WRSS - F.A.Q.
 1. Gdzie znajdę informacje o tym, czego się będę na danym roku/semestrze uczyć?

  Informacje na temat przedmiotów oraz wymiaru godzin, w jakich są one realizowane znajdziecie w zakładce Student / Program Studiów. Potem wybieracie program odpowiedni dla Waszego kierunku.

 2. Gdzie znajdę informacje na temat dni wolnych od zajęć?

  Informacje na temat organizacji roku (w tym dni wolnych od zajęć) znajdziecie w zakładce Student / Organizacja Roku.

 3. Gdzie znajdę informacje na temat stypendiów, akademików, zapomogi?

  Informacje na ten temat znajdziecie w zakładce Student / Sprawy Socjalne.

 4. Są dwa Dziekanaty. Do którego powinienem się udać, jeśli chodzę na kierunek X?

  Sprawy związane z kierunkami: Inżynieria Środowiska, Inżynieria i Gospodarka Wodna, Architektura Krajobrazu są obsługiwane przez Dziekanat przy Alei Mickiewicza 24/28. Natomiast sprawy Studentów na kierunkach: Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna są obsługiwane przez Dziekanat przy ulicy Balickiej 253. Szczegółowe informacje znajdziecie w zakładce Student / Dziekanat.

 5. Kim jest Starosta Roku?

  Jest on przedstawicielem danego roku na danym kierunku. Można powiedzieć, że jest taki „Przewodniczącym Klasy” z tym, że reprezentuje Was przed Prowadzącymi, ustala z nimi terminy egzaminów/zaliczeń, a jednocześnie jest członkiem Wydziałowej Rady Samorządu Studentów. Starosta zostaje wybrany na początku roku na okres całego roku akademickiego. Jego mandat jest automatycznie przedłużany pod warunkiem akceptacji minimum 50% ilości studentów na roku.

 6. Jak uzyskać dostęp do maila z domeną student.urk.edu.pl?

  Szczegółowe informacje znajdziecie w zakładce Student / Poczta elektroniczna.

 7. Jak mogę dołączyć do WRSS?

  Wystarczy przyjść na otwarte spotkanie WRSS.

 8. Gdzie znajdę swój plan zajęć?

  Znajdziecie go w zakładce Student / Plan Zajęć. Potem wybieracie właściwą zakładkę dla Waszego trybu studiów oraz kierunku

 9. Gdzie znajdę kontakt do Prowadzącego X?

  Na platformie MS Teams wystarczy najechać na profil danego Prowadzącego i są wyświetlane jego dane kontaktowe.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK