Zagadnienia do egzaminu dyplomowego

Inżynieria Środowiska

Stacjonarne:
- Przedmioty zawodowe INŻYNIERII ŚRODOWISKA umożliwiające przygotowanie pracy inżynierskiej: [pobierz]
- Zagadnienia do egzaminu dyplomowego inżynierskiego dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia [pobierz]
- Zagadnienia do egzaminu dyplomowego magisterskiego dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia [pobierz]

Niestacjonarne:
- Zagadnienia do egzaminu dyplomowego inżynierskiego dla studentów studiów niestacjonarnych I stopnia [pobierz]
- Zagadnienia do egzaminu dyplomowego magisterskiego dla studentów studiów niestacjonarnych II stopnia [pobierz]

 

Inżynieria i Gospodarka Wodna

- Zagadnienia do egzaminu dyplomowego inżynierskiego dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia [pobierz]
- Zagadnienia do egzaminu dyplomowego magisterskiego dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia [pobierz]

 

Geodezja i Kartografia

- Zagadnienia do egzaminu dyplomowego inżynierskiego dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia:

  • Fotogrametria i Teledetekcja [pobierz]
  • Geodezyjne Urządzanie Terenów Rolnych [pobierz]
  • Geodezji i Kartografii [pobierz]
  • Planowanie Przestrzenne [pobierz]
  • Wycena Nieruchomości [pobierz]

- Zagadnienia do egzaminu dyplomowego magisterskiego dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia [pobierz]

 

Gospodarka Przestrzenna

- Zagadnienia do egzaminu dyplomowego inżynierskiego dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia

- Zagadnienia do egzaminu dyplomowego magisterskiego dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia [pobierz]

 

Architektura Krajobrazu

- Zagadnienia do egzaminu dyplomowego inżynierskiego dla studentów studiów I stopnia [pobierz]
- Zagadnienia do egzaminu dyplomowego magisterskiego dla studentów studiów II stopnia [pobierz]
- Zasady i forma egzaminu oraz pracy dyplomowej, studia I stopnia [pobierz]
- Zasady i forma egzaminu oraz pracy dyplomowej, studia II stopnia [pobierz]

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK