Rada Interesariuszy

 

Skład Rady Interesariuszy Zewnętrznych na kadencję 2019 - 2021

 

1. Marszałek Województwa Małopolskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

2. Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Geodezji
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

3. Dyrektor Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Krakowa

4. Dyrektor Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych

5. Dyrektor Skanska S.A.

6. Dyrektor Zakładu Robót Melioracyjno-Kanalizacyjnych "Hydrobud"

7. Prezes Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział w Krakowie

8. Prezes Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Geodetów Polskich

9. Prezes Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno - Kartograficznego w Krakowie

10. Prezes Zarządu KLIWEKO Sp. z o.o.

11. Prezes Zarządu MGGP S.A.

12. Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, Oddział w Krakowie

13. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie

14. REM-WOD Sp. z o.o. Kielce

15. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie

16. Prezes Q-ARCH Sp. z o.o.

17. Prezes Przedsiębiorstwa Transportowo-Budowlanego Huta Sp.j.

18. Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Połańcu

19. Dyrektor Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie

20. Dyrektor Wydziału Geodezji - Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR