Organizacja zajęć

Harmonogram zajęć:

Zastosowanie Współczesnych Metod Hydrologii w Inżynierii i Gospodarce Wodnej studia podyplomowe

 

Rozkład zajęć — semestr letnim 2020/2021 — [Pobierz]

 

 

Rozkład zajęć — semestr zimowym 2020/2021 — [Pobierz]

 

Organizacja zajęć:

 

Czas trwania:

 

1)     studia trwają dwa semestry:

 

zimowy - od października do lutego następnego roku włącznie (5-6 sobotnio-niedzielnych zjazdów),

 

              letni – od marca  do czerwca danego roku (5-6 sobotnio-niedzielnych zjazdów),

 

2)     Egzamin dyplomowy planowany jest w na przełomie czerwca/lipca 2021 roku

 

 

 

Planowany harmonogram zjazdów w roku akademickim 2020/2021

 

Semestr zimowy

Nr zjazdu

Data

1

17-18.10.2020

2

21-22.11.2020

3

19-20.12.2020

4

16-17.01.2021

5

6-7.02.2021

6 (zaliczeniowy)

20-21.02.2021

Semestr letni

Nr zjazdu

Data

1

 06–07.03.2021

2

 20–21.03.202

3

 10–11.04.2021

4

 24–25.04.2021

5

15-16.05.2021

6

 12–13.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce zajęć:

 

Budynek Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków

 

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR