Marzec 2024
Udostępnij:

Program L'Oréal-UNESCO For women in science (Dla Kobiet i Nauki)


Szanowni Państwo,

Przekazuję w załączeniu pismo Pana Ministra Macieja Gduli – podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie programu stypendialnego For Women in science (Dla kobiet w nauce)

Program L’Oréal-UNESCO For women in science (Dla Kobiet i Nauki) jest programem mającym na celu promowanie osiągnięć naukowych utalentowanych badaczek, zachęcanie ich do kontynuacji badań, zmierzających do rozwoju nauki oraz udzielenie wsparcia finansowego. W Polsce program prowadzony jest od 2001 roku. Organizatorem jest L’Oréal Polska wraz z Polskim Komitetem do spraw UNESCO, Ministerstwem Edukacji i Nauki, Polską Akademią Nauk oraz UN Global Compact Network Poland.

Projekt adresowany jest do naukowczyń, prowadzących przełomowe badania w zakresie nauk o życiu. O stypendium mogą ubiegać się badaczki na każdym etapie kariery naukowej, które w roku wypłacania nagrody (2025) nie osiągną: 26. roku życia – w przypadku magistrantek, 32. roku życia - w przypadku doktorantek, oraz 40. roku życia – w przypadku habilitantek.

https://www.gov.pl/web/nauka/loral-unesco-dla-kobiet-i-nauki--zglos-swoj-udzial

 

Zachęcamy Państwa do rozpowszechnienia informacji o możliwości składania wniosków w Państwa instytucji.

Pismo - tutaj

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK