Aktualności

1.03.2021 r

Szanowni Państwo, informujemy, że zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami w Uczelni oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25.02.2021 w sprawie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021, poz. 363), zajęcia prowadzone są w formie zdalnej. W tym celu, podobnie jak w semestrze zimowym, korzystać będziecie Państwo z aplikacji MSTeams z pakietu Office 365. W przypadku zmiany sytuacji pandemicznej i stosownych przepisów , podjęte będą działania zmierzające do  przywrócenia zajęć w formie stacjonarnej. O szczegółach będziemy Państwa informować.

 

17-18.10.2020 r.

Pierwszy zjazd na studiach podyplomowych odbędzie się 17-18 października 2020r. W trakcie pierwszego i drugiego zjazdu odbędą się wyłącznie wykłady przeprowadzone w formie online z wykorzystaniem platformy Office365 i programu MSTeams. Program jest do pobranie ze strony Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie www.urk.edu.pl Zjazdy 3-5 oraz zjazd 6 (zaliczeniowy)  odbędą się w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Terminarz zjazdów znajduje siew zakładce „Organizacja studiów”. Harmonogram zajęć pojawi się wkrótce.

 

15.07.2020 r

Egzamin dyplomowy na studiach podyplomowych „Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii i gospodarce wodnej” odbędzie się w dniach 18 i 19.07.2020 r. (sobota i niedziela) w sali 105A od godz. 8.00

Lista dyplomantów z godzinami egzaminu została przekazana, osobom zainteresowanym dostępna w Dziekanacie.

Procedura egzaminu dyplomowego jest tutaj.

  

19-20.10.2019 r.

Pierwszy zjazd na studiach podyplomowych odbędzie się 19-20 października 2019r. Harmonogram zajęć pojawi się wkrótce.

 

28.06.2019 r

Egzamin dyplomowy na studiach podyplomowych „Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii i gospodarce wodnej” odbędzie się w dniu 13.07.2019 r. (sobota) w sali 105A od godz. 9.00

 

21.03.2019 r

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego na studiach podyplomowych „Zastosowanie nowoczesnych metod hydrologii  w inżynierii i gospodarce wodnej" [tutaj]

 

2-3.03.2019

Pierwszy zjazd w semestrze letnim na studiach podyplomowych odbędzie się 2-3 marca 2019r. Harmonogram zajęć można pobrać z zakładki organizacja studiów

 

27-28.10.2018

Pierwszy zjazd na studiach podyplomowych odbędzie się 27-28 października 2018r. Harmonogram zajęć pojawi się wkrótce.

 

16 lipiec - 30 wrzesień 2018

Rozpoczęcie rekrutacji na studia podyplomowe. Dokumenty należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika lub przesłać na adres: 

Studia Podyplomowe Zastosowanie Współczesnych Metod Hydrologii w Inżynierii i Gospodarce Wodnej 

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji UR w Krakowie 

Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej, pok. 432a 

Al. Mickiewicza 24/28 

30-059 Kraków 

 

Wymagane dokumenty (wzory do pobrania ze strony UR http://podyplomowe.ur.krakow.pl/): 

1)     podanie o przyjęcie na studia podyplomowe;  

2)     kwestionariusz osobowy;  

3)     kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych – oryginał należy przedłożyć do wglądu; 

4)     2 zdjęcia o wymiarach 35x45 mm; 

5)     kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata; 

6)     dowód wpłaty za udział w Studium; 

7)     uzupełniona i podpisana przez kandydata umowa (w dwóch egzemplarzach)

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR