Rada Interesariuszy Zewnętrznych

 

Skład Rady Interesariuszy Zewnętrznych
na kadencję 2021-2022

 

 

1. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie

2. Geodeta Województwa Małopolskiego

3. Dyrektor Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Krakowa

4. Prezes Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Geodetów Polskich

5. Dyrektor Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych

6. Dyrektor Regionalnej Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

7. Prezes Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział w Krakowie

8. Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, Oddział w Krakowie

9. Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

10. Kierownik Krakowskiego Oddziału Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

11. Prezes Zarządu Pectore-Eco Sp. z o.o.

12. Dyrektor wykonawczy ds. operacyjnych DHI Polska Sp. z o.o.

13. Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

14. Zastępca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie

15. Prezes Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno - Kartograficzne w Krakowie

16. Dyrektor Zakładu Robót Melioracyjno-Kanalizacyjnych "Hydrobud"

17. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Forum Galicyjskich Wodociągów

18. Prezes Firmy iBros technic

19. Senior Engineering Manager - Jacobs

20. Prezes Przedsiębiorstwa Transportowo-Budowlanego Huta Sp.j.

21. Dyrektor Archiwum Państwowego w Zamościu

22. Dziekan WISiG w latach 2005 - 2012

23. Dziekan WISiG w latach 2012 - 2016

24. Dziekan WISiG w latach 2016 - 2020

25. Dziekan WISiG

26. Prodziekan WIŚiG

27. Prodziekan WIŚiG

 

Regulamin Rady Interesariuszy Zewnętrznych - tutaj

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK