencji

Nazwisko

Organizatora

Lub sekretarza

Adres organizatora

Nr tel.

Adres e-mail

Strona www

XXXIX OGÓLNOPOLSKA SZKOŁA HYDRAULIKI "Ochrona przed powodzią i suszą - duża i mała retencja”

krajowy 4 kwietnia 2022 r. 18-20 maja 2022
Kraków
dr hab. inż. Leszek Książek prof. URK Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
al. Mickiewicza 24/28
30-059 Kraków
tel.: 12 662-41-72, 40-23
email: SH.UR.Krakow@urk.edu.pl
https://osh.urk.edu.pl/
 Ochrona jakości i zasobów wód w świetle współpracy ośrodków naukowych z gospodarką  krajowy 8 grudnia 2021  26-27 maja 2022
Kraków
dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, prof. PK
mgr inż. Anna Gierek-Ożóg
dr inż. Agnieszka Cupak 
 Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
ul. Straszewskiego 28, 31-113 Kraków
tel.: +48 12 422 26 98
konferencja@pzits.krakow.pl


Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
agnieszka.cupak@urk.edu.pl
www.pzits.krakow.pl/konferencja
3rd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON ECOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING międzynarodowy 15 marca 2022 28 czerwca – 1 lipca 2022
Poznań
Prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski
dr inż. Karolina Migdał
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Katedra Inżynierii Środowiska i Geodezji
ul. Leszczyńskiego 7
Lublin 20-069
krzysztof.jozwiakowski@up.lublin.pl

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
karolina.kurek@urk.edu.pl
https://coee.urk.edu.pl/
 Teoria Operatorów międzynarodowy  15 czerwca 2022  6 - 10 września 2022
Kraków
prof. dr hab. Marek Ptak  Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Katedra Zastosowań Matematyki
ul. Balicka 253 C
30-198 Kraków
tel.: 12 662 40 20
iwota2022@urk.edu.pl
https://iwota2022.urk.edu.pl/organizers.html
IV Krajowy Kongres Hydrologiczny krajowy 28 lutego 2022 21-23 września 2022
Warszawa
Sekretarz:
mgr Paulina Batorowska
dr hab. inż. Andrzej Wałęga, prof. URK
Stowarzyszenie Hydrologów Polskich, SGGW Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
tel.: +48 22 593 52 82
kongres_hydrologiczny@urk.edu.pl


Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
andrzej.walega@urk.edu.pl
https://kongreshydrologiczny.urk.edu.pl

 

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK