Aktualności - Inżynieria Środowiska, Inżynieria i Gospodarka Wodna
Zrealizowane 2018-2020

___________________________________________________________________________________________________

 

 
Program staży dla studentów Kierunków
Inżynieria Środowiska i Inżynieria i Gospodarka Wodna
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie”.
 

19) Firma poszukuje stażysty:

Bardzo zależy firmie FHU IMPET  na przyjęciu osób na staż z możliwością podjęcia później pracy.


Pozdrawiam Małgorzata Łodzińska - Wacławik
FHU IMPET
ul. Kalwaryjska 25
30-504 Kraków
tel: 012 656-59-51
biuro@impet.net.pl

 

18) Firma poszukuje stażystów:

AQUEDUCT W.Adamska-G.Marszałek Sp.j.

Informacje w załączniku

 

17) Firma poszukuje stażysty:

Firma SAFEGE S.A.S Oddział w Polsce, biuro Projektu i Konsultingu w Krakowie,  przyjmie na staż stażystę po kierunku Inżynieria Środowiska.

 

Od 28 lat w Polsce współpracujemy z władzami lokalnymi, instytucjami publicznymi, przedsiębiorstwami, zakładami przemysłowymi oraz klientami prywatnymi. Nasza działalność związana jest z każdym sektorem: woda i infrastruktura ściekowa, ochrona środowiska, odpady, budownictwo, zrównoważony rozwój miast, przemysł, transport, energia, telekomunikacja i wiele innych. Rozwiązania zawsze indywidualnie dopasowujemy do każdego projektu. 

Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne dla prawidłowego i pełnego wdrożenia projektu.

Poniżej link do naszej strony internetowej:

http://www.safege.pl/, a w załączeniu krótka prezentacja firmy.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres anna.stapor@suezpolska.pl, z dodatkową informacją w jakich miesiącach chcieliby odbyć staż. 

Adres firmy:

SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce

Biuro Regionalne - Kraków

ul. Ojcowska 51, 31-344 Kraków

 
 
16) 17.05.2019
 
Spotkanie dot. staży połączone z wypełnianiem dokumentów odbędzie się w najbliższy poniedziałek
tj. 20 maja w godz. 13.15 - 15.00 w sali 127 (obecność obowiązkowa).
 
Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego oraz numeru konta bankowego.
 
W sytuacji niemożności uczestniczenia w tym spotkaniu przewidujemy możliwość dodatkowego spotkania w środę (22 maja) w godz. 13.15 - 15.00 w sali 120.
 
15) 25.04.2019

AKTUALIZACJA Wyników REKRUTACJI [kliknij TUTAJ] aplikujących o czynny udział w Projekcie (staż).

Decyzją Komisji Rekrutacyjnej, wobec braku zainteresowania studentów kierunku Inżynieria Środowiska studia I stopnia, III rok, udziałem w Projekcie i dużym zainteresowaniem studentów IŚ studia II stopnia, została zwiększona liczba miejsc dla tej właśnie grup docelowej.

Osoby z listy rezerwowej zostały zakwalifikowane do realizacji programu stażowego.

Osoby zakwalifikowane do stażu, proszone są o precyzowanie miejsc realizacji stażu (przedsiębiorstwa), zostanie w najbliższych dniach przekazana informacja dot. dalszych kroków, a także planowane jest zorganizowanie spotkania mającego na celu wyjaśnienie ważnych kwestii związanych z dokumentacją stażu oraz wypełnienie istotnych dokumentów. O terminie informacja ukarze się w późniejszym terminie.

Stażyści, którzy już mają potwierdzoną Instytucję, ustalonego Opiekuna wypełniają formularz z danymi (dane swoje, firmy, opiekuna):  [kliknij TUTAJ]

Stażyści, którzy w Deklaracji współpracy mają zaznaczoną konieczność posiadania środków ochrony BHP wypełniają formularz z rodzajem i rozmiarami wskazanych środków ochrony osobistej:   [kliknij TUTAJ]

Stażyści, którzy w okresie realizacji staży chcą mieszkać w Akademiku wypełniają formularz:  [kliknij TUTAJ]

Wszyscy stażyści proszeni są także o zgłoszenie się do zamkniętej grupy na FB (link).

z poważaniem M. Tarnawski

 
14) 17.04.2019

Wyniki REKRUTACJI [kliknij TUTAJ] aplikujących o czynny udział w Projekcie (staż).

Do  dnia 21.04 godz. 23:59:59 uruchomiona zostaje II tura rekrutacji dla studentów kierunku Inżynieria Środowiska studia I stopnia, III rok, fakt ten może wpłynąć na wyniki rekrutacji aplikujących studentów IŚ studia II stopnia (zwiększona liczba miejsc).

Lista zakwalifikowanych stażystów ułożona jest wg nr albumu dla poszczególnych grup docelowych.

Lista osób na listach rezerwowych ułożona jest wg uzyskanych w rekrutacji wartości punktowych - na wolne miejsce powoływana jest osoba z najwyższą ilością punktów.

Osoby zakwalifikowane do stażu, proszone są o precyzowanie miejsc realizacji stażu (przedsiębiorstwa), zostanie w najbliższych dniach przekazana informacja dot. dalszych kroków, a także planowane jest zorganizowanie spotkania mającego na celu wyjaśnienie ważnych kwestii związanych z dokumentacją stażu oraz wypełnienie istotnych dokumentów. O terminie informacja ukarze się w późniejszym terminie.

Proszone są także o zgłoszenie się do zamkniętej grupy na FB (link na www).

z poważaniem M. Tarnawski

13) 17.04.2019

W załączeniu przekazuję informację dotyczącą stażu / praktyki w przedsiębiorstwie IMPEL Tech Solutions [kliknij TUTAJ] . Zainteresowani są przyjęciem 5 osób.

Spółka zatrudnia naszych Absolwentów.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt ze mną lub bezpośrednio z Panem Mateusz Krzyś m.krzys@impel.pl

z poważaniem M. Tarnawski

12) 17.04.2019

Decyzją Komisji Rekrutacyjnej od dnia dzisiejszego tj. 17.04 do dnia 21.04 godz. 23:59:59 uruchomiona zostaje II tura rekrutacji dla studentów kierunku Inżynieria Środowiska studia I stopnia, III rok.

Osoby chcące zgłosić swój udział w Projekcie proszone są o dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

z poważaniem M. Tarnawski

 
11) 15.04.2019 

W dniu jutrzejszym tj. 16.04.2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej dot. weryfikacji i zatwierdzenia dokumentacji złożonej przez aplikujących o staż studentów.

Wszystkich członków Komisji zapraszam na godz. 15:00 do sali seminaryjnej KIWiG (I piętro).

Przypominam i proszę o zapoznaniu się z Regulaminem.

z poważaniem M. Tarnawski

10) 05.04.2019 

W załączniku zamieszczony został WYKAZ INSTYTUCJI, w których Nasi studenci realizowali staże/praktyki lub współpracują z pracownikami WIŚiG.

Do wykorzystania przez osoby ubiegające się o Staż w ramach Projektu

z poważaniem M. Tarnawski

9) 05.04.2019
Szanowni Państwo, Studenci chętni na realizację Programu stażowego, nie stoi nic na przeszkodzie by podjąć kroki w celu nawiązania kontaktu z Instytucją przyjmującą na staż.

Możecie uczynić to sami, lepiej się zaprezentować, poznać firmę i ludzi tam pracujących. Odbyć rozmowę z Dyrektorem/Właścicielem/Kadrowcem.

Instytucja może być z okolicy Waszego zamieszkana lub z poza tego miejsca.

Przekazuję informacje opisowe dot. staży realizowanych w poszczególnych Instytucjach:

1) ZISTECHNIKA Sp. z o.o. W KRAKOWIE - info: (stanowisko) asystenta inżyniera budowy lub asystenta projektanta;

2) ELFRAN FRANISZEK SCISŁOWICZ W NOWYM TARGU - info: czas pracy 7-15, opisy instalacji, schematy, uczestnictwo w pracach badawczych, praktyka fotowoltanika, obrotowe kolektory słoneczne, automatyka pomp ciepła;

3) WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU - info: praca w dni robocze, godziny do uzgodnienia, zakres działań: pobór prób na potrzeby monitoringu środowiska, wykonywanie badań fizykochemicznych metodami manualnymi i instrumentalnymi, poznanie pracy urządzeń laboratoryjnych, poznanie systemu jakości wg normy PN/EN ISO/IEC 17025;

4) DROBAS II JACEK SIWARSKI W BUKOWNIE - info: preferowane IiGW, asystent projektanta, inżynier budowy, kosztorysant (pracuje tam nasz Absolwent);

5) OLBRYCHT- MALIK s.c. W KRAKOWIE - info: IiGW!, w załączniku;

6) HERE Europe B.V. sp. z o.o. oddział w Polsce (Kraków i Warszawa) - info: Kierunki Geodezja, IŚ i IiGW (wysoki poziom znajomości oprogramowania GIS) - w załączniku;

7) FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA IMPET W KRAKOWIE - info: godziny pracy – do ustalenia, praca w biurze i w terenie, mile widziana wiedza w zakresie urządzeń – oczyszczalni ścieków, zbiorników, separatorów, komunikatywność, łatwość uczenia się, samodzielność, zakres zadań – pisanie ofert, kontakt z klientem, dobór urządzeń na działce, asysta przy montażu urządzeń;

8) R-SPACE Sp. z o.o. Oferujemy staż w prężnie rozwijającej się firmie R-SPACE sp. z o.o. (Grupa Rado www.radogrupa.pl). Nasza firma zajmuje się wykonywaniem konstrukcji stalowych i zabezpieczaniem ich antykorozyjnie. Wykonujemy od regałów po całe konstrukcje hal. Oferujemy: pracę przy projektach-projektowanie w programie AutoCAD, gromadzenie i tworzenie dokumentacji budowlanych zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, pracę w terenie, pod okiem kierownika budowy, pracę w kontroli jakości, pracę biurową w zakresie administracji (z włączeniem wstępnej księgowości i kadr). Pod swoje skrzydła (jako absolwentka programu stażowego) chętnie przyjmę studentów bo jestem przekonana o ich umiejętnościach i wiedzy jak również chęci do pracy. Nie ukrywam, że nasza firma dopiero się rozwija, co za tym idzie szukamy sprytnych i pracowitych osób, które jeśli tylko odnajdą się w temacie, chętnie zatrudnimy na stałe w naszej firmie. Osobą do kontaktu jest Nasza Absolwentka.

9) BP - PROJEKT w Brzesku - info: miejsce odbywania stażu biuro w Brzesku, czas pracy 8 godz., 2-3 razy w tygodniu, info w załączniku;

10) KRAKTHERM Sp. z o.o. w Krakowie - info: praktyka w biurze i na budowie, w załączniku;

11) ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE - info: preferowani IŚ, staż w działach: warunków, mobilności aktywnej, uzgodnień.

12) MOSTY KATOWICE Sp. z o.o. - info: asystent ds. projektowania, udział w realizowanych projektach, praca w biurze i na wyjazdach;

13) FIRMA INŻYNIERSKA ARCUS JERZY BAJER w Krakowie - info: asystent menadżera biura, elementy projektowania dróg (AutoCAD), prace biurowe;

14) Miko-Tech Sp. z o.o.,  Łaziska Górne - info: Firma inżynierska realizująca duże projekty inwestycyjne w zakresie robót budowlanych i technologicznych jako generalny wykonawca lub podwykonawca zarówno w formule zaprojektuj i wybuduj jak i na projekcie zamawiającego. Jej oferta obejmuje: budowę i modernizację oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych i wodociągowych; budowę obiektów infrastruktury drogowej oraz obiektów hydrotechnicznych; realizację obiektów kubaturowych i sieciowych w zakładach przemysłowych dla klientów z branży energetycznej, chemicznej i przemysłu ciężkiego.  

15) Mel-Kan Sp. z o.o. w Tarnowie - info: Firma działa na rynku od 25 lat wykonując roboty: sieci zewnętrzne wodno-kanalizacyjne i gazowe, przewierty poziome sterowane teleoptycznie do średnicy 800mm, odwodnienia dróg i autostrad, odwodnienia dróg szynowych, roboty inżynieryjne związane z realizacją sieci wod-kan (np. pompownie, zespoły oczyszczające), odwodnienia budynków, ujęcia wód, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów komunalnych, rozbiórki obiektów budowlanych, przepusty drogowe i przejścia ekologiczne.

16) IMGW w Krakowie - info: w załączniku 

z poważaniem M. Tarnawski

8) 05.04.2019
PRZYPOMINAMY o trwającej do DZIŚ 05.04 REKRUTACJI do Projektu umożliwiającego udział w płatnym stażu w Instytucji związanej z tematyką kształcenia.

W wielu przypadkach staż otworzył drogę do stałego lub zleconego zatrudnienia. W większości przypadków podnieść można swoje kompetencje i umiejętności co nie pozostaje bez znaczenia na rynku pracy Absolwenta.

Instytucję w której realizowany będzie staż możecie Państwo wskazać sami.

z poważaniem M. Tarnawski

7) 31.04.2019
Zespół Projektowy przekazuje informacje dotyczące Instytucji przyjmujących na staż, ale nie zapisuje, gwarantuje miejsca w danej instytucji.
Państwa rolą jest kontakt z wybraną instytucją, zapoznanie się z działalnością, poznanie Opiekuna, podpisanie imiennej deklaracji współpracy [Deklaracja współpracy]. Przykładowy sposób wypełnienia w załączniku [wzór wypełnienia].
W późniejszym etapie (po rekrutacji) wypełnicie Państwo wraz z Opiekunem pozostałe dokumenty o przebiegu Waszego stażu.
W formularzu zgłoszeniowym informacje dot. miejsca realizacji stażu (w miejscu zamieszkania lub po za nim; nazwa firmy) są nie wiążące, wskazują jedynie na tendencję i zainteresowanie danymi rozwiązaniami.
Termin ogłoszenia wyników REKRUTACJI uzależniony jest od terminu posiedzeń Komisji Rekrutacyjnej - w jej składzie są przedstawiciele studentów - CZEKAMY na osoby podejmujące się tej funkcji.
z poważaniem M. Tarnawski

 
6) 01.04.2019
Rekrutacja do Projektu płatnych staży rozpoczęta!
Z powodu utrudnień w kontakcie z Koordynatorem Projektu do środy 03.04.2019, proszę o składanie Formularzy zgłoszeniowych u Kierownika Projektu.
z poważaniem M. Tarnawski

5) 27.03.2019
Szanowni Państwo,
informujemy, że poniedziałek tj. 01.04.2019 r. jest dniem uruchomienia REKRUTACJI do udziału w Projekcie.
Wszystkich zainteresowanych stażami studentów Kierunków IŚ i IiGW 3 roku studiów inżynierskich i 2 roku studiów magisterskich zachęcamy do złożenia wymaganych dokumentów, do Koordynatora projektu – dr hab. inż. Tomasz Bergel (p. 430) w godz. 10.00 – 14.00 do dnia 05.04.2019 r.
W załączeniu formularz zgłoszeniowy.
z poważaniem M. Tarnawski

4) 25.03.2019
W ramach przygotowań do realizacji Projektu staży prosimy o zgłoszenie przedstawicieli studentów, każdego kierunku i rocznika objętego Projektem płatnych staży, do prac w Komisji Rekrutacyjnej i Komisji Odwoławczej (2 osoby z roku - 1 osoba do KR i 1 osoba do KO).
z poważaniem T. Bergel & M. Tarnawski

3) 22.03.2019
SPOTKANIE INFORMACYJNE dla Kierunku:
Inżynieria i Gospodarka Wodne
stopień studiów II, sem. 3
odbędzie się w dniu 28.03.2019, w sali 515 o godz.12:30
Spotkania dla pozostałych Grup Docelowych Projektu w przygotowaniu.
Marek Tarnawski

2) 22.03.2019
SPOTKANIE INFORMACYJNE dla Kierunku:
Inżynieria Środowiska i Inżynieria
stopień studiów II, sem. 3
odbędzie się w dniu 25.03.2019, w sali 541 o godz.13:00
Spotkania dla pozostałych Grup Docelowych Projektu w przygotowaniu.
Marek Tarnawski

1) 22.03.2019
SPOTKANIE INFORMACYJNE dla Kierunku:
Inżynieria Środowiska i Inżynieria i Gospodarka Wodna
stopień studiów I, rok 3
odbędzie się w dniu 25.03.2019, w sali 120 o godz.11:15
Spotkania dla pozostałych Grup Docelowych Projektu w przygotowaniu.
Marek Tarnawski
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK