Lipiec 2023
Udostępnij:

Konkurs Ministerstwa Klimatu i Środowiska "Klimatyczny Człowiek Roku" - kategoria Młody Naukowiec


Klimatyczny Człowiek Roku 2023 - kategoria Młody Naukowiec

logo

Konkurs „Klimatyczny Człowiek Roku” - kategoria Młody Naukowiec

Zmiana klimatu jest jednym z głównych wyzwań, z jakimi musi się zmierzyć ludzkość. Dlatego w tym roku w konkursie „Klimatyczny Człowiek Roku”, kategoria Młody Naukowiec, chcemy nagrodzić osoby, które poświęciły tej tematyce swoją karierę naukową i prowadzone badania.

Do kogo skierowany jest konkurs?

Konkurs skierowany jest do osób posiadających osiągnięcia naukowe w postaci publikacji naukowych lub zakończonych badań naukowych w obszarze ochrony klimatu, ograniczania skutków zmian klimatu lub mitygacji i adaptacji do zmian klimatu. W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie ukończyły 35 roku życia.

Zgłoszenia do konkursu

Wnioski konkursowe można składać do 18 września 2023 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: klimatyczny.czlowiek.roku@klimat.gov.pl bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście na adres Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

grafika konkursu

Przebieg konkursu

Podczas I. etapu konkursu zgłoszenia zostaną zweryfikowane pod kątem wymogów formalnych. W II. etapie wnioski zostaną przekazane Kapitule Konkursu, która dokona oceny merytorycznej nadesłanych wniosków.

Ocenie będą podlegały publikacje naukowe oraz zrealizowane badania naukowe, m.in. różnorodność metod i narzędzi stosowanych przy realizacji badań, zastosowanie praktyczne wyników badań naukowych, a także ich wartość społeczna i naukowa.

Na tym etapie zostanie wyłoniony Zwycięzca, a w przypadku nadzwyczaj wysokiego poziomu konkursu, członkowie Kapituły mogą zadecydować o wyłonieniu maksymalnie dwóch Wyróżnionych.

Harmonogram konkursu

24.07.2023 r. - ogłoszenie konkursu i rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń

18.09.2023 r. - zakończenie przyjmowania zgłoszeń

październik 2023 r. - ogłoszenie wyników

Nagrody

Laureaci otrzymają statuetki Ministra Klimatu i Środowiska, a także nagrody finansowe. Zwycięzca otrzyma tytuł „Klimatycznego Człowieka Roku” i nagrodę pieniężną w wysokości 30 tysięcy złotych.

W przypadku przyznania wyróżnień nagroda wyniesie 10 tysięcy złotych dla każdego z wyróżnionych.

 

Kontakt:

tel.: (22) 36-92-350, tel. 734 115 536

e-mail: klimatyczny.czlowiek.roku@klimat.gov.pl

 

logo MRK

logo nfoś

 

Materiały

Regulamin Konkursu Klimatyczny Człowiek Roku - kategoria Młody Naukowiec
Regulamin​_Konkursu​_Klimatyczny​_Człowiek​_Roku​_-​_kategoria​_młody​_naukowiec-2.pdf 0.21MB
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
Załącznik​_nr​_1​_do​_Regulaminu​_Konkursu.docx 0.02MB
Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu
Załącznik​_nr​_2​_do​_Regulaminu​_Konkursu.docx 0.01MB

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK