Aktualny spis dokumentów

Aktualny spis dokumentów znajduje się w systemie APD w zakładce "Instrukcje" [ZOBACZ] wraz z pozostałą dokumentacją.

  • Obiegówka - przed egzaminem dyplomowym należy rozliczyć się w poszczególnych jednostkach (biblioteka, katedry, akademik) w celu umożliwienia wydrukowania elektronicznej karty obiegowej przez pracowników dziekanatu.
  • Wniosek o wydanie odpisu dyplomu i suplementu w języku angielskim - [POBIERZ]  (doc)
  • Podanie o przedłużenie terminu składania pracy dyplomowej - [POBIERZ] (doc)
  • Wniosek o zmianę tematu pracy dyplomowej [POBIERZ]
  • PLIK WORD'a z logien do pracy dyplomowej [POBIERZ]
  • Ankieta - Badanie Losów Absolwenta –  [PRZEJDŹ].
  • Oświadczenie autora pracy dyplomowej o współpracy z firmą, przedsiębiorstwem lub instytucją zewnętrzną - [PRZEJDŹ].
  • Ankieta - badanie jakości kształcenia, do wypełnienia elektronicznie - [PRZEJDŹ].
  • Deklaracja wyboru Opiekuna pracy dyplomowej oraz Deklaracja wyboru specjalizacji - tutaj

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK