Wycofanie pracy z APD

Należy kontaktować się telefonicznie lub mailowo podając imię i nazwisko, numer albumu, rodzaj pracy: inż. lub mgr.

dla kierunków:
Architektura Krajobrazu, Geodezja i Kartografia, Gospodarka Przestrzenna
pani mgr Aleksandra Sałęga – tel. 12 662 45 16 (ul. Balicka 253).
e-mail: aleksandra.salega@urk.edu.pl

dla kierunków:
Inżynieria Środowiska, Inżynieria i Gospodarka Wodna
pan Dawid Guzicki – tel. 12 662 41 32 (al. Mickiewicza 24/28)
e-mail: dawid.guzicki@urk.edu.pl

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK