Sprawy socjalne - krok po kroku

W celu złożenia wniosku należy wykonać następujące czynności:

Krok 1 – zaloguj się do systemu USOSweb https://usosweb.ur.krakow.pl/ (dział dla studentów) a następnie wybierz z menu po lewej stronie pozycję wnioski.

Krok 2 – wypełnij deklarację programu, wybierz program (kierunek studiów), na którym chcesz otrzymywać pomoc materialną. Uwaga! O stypendium socjalne można wnioskować tylko na jednym, wybranym przez siebie kierunku studiów.

Na liście programów (kierunków studiów), na których masz status aktywnego studenta musisz zaznaczyć ten, na którym chcesz złożyć wniosek. Następnie zatwierdź i wydrukuj oświadczenie o niepobieraniu pomocy materialnej na innych kierunkach studiów.

Krok 3 – wypełnij oświadczenie o dochodach zgodnie ze zgromadzoną dokumentacją, zatwierdź i wydrukuj.

Krok 4 – złóż wniosek oraz wymagane dokumenty w dziekanacie w terminie wskazanym w regulaminie.

Szczegółowe informacje dotyczące domów studenckich, Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Rolniczego im.Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz instrukcje obsługi systemu USOSweb znajdują się na stronie http://pomocmaterialna.urk.edu.pl/

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR