Konferencje aktualne

 

Plan konferencji i sympozjów organizowanych przez
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie
w 2018 roku

 

Lp. Temat konferencji Zasięg Termin zgłoszenia udziału Data i miejsce konferencji Nazwisko organizatora lub sekretarza Adres organizatora
1 XXXVII Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki "Problemy przepływu wody na obszarach zurbanizowanych” krajowy 01.03.2018 15-18.05.2018
Gdańsk
Dr hab. inż. Leszek Książek – Kierownik Szkoły
Dr hab. inż. Michał Szydłowski
Sekretarze:
dr inż. Jacek Florek, tel. 12 662 41 72
dr hab. inż. Tomasz Kolerski, tel. 58 347 29 30
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, tel. 12 662-4172
Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12,
80-233 Gdańsk, tel. 58 347-29-30
e-mail: SH.UR.Krakow[a]urk.edu.pl, OSH2018[a]pg.edu.pl
https://osh.urk.edu.pl/
Komitet Gospodarki Wodnej PAN
2 XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa ENVIRO 2018 „Problemy ochrony i kształtowania środowiska” międzynarodowy 31.12.2017 16-18.05.2018
Modlniczka
dr hab. inż. Agnieszka Policht-Latawiec – Przewodnicząca
dr inż. Wioletta Żarnowiec - Sekretarz
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji,
Katedrę Melioracji i Kształtowania Środowiska
Al. A. Mickiewicza 24-28, 30-059 Kraków
e-mail: enviro[a]urk.edu.pl
https://enviro.urk.edu.pl/
3 1st International Scientific Conference on “Ecological and Environmental Engineering” międzynarodowy 15.02.2018 26-29.06.2018
Kraków
dr hab inż. Piotr Bugajski – Vice Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr inż. Karolina Kurek - Sekretarz
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
tel. + 48 12 662 41 23,
+ 48 12 662 40 39
e-mail: piotr.bugajski[a]urk.edu.pl
e-mail: karolina.kurek[a]urk.edu.pl
4 6th Summer Workshop on Operator Theory (SWOT2018) międzynarodowy 30.04.2018 9-13.07.2018
Kraków
prof. dr hab. inż. Marek Ptak Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Katedra Zastosowań Matematyki
ul. Balicka 253c, 30-198 Kraków
tel. +48 12 662 40 21
e-mail: swot16[a]urk.edu.pl
5 XXI Ogólnopolska Konferencja z cyklu: Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania obszarów wiejskich na temat: Synergia w przestrzeni krajowy 28.02.2018 19-21.09.2018
Kraków, Jerzmanowice-Przeginia
Prof. dr hab. Urszula Litwin

inż. Halina Stachura - Sekretarz
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji,
Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
ul. Balicka 253a, 30-059 Kraków
tel.: +48 12 662 45 03
e-mail: nowetendencje2018[a]urk.edu.pl

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig
helpdesk tel.: 4444
helpdesk e-mail: helpdesk[a]urk.edu.pl
© 2018 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR