Wrzesień 2023
Udostępnij:

Stypendium Ministra na rok akademicki 2023/2024


Informacja dotycząca składania wniosków o przyznanie stypendium Ministra na rok akademicki 2023/2024

Stypendium ministra może otrzymać student, który ma:

 1. znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami,
 2. znaczące osiągnięcia sportowe.

Stypendium ministra na rok akademicki 2023/2024 może zostać przyznane studentowi, który spełnił łącznie następujące warunki:

 1. w poprzednim roku akademickim zaliczył rok studiów,
 2. uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim (czyli 2023/2024).

Jeżeli student kształci się na kilku kierunkach studiów, stypendium może otrzymać tylko na jednym, wskazanym przez niego.

Więcej szczegółowych informacji dotyczące stypendium ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia, dostępnych jest na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki:

Informacja na temat stypendiów Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2023/2024 (konkurs SST04) - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

W związku z powyższym informujemy, że studenci, którzy są zainteresowani ubieganiem się o stypendium ministra za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2023/2024 proszeni są o zgłaszanie się do dnia 30 września 2023 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: piotr.gibas@urk.edu.pl W treści maila student podaje swoje dane tj.: imię i nazwisko, rok i kierunek studiów, nr albumu oraz nr telefonu.

Procedura składania wniosku na rok akademicki 2023/2024:

 1. w terminie do 30 września 2023 r. student zgłasza chęć złożenia wniosku na adres e-mail zgodnie z powyższymi wytycznymi;
 2. koordynator zakłada studentowi konto "redaktora wniosków" w systemie ZSUN/OSF;
 3. student, po otrzymaniu od koordynatora loginu i hasła edytuje cały wniosek, w tym swoje dane osobowe, opis osiągnięć oraz załączniki;
 4. po wypełnieniu wniosku student informuje koordynatora o zakończeniu edycji wniosku;
 5. koordynator sprawdza kompletność wniosku i zgodność danych dotyczących studiów (rok, kierunek, etc.) oraz osiągnięć ze stanem faktycznym. W przypadku konieczności koordynator uzupełnia dane lub wystepuje o to do studenta;
 6. po zakończonym etapie składania wniosków przez studentów koordynator przekazuje wnioski Rektorowi do decyzji, które wnioski zostaną przekazane do Ministerstwa
 7. Rektor przekazuje zaakceptowane wnioski do Ministerstwa.

 

W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Pomocy Materialnej, tj. z Panem Piotrem Gibasem (tel. 12 662 4276) lub e-mail: piotr.gibas@urk.edu.pl

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK