Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Komisja rekrutacyjna - Geodezja i Kartografia
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Kierunek: Geodezja i Kartografia
Geodezja i Kartografia jest kierunkiem technicznym bazującym na przedmiotach ścisłych, uzupełnionych o informacje z zakresu nauk przyrodniczych, kształci specjalistów z zakresu: geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, rozgraniczania i podziałów nieruchomości, geodezyjnego urządzania terenów rolnych i leśnych, wyceny nieruchomości.

Absolwenci kierunku geodezja i kartografia mogą pracować w wydziałach geodezji urzędów administracji publicznej, w biurach projektowych, po ukończeniu kursów uzupełniających jako rzeczoznawcy wyceny nieruchomości lub też prowadzić własne firmy geodezyjne. Studia uzupełnione odpowiednią praktyką zawodową są podstawą do ubiegania się o państwowe uprawnienia geodezyjne lub uprawnienia z zakresu szacowania i wyceny nieruchomości.

Studia stacjonarne I i II stopnia

 
mgr inż. Iwona Chrobak — sekretarz
 
Adres do korespondencji: Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
 
Adres siedziby: ul. Balicka 253C, 30-149 kraków, pok. 237
 
(12) 662 45 16
 
1000 - 1400
 
 
mgr inż. Natalia Justyniak — sekretarz
 
Adres do korespondencji: Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
 
Adres siedziby: ul. Balicka 253A, 30-149 Kraków, pok. 221 (115)
 
(12) 662 45 39 (45 03)
 
1000 - 1300
 
Informacje o kierunku
I stopnia - tutaj
II stopnia
- tutaj
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK