Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Komisja rekrutacyjna - Architektura Krajobrazu
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Kierunek: Architektura Krajobrazu
Absolwent kierunku Architektura Krajobrazu powinien posiadać umiejętności klasycznego i kompu- terowego dokumentowania i projektowania elementów krajobrazu oraz być przygotowany do współpracy z osobami mającymi wpływ na treść, funkcję i formy krajobrazu. Powinien posiadać wiedzę w zakresie przyrodniczych, ekonomicznych, technicznych i prawnych uwarunkowań gospodarowania krajobrazem. Powinien być przygotowany do pracy w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu oraz w jednostkach administracji rządowej i samo- rządowej a także w szkolnictwie — po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów szkolenia nauczycieli).

Absolwenci Architektury Krajobrazu znajdują zatrudnienie w: pracowniach projektowych, pracowniach konserwacji zabytków i ochrony środowiska, firmach konsultingowych, firmach realizujących i pielę- gnujących obiekty architektury krajobrazu, firmach developerskich i wykonawczych, urzędach administracji publicznej, administracji parków narodowych i krajo- brazowych, wojewódzkich biurach geodezji i terenów rolnych, oraz ich oddziałach jak również w szkolnictwie zawodowym.

Studia stacjonarne I i II stopnia

 
Anna Sieprawska — sekretarz
 
Adres do korespondencji: Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
 
Adres siedziby: ul. Balicka 253c, 30-198 Kraków, pok. 152
 
(12) 662 40 17
 
1000 - 1300

INFORMACJE O STUDIACH NA KIERUNKU — ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Studia I stopnia - kliknij tutaj

studia II stopnia - kliknij tutaj

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK