Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Komisja rekrutacyjna - Inżynieria Środowiska
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Kierunek: Inżynieria Środowiska
Inżynieria Środowiska jest kierunkiem przyrodniczo-technicznym, przygotowującym specjalistów do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych poprzez: planowanie, projektowanie, wykonawstwo i eksploatację obiektów inżynierskich, związanych z ochroną środowiska oraz wykorzystaniem i przekształcaniem zasobów środowiskowych — zarówno w przestrzeni wiejskiej jak i zurbanizowanej.

Na tym kierunku kształcenie odbywa się na studiach I i II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

 Sprawdź studia I stopnia                          Sprawdź studia II stopnia
 
 
Studia stacjonarne I i II stopnia

 
mgr inż. Dawid Hyży — sekretarz
 
Adres do korespondencji: Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
 
Adres siedziby: Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, pok. 545c
 
(12) 662 40 09
 
1000 - 1300
 

Studia niestacjonarne I i II stopnia

 
mgr inż. Jacek Czarnecki — sekretarz
 
Adres do korespondencji: Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
 
Adres siedziby: Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, pok. 432A (IV piętro)
 
(12) 662 40 61
 
1000 - 1400
 
 
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK