Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Rekrutacja krok po kroku

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Rolniczym odbywa się za pomocą systemu

elektronicznej rejestracji kandydatów

Informacje na temat otwartych rekrutacji znajdują się w zakładce TERMINY

 

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA w IRK KROK PO KROKU:

1) załóż i aktywuj konto w IRK. Pamiętaj aby podać adres mailowy, którego naprawdę używasz. Po założeniu konta, otrzymasz na podany adres link aktywacyjny,

2) uzupełnij formularze osobowe,

3) wgraj swoje aktualne zdjęcie zgodne z wymaganiami do polskiego dowodu osobistego, (minimalna rozdzielczość 500x625 pikseli, maksymalny rozmiar 5 MB, wykonane na jasnym tle, przodem, bez nakrycia głowy). Zdjęcie będzie wykorzystane do ankiety osobowej oraz do legitymacji studenckiej i przed wpisem na studia musi być zaakceptowane przez administratora.

4) uzupełnij zakładkę "Wykształcenie". Wybierz typ dokumentu, rok jego wydania i kraj, w którym został wydany. Pozostałe informacje (numer, data wydania, instytucja wydająca itp. trzeba uzupełnić przed wpisem na studia. Kandydaci na studia I stopnia lub jednolite magisterskie wpisują wyniki matur lub udzielają zgody na pobranie wyników z Krajowego Rejestru Matur (KReM),

Uwaga!
Kandydaci ze „starą maturą”, zdawaną przed 2005 r., której wynik wyrażony był oceną w skali 2-5 lub 1-6, zobowiązani są przed upływem terminu rejestracji do dostarczenia kserokopii świadectwa dojrzałości do Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego wybranego kierunku.

5) dokonaj zgłoszenia rekrutacyjnego. W niebieskim menu, w prawym górnym rogu znajdź odnośnik Oferta, następnie studia II stopnia, prowadzące aktualnie nabór, wybierz studia, na które chcesz aplikować i w karcie wybranych studiów kliknij zielony przycisk "Zapisz się", sprawdź poprawność danych w formularzu zgłoszenia rekrutacyjnego,

6) uzupełnij dodatkowe dane w formularzu zgłoszeniowym, jeśli są wymagane,

7) w przypadku konieczności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, informacja na ten temat będzie umieszczona na koncie w zakładce "Wiadomości",

8) dokonaj opłaty rekrutacyjnej na indywidualny numer rachunku bankowego wygenerowany w IRK, informację znajdziesz na swoim koncie w zakładce "Płatności",

9) sprawdź wyniki rekrutacji, w dniu wskazanym w harmonogramie rekrutacji (zakładka TERMINY) zaloguj sie do swojego konta i sprawdź swój wynik w zakładce "Zgłoszenia rekrutacyjne".

 

 Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia:

  a) zapoznają się z odnośnikiem "Dokumenty i dalsze kroki" na swoim koncie w zakładce zgłoszenia rekrutacyjnego, zawierającym dokumenty do pobrania i informacje potrzebne do wpisu na studia,

   b) wnoszą opłatę za legitymację studencką w wysokości 22 zł na konto właściwego wydziału: opłaty

   c) składają komplet dokumentów w wyznaczonej siedzibie zespołu rekrutacyjnego: kontakt

Uwaga, kandydat podczas wpisu na studia musi potwierdzić swoją tożsamość poprzez okazanie dowodu osobistego lub, w przypadku braku, paszportu.

Osoby niezakwalifikowane oczekują na liście rezerwowej.

 

Jeśli z powodu choroby, pracy lub wyjazdu nie możesz osobiście złożyć dokumentów i dokonac wpisu na studia, mozesz wyznaczyć pełnomocnika. Pełnomocnik musi potwierdzić swoją tożsamość poprzez okazanie swojego dowodu osobistego oraz kopii dowodu tożsamości kandydata, którego reprezentuje. 

[pobierz pełnomocnictwo]

Zapoznaj się też z zakładką do pobrania

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK