Kariera naukowa - Doktoraty

mgr inż. Adam Nowak
Promotor: dr hab. inż. Andrzej Strużyński
Promotor pomocniczy: dr inż. Maciej Wyrębek
Temat pracy: 
Analiza równowagi hydrodynamicznej koryta roztokowego na przykładzie rzeki Białki

Streszczenie pracy — [pobierz]
Streszczenie pracy ENG — [pobierz]
Recenzja I — [pobierz]
Recenzja II — [pobierz]

 

mgr inż. Błażej Stęplewski
Promotor: dr hab. inż. Grzegorz Kaczor
Temat pracy:
Analiza możliwości wykorzystania zbiorników retencyjnych w oczyszczalniach ścieków przeciążonych hydraulicznie wodami obcymi

 

mgr inż. Tomasz Czempas
Promotor: dr hab. inż. Monika Mika
Promotor pomocniczy: dr inż. Paweł Kotlarz
Temat pracy:
Badania nad metodyką opracowania NMT z wykorzystaniem zintegrowanych geodezyjnych technik i narzędzi pomiarowych

 

mgr inż. Halina Gołąb-Witold
Promotor: dr hab. inż. Jacek Pijanowski
Promotor pomocniczy: dr inż. Izabela Piech
Temat pracy:
Synergia w przestrzeni - geodezyjna interpretacja wiodącej funkcji obszaru gminy

 

mgr Joanna Gronkowska
Promotor: prof. dr hab. inż. Urszula Litwin
Promotor pomocniczy: dr inż. Robert Szewczyk
Temat pracy:
Aspekty geodezyjne wyznaczania granic klastrów energii w województwie małopolskim

Streszczenie pracy — [pobierz]
Streszczenie pracy ENG — [pobierz]
Recenzja I — [pobierz]
Recenzja II — [pobierz]

 

mgr inż. Szczepan Budkowski
Promotor: prof. dr hab. inż. Urszula Litwin
Promotor pomocniczy: dr inż. Jacek Gniadek
Temat pracy: Kataster wielowymiarowy i jego zastosowanie w nowoczesnym systemie opisu przestrzeni.

Streszczenie pracy — [pobierz]
Streszczenie pracy ENG — [pobierz]
Recenzja I — [pobierz]
Recenzja II — [pobierz]

mgr inż. Arkadiusz Doroż
Promotor: prof. dr hab. inż. Urszula Litwin
Promotor pomocniczy: dr inż. Jarosław Taszakowski
Temat pracy: Wskaźnik jakości danych katastralnych w kontekście tworzenia i funkcjonowania zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach

Streszczenie pracy — [pobierz]
Streszczenie pracy ENG — [pobierz]
Recenzja I — [pobierz]
Recenzja II — [pobierz]

 

mgr inż. Karolina Misiak
Promotor: prof. dr hab. inż. Urszula Litwin
Promotor pomocniczy: dr inż. arch. Przemysław Baster
Temat pracy: Zmodyfikowana metoda wielowartościowa jako skuteczny sposób identyfikacji terenów inwestycyjnych na przykładzie miasta Dobczyce

Streszczenie pracy PL i ENG — [pobierz]
Recenzja I — [pobierz]
Recenzja II — [pobierz]

Recenzja III — [pobierz]
Recenzja IV — [pobierz]

  

mgr inż. Kamil Suder
Promotor: dr hab. inż. Karol Plesiński, prof. URK
Promotor pomocniczy: dr inż. Jacek Florek
Temat pracy: Parametry hydrodynamiczne początku ruchu pojedynczych ziaren rumowiska

Streszczenie pracy — [pobierz]
Streszczenie pracy ENG — [pobierz]
Recenzja I — [pobierz]
Recenzja II — [pobierz]

 

mgr inż. Justyna Gabryszuk
Promotor: prof. dr hab. inż. Wiesław Kosek
Temat pracy: Badanie wpływu zjawisk geofizycznych związanych ze zmianami klimatu na niepływowe zmiany długości doby ziemskiej

Streszczenie pracy — [pobierz]
Streszczenie pracy ENG — [pobierz]
Recenzja I — [pobierz]
Recenzja II — [pobierz]

 

mgr inż. Agnieszka Głowacka
Promotor: dr hab. inż. Jarosław Janus, prof. UR
Promotor pomocniczy: dr inż. Jarosław Taszakowski
Temat pracy:
Koncepcja wykorzystania danych ewidencji gruntów i budynków do budowy katastru 3D z zastosowaniem narzędzi BIM

 

mgr inż. Patrycja Pochwatka
Promotor: dr hab. inż. Kazimierz Bęcek, prof. nadzw. PWr
Promotor pomocniczy: dr Kamil Nieścioruk
Temat pracy: Metoda wyznaczania stref taksacyjnych nieruchomości w oparciu o analizę danych transakcyjnych na przykładzie miasta Lublin

Streszczenie pracy — [pobierz]
Streszczenie pracy ENG — [pobierz]
Recenzja I — [pobierz]
Recenzja II — [pobierz]

 

mgr inż. Piotr Piotrowski
Promotor: dr hab. Agnieszka Bitner-Fiałkowska
Promotor pomocniczy: dr inż. Jakub Wojkowski
Temat pracy: Wykorzystanie danych teledetekcyjnych w modelowaniu relacji geoprzestrzennych

mgr inż. Przemysław Klapa
Promotor: dr hab. inż. Mariusz Zygmunt
Promotor pomocniczy: dr inż. Krystyna Michałowska
Temat pracy: Integracja i optymalizacja danych geoprzestrzennych w procesie generowania trójwymiarowych opracowań kartograficznych

Streszczenie pracy — [pobierz]
Streszczenie pracy ENG — [pobierz]
Recenzja I — [pobierz]
Recenzja II — [pobierz]

mgr inż. Anita Kukulska-Kozieł
Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński
Promotor pomocniczy: dr inż. Renata Różycka-Czas
Temat pracy:
Metoda wyznaczania zasobów terenów inwestycyjnych

Streszczenie pracy — [pobierz]
Streszczenie pracy ENG — [pobierz]
Recenzja I — [pobierz]
Recenzja II — [pobierz]

mgr inż. Justyna Wydra
Promotor: dr hab. inż. Stanisław Bacior, prof. UR
Temat pracy:
Systemy geoinformacyjne jako narzędzie do identyfikacji i eliminacji błędów w ewidencji gruntów i budynków 

mgr inż. Barbara Posiak
Promotor: dr hab. inż. Jacek Pijanowski
Promotor pomocniczy: dr inż. Izabela Piech
Promotor pomocniczy: Ass. Prof. Dr. Walter Seher
Temat pracy:
Delimitacja obszarów podatnych na powodzie dla potrzeb urządzania obszarów wiejskich

 

mgr inż. Ewa John
Promotor: dr hab. inż. Jarosław Janus
Promotor pomocniczy: dr inż. Stanisław Bacior
Temat pracy: Koncepcja zmian procesu regulacji stanu prawnego nieruchomości w aspekcie wykonawstwa geodezyjnego

Streszczenie pracy — [pobierz]
Streszczenie pracy ENG — [pobierz]
Recenzja I — [pobierz]
Recenzja II — [pobierz]

mgr inż. Mariusz Górak
Promotor: dr hab. inż. Monika Siejka
Promotor pomocniczy: dr inż. Zbigniew Siejka
Temat pracy:
Aspekty geodezyjno-prawne analiz decyzyjnych w gospodarce nieruchomościami

mgr inż. Joanna Krużel
Promotor: dr hab. inż. Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek
Temat pracy: Zmienność i zmiany termicznych cech klimatu Polski w latach 1981-2015.

Streszczenie pracy — [pobierz]
Streszczenie pracy ENG — [pobierz]
Recenzja I — [pobierz]
Recenzja II — [pobierz]

mgr inż. Aleksandra Nowobilska-Luberda
Promotor: dr hab. inż. Tomasz Bergel
Promotor pomocniczy: dr inż. Tomasz Kotowski
Temat pracy: Analiza zmian jakości wód podziemnych i powierzchniowych w aspekcie zaopatrzenia w wodę mieszkańców Nowego Targu

Streszczenie pracy — [pobierz]
Streszczenie pracy ENG — [pobierz]
Recenzja I — [pobierz]
Recenzja II — [pobierz]

mgr inż. Adam Adamek
Promotor: dr hab. inż. Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek
Temat pracy: Wpływ warunków pogodowych i emisji z elektrowni węglowej na stężenie pyły PM10 w Katowicach i Dąbrowie Górniczej na tle zmian klimatu.

Streszczenie pracy — [pobierz]
Streszczenie pracy ENG — [pobierz]
Recenzja I — [pobierz]
Recenzja II — [pobierz]

mgr inż. Katarzyna Cegielska
Promotor: dr hab. inż. Tomasz Salata, prof. UR
Temat pracy: Koncepcja multimetrycznego indeksu antropopresji opracowanego w środowisku GIS.

Streszczenie pracy — [pobierz]
Streszczenie pracy ENG — [pobierz]
Recenzja I — [pobierz]
Recenzja II — [pobierz]

mgr inż. Dawid Kudas (SD)
Promotor: prof. dr hab. inż. Wiesław Kosek
Promotor pomocniczy: dr inż. Agnieszka Wnęk
Temat pracy: Opracowanie konstelacji satelitów reflektometrycznych GNSS

Streszczenie pracy — [pobierz]
Streszczenie pracy ENG — [pobierz]
Recenzja I — [pobierz]
Recenzja II — [pobierz]

mgr inż. Magdalena Jurkiewicz (SD)
Promotor: dr hab. inż. Monika Mika
Promotor pomocniczy: dr inż. Marek Ślusarski
Temat pracy: Aspekty wdrożenia wielozadaniowego katastru 3D w Polsce

Streszczenie pracy — [pobierz]
Streszczenie pracy ENG — [pobierz]
Recenzja I — [pobierz]
Recenzja II — [pobierz]

mgr inż. Elwira Nowobilska-Majewska (NSD)
Promotor: dr hab. inż. Piotr Bugajski
Promotor pomocniczy: dr inż. Tomasz Kotowski
Temat pracy: Optymalizacja funkcjonowania reaktora biologicznego w aspekcie zmienności ładunków zanieczyszczeń dopływających do oczyszczalni w Nowym Targu.

Streszczenie pracy — [pobierz]
Streszczenie pracy ENG — [pobierz]
Recenzja I — [pobierz]
Recenzja II — [pobierz]

mgr inż. Piotr Bożek (SD)
Promotor: dr hab. inż. Jarosław Janus
Promotor pomocniczy: dr inż. Bartosz Mitka
Temat pracy: Wykorzystanie danych teledetekcyjnych oraz narzędzi GIS w procesie kształtowania obszarów wiejskich

Streszczenie pracy — [pobierz]
Streszczenie pracy ENG — [pobierz]
Recenzja I — [pobierz]
Recenzja II — [pobierz]

mgr inż. Piotr Petryk (NSD)
Promotor: dr hab. inż. Marek Ryczek
Temat pracy: Wpływ osadów ściekowych na wybrane właściwości gleb zdegradowanych

Streszczenie pracy — [pobierz]
Streszczenie pracy ENG — [pobierz]
Recenzja I — [pobierz]
Recenzja II — [pobierz]

mgr Wiktor Halecki (SD)
Promotor: dr hab. inż. Marek Ryczek
Temat pracy: Wpływ użytkowania wybranej zlewni Beskidu Wyspowego na erozję wodną gleby i jakość fizykochemiczną wody powierzchniowej

Streszczenie pracy — [pobierz]
Streszczenie pracy ENG — [pobierz]
Recenzja I — [pobierz]
Recenzja II — [pobierz]

mgr inż. Olga Woyciechowska
Promotor: dr hab. inż. Tomasz Bergel
Promotor pomocniczy: dr inż. Bartosz Szeląg
Temat pracy: Analiza wielkości i nierównomierności zapotrzebowania na wodę w aspekcie obliczania pojemności użytkowej sieciowych zbiorników wyrównawczych

Streszczenie pracy — [pobierz]
Streszczenie pracy ENG — [pobierz]
Recenzja I — [pobierz]
Recenzja II — [pobierz]

 

mgr inż. Marta Szylar
Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński
Promotor pomocniczy: dr inż. Barbara Prus
Temat pracy: Metodyka wyznaczania stref funkcjonalno-przestrzennych miasta z wykorzystaniem GIS i taksonomii numerycznej

Streszczenie pracy — [pobierz]
Streszczenie pracy ENG — [pobierz]
Recenzja I — [pobierz]
Recenzja II — [pobierz]

mgr Joanna Sobczyk
Promotor: dr hab. inż. Jan Radoń, prof. UR
Promotor pomocniczy: dr inż. Agnieszka Sadłowska-Sałęga
Temat pracy: Weryfikacja metod analizy mikroklimatu historycznych budynków muzealnych

Streszczenie pracy — [pobierz]
Streszczenie pracy ENG — [pobierz]
Recenzja I — [pobierz]
Recenzja II — [pobierz]

mgr inż. Roman Rybicki
Promotor: dr hab. inż. Wojciech Przegon, prof. UR
Promotor pomocniczy: dr inż. Przemysław Leń
Temat pracy: Ocena efektów scalenia gruntów w aspekcie ochrony gruntów przed erozją
Streszczenie pracy — [pobierz]
Streszczenie pracy ENG — [pobierz]
Recenzja I — [pobierz]
Recenzja II — [pobierz]

mgr inż. Paweł Sokołowski
Promotor: dr hab. inż. Grzegorz Nawalany
Promotor pomocniczy: dr inż. Agnieszka Sadłowska-Sałęga
Temat pracy: Kształtowanie się wymiany ciepła pomiędzy chłodnią warzyw a gruntem
Streszczenie pracy — [pobierz]
Streszczenie pracy ENG — [pobierz]
Recenzja I — [pobierz]
Recenzja II — [pobierz]

mgr inż. Joanna Wilde
Promotor: dr hab. inż. Adam Rak, prof. Politechniki Opolskiej
Promotor pomocniczy: dr inż. Agnieszka Cupak
Temat pracy: Efektywność biologicznego oczyszczania ścieków w zmodyfikowanym reaktorze ze złożem tarczowym napędzanym powietrzem

mgr inż. Tomasz Noszczyk
Promotor: dr hab. inż. Józef Hernik
Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Rutkowska
Temat pracy: Modelowanie zmian użytkowania gruntów
Streszczenie pracy —  [pobierz]
Streszczenie pracy ENG — [pobierz]
Recenzja I: [pobierz]
Recenzja II: [pobierz]

mgr inż. Jacek Nowak
Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski
Promotor pomocniczy:
Temat pracy: Skuteczność oczyszczania ścieków w przydomowej oczyszczalni z wykorzystaniem reaktora wypełnionego płatkami PET

mgr inż. Kamila Dedio
Promotor: dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. UR
Promotor pomocniczy: dr inż. Barbara Prus
Temat pracy: Analiza wyboru i oceny lokalizacji składowisk odpadów komunalnych na terenie województwa małopolskiego
Streszczenie pracy — [pobierz]
Streszczenie pracy ENG — [pobierz]
Recenzja I — [pobierz]
Recenzja II — [pobierz]

mgr inż. Tomasz Koniarz
Promotor: dr hab. inż. Marek Tarnawski
Promotor pomocniczy: dr inż. Agnieszka Baran
Temat pracy: Określenie właściwości fizyczno-chemicznych osadów dennych i ich ocena ekotoksykologiczna

Streszczenie pracy — [pobierz]
Streszczenie pracy ENG — [pobierz]
Recenzja I — [pobierz]
Recenzja II — [pobierz]

mgr Jakub Żygawski
Promotor: dr hab. inż. Wojciech Przegon, prof. UR
Promotor pomocniczy: dr inż. Bogusława Kwoczyńska
Temat pracy: Zmiany struktury przestrzenno-funkcjonalnej centrum Zamościa na podstawie opracowań kartograficznych

Streszczenie pracy oraz po angielsku — [pobierz]
Recenzja I — [pobierz]
Recenzja II — [pobierz]

mgr inż. Paweł Kotlarz
Promotor: dr hab. inż. Tadeusz Gargula
Promotor pomocniczy: dr inż. Monika Mika
Temat pracy: Badania nad metodyką prac geodezyjnych w zastosowaniu do modelowania stref zalewowych
Streszczenie pracy — [pobierz]
Streszczenie pracy ENG — [pobierz]
Recenzja I — [pobierz]
Recenzja II — [pobierz]

mgr inż. Pelagia Gawronek
Promotor: dr hab. inż. Tadeusz Gargula
Promotor pomocniczy: dr inż. Bartosz Mitka
Temat pracy: Metodyka badania stabilności obiektów mostowych z zastosowaniem naziemnego skaningu laserowego
Streszczenie pracy — [pobierz]
Streszczenie pracy ENG — [pobierz]
Recenzja I — [pobierz]
Recenzja II — [pobierz]

mgr inż. Magda Pluta
Promotor: prof. dr hab. inż. Urszula Litwin
Promotor pomocniczy: dr inż. Bartosz Mitka
Temat pracy: Synergia danych trójwymiarowych w planowaniu przestrzennym
Streszczenie pracy — [pobierz]
Recenzja I — [pobierz]
Recenzja II — [pobierz]

mgr inż. Maria Makuch
Promotor: dr hab. inż. Andrzej Kwinta
Promotor pomocniczy: dr inż. Bartosz Mitka
Temat pracy: Zastosowanie naziemnego skaningu laserowego w procesie modernizacji hiperboloidalnych chłodni kominowych
Streszczenie pracy — [pobierz]
Streszczenie pracy ENG — [pobierz]
Recenzja I: [pobierz]
Recenzja II: [pobierz]

mgr inż. Robert Gradka
Promotor: dr hab. inż. Andrzej Kwinta
Promotor pomocniczy: dr inż. Marek Ślusarski
Temat pracy: Analiza geodezyjnych technik pomiarowych dla potrzeb modelowania powierzchni terenu
Streszczenie pracy — [pobierz]
Streszczenie pracy ENG — [pobierz]
Recenzja I — [pobierz]
Recenzja II — [pobierz]

mgr inż. Wiktoria Czech
Promotor: prof. dr hab. inż. Artur Radecki-Pawlik
Promotor pomocniczy: dr inż. Karol Plesiński
Temat pracy: Wyznaczanie przepływu brzegowego na odcinkach rzek górskich o korytach roztokowych i wciętych
Streszczenie pracy — [pobierz]
Streszczenie pracy ENG — [pobierz]
Recenzja I — [pobierz]
Recenzja II — [pobierz]

mgr inż. Edyta Kruk
Promotor: dr hab. inż. Marek Ryczek
Temat pracy: Analiza wykorzystania technik GIS w ocenie zagrożenia erozją wodną na przykładzie rolniczej zlewni potoku Mątny w Beskidzie Wyspowym
Streszczenie pracy — [pobierz]
Streszczenie pracy ENG — [pobierz]
Recenzja I — [pobierz]
Recenzja II — [pobierz]

mgr inż. Magdalena Wiśnioś
Promotor: dr hab. inż. Włodzimierz Kanownik
Promotor pomocniczy: dr inż. Tomasz Kowalik
Temat pracy: Wpływ stawów karpiowych Rybackiej Stacji Doświadczalnej w Mydlnikach na jakość wód powierzchniowych

mgr inż. Łukasz Borek
Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski
Promotor pomocniczy: dr inż. Andrzej Bogdał
Temat pracy: Wpływ głęboszowania na niektóre właściwiści fizyko-wodne wybranych gleb uprawnych
Streszczenie pracy — [pobierz]
Streszczenie pracy ENG — [pobierz]
Recenzja I — [pobierz]
Recenzja II — [pobierz]

mgr inż. Karolina Kurek
Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski
Promotor pomocniczy: dr inż. Ewa Wąsik
Temat pracy: Skuteczność oczyszczania ścieków w filtrach o przepływie pionowym z wypełnieniem zeolitowym, keramzytowym i piaskowym
Streszczenie pracy — [pobierz]
Recenzja I — [pobierz]
Recenzja II — [pobierz]

mgr inż. Paulina Śliz
Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski
Promotor pomocniczy: dr inż. Ewa Wąsik
Temat pracy: Skuteczność oczyszczania ścieków w modelu reaktora przepływowego ze złożem ruchomym
Streszczenie w języku polskim: [pobierz]
Recenzja I — [pobierz]
Recenzja II — [pobierz]

mgr inż. Katarzyna Wachulec
Promotor: dr hab. inż. Andrzej Wałęga
Promotor pomocniczy: dr inż. Agnieszka Cupak
Temat pracy: Wpływ warunków fizjograficznych i charakterystyk opadu w zlewni na kształtowanie się odpływu bezpośredniego w metodzie Natural Resources Conservation Service

mgr inż. Maria Pazdan
Promotor: dr hab. inż. Józef Hernik
Promotor pomocniczy: dr inż. Barbara Czesak
Temat pracy: Analiza i prognoza rozwoju obszarów zabudowy na terenach wiejskich

Streszczenie pracy — [pobierz]
Streszczenie pracy ENG — [pobierz]
Recenzja I — [pobierz]
Recenzja II — [pobierz]

mgr inż. Agnieszka Szeptalin
Promotor: dr hab. inż. Andrzej Kwinta
Temat pracy: Wpływ stopnia zagęszczenia aktywnej osnowy geodezyjnej na dokładność wyznaczenia przemieszczeń na obszarach osuwiskowych

mgr inż. Magdalena Badura
Promotor: dr hab. inż. Wojciech Przegon, prof. UR
Promotor pomocniczy: dr inż. Jarosław Taszakowski
Temat pracy: Ocena efektywności scaleń na wybranym odcinku autostrady A4

mgr inż. Maria Nawieśniak-Caesar
Promotor: dr hab. inż. Józef Hernik
Promotor pomocniczy: dr inż. Mateusz Strutyński
Temat pracy: Zintegrowana metoda krajobrazowo-hydromorfologiczna do oceny dolin rzecznych

Streszczenie pracy — [pobierz]
Streszczenie pracy ENG — [pobierz]
Recenzja I: [pobierz]
Recenzja II: [pobierz]

mgr inż. Bogumiła Wańczyk
Promotor: dr hab. inż. Jarosław Janus
Promotor pomocniczy: dr inż. Stanisław Bacior
Temat pracy: Metodyka identyfikacji obszarów proponowanych do prac scaleniowych na terenach podgórskich
Streszczenie pracy — [pobierz]
Streszczenie pracy ENG — [pobierz]
Recenzja I: [pobierz]
Recenzja II: [pobierz]

mgr inż. Marek Szafarczyk
Promotor: dr hab. inż. Jarosław Janus
Promotor pomocniczy: dr inż. Mariusz Zygmunt
Temat pracy: Cyfrowa mapa glebowo-rolnicza jako źródło danych w procesie realizacji prac urządzeniowo-rolnych
Streszczenie pracy — [pobierz]
Streszczenie pracy ENG — [pobierz]
Recenzja I — [pobierz]
Recenzja II — [pobierz]

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK